IUB aizliedz Latvenergo slēgt līgumu par Pļaviņu un Ķeguma HES rekonstrukcijas darbiem 

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aizliedzis AS Latvenergo slēgt līgumu par Pļaviņu un Ķeguma HES rekonstrukcijas darbiem, liecina IUB informācija.

Nozare.lv, 17.1.2013

Pēc uzņēmuma Alstom Hydro France (Alstom) iesniegtās sūdzības izskatīšanas par Latvenergo rīkoto Pļaviņu un Ķeguma hidroelektrostaciju (HES) hidroagregātu rekonstrukcijas darbu iepirkumu IUB aizliedzis Latvenergo slēgt iepirkuma līgumu sarunu procedūrās.

IUB iesnieguma izskatīšanas komisijas lēmumā teikts, ka Alstom 2012.gada 10.decembrī IUB iesniedza iesniegumu par Latvenergo rīkotajām sarunu procedūrām, apstrīdot sarunu procedūru kandidātu atlases rezultātus. Alstom norādīja, ka uzņēmums tika izslēgts no turpmākās dalības abās sarunu procedūrās. Lēmumā Latvenergo norādījis, ka Alstom nav iesniedzis pilnīgu informāciju vai slēpis daļu no svarīgas informācijas, tāpēc Alstom esot centies maldināt Latvenergo un līdz ar to ir pārkāpis kandidātu atlases nolikumā noteikto obligāto prasību, ka kandidāts ir sniedzis visu prasīto informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai un sniegtā informācija ir patiesa.

Alstom neesot norādījis, ka Pasaules Banka ir izslēgusi uzņēmumu no dalības projektos, ko finansē Pasaules Banka; pieteikumā kandidātu atlasei Alstom nav norādījis, ka līdz 2008.gada 10.aprīlim Alstom Hydro France filiāles Latvijā nosaukums bija Alstom Power Hydro Latvijas filiāle, kas pārstāvēja Alstom Power Hydro. Tāpat Alstom Network Schweiz AG, ko Šveices Federālais prokurors ir atzinis par vainīgu koruptīvā noziedzīgā nodarījumā, ir rīkojusies Alstom grupas vārdā, tai skaitā Alstom Power Sweden AB - kompānijas, kas realizēja Pļaviņu hidroelektrostacijas (HES) hidroagregātu Nr.4, 5 un 7 rekonstrukcijas projektu - vārdā. Savukārt Alstom Power Sweden AB apakšuzņēmējs bija Alstom Power Hydro, uz kuras iespējām balstījās Alstom Power Sweden AB.

Alstom tomēr lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem uzskata par nepamatotu, jo Latvenerego nepamatoti apgalvo, ka Alstom nav enerģētikas koncernam iesniedzis pilnīgu informāciju vai ir slēpis daļu no svarīgas informācijas. Tāpat Alstom norādīja, ka sarunu procedūru nolikumā nav ietverta neviena kvalifikācijas vai cita prasība, no kuras izrietētu pienākums savas kvalifikācijas novērtēšanai iesniegt Latvenergo informāciju par savu izslēgšanu no dalības Pasaules Bankas finansētos projektos vai par Alstom filiāles Latvijā iepriekšējo nosaukumu.

Iesniegumu izskatīšanas komisija konstatēja, ka Alstom, atbildot uz Latvenergo pieprasījumu, ir sniedzis skaidrojumus attiecībā uz Latvenergo jautājumiem, proti, attiecībā uz lūgumu iesniegt Alstom filiāles Latvijā reģistrācijas apliecību un apliecinājumu par to, ka uzņēmuma filiāle Latvijā nav sodīta par darba tiesību pārkāpumiem, nav atzīta par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā un ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziegumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, kā arī skaidrojumu attiecībā uz faktu, ka Pasaules Banka ir izslēgusi Alstom Hydro France no piedalīšanās Pasaules Bankas finansētajos projektos.

Iesnieguma izskatīšanas komisija uzskata, ka Alstom nav atzīstams par neatbilstošu kādai no sarunu procedūru kandidātu atlasei noteiktajām prasībām, kā arī ņemot vērā to, ka uzņēmums, atbildot uz Latvenergo pieprasījumu, ir sniedzis pieprasīto informāciju, Alstom no dalības sarunu procedūru kandidātu atlasē ir izslēgts nepamatoti.

Iesnieguma izskatīšanas komisija nolēma aizliegt Latvenergo slēgt iepirkuma līgumus sarunu procedūrās un atcelt lēmumu par sarunu procedūru kandidātu atlases rezultātiem daļā par Alstom izslēgšanu no dalības sarunu procedūrās. Tāpat Latvenergo uzdots 20 darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot sarunu procedūrās Alstom iesniegto pieteikumu.

Lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Jau ziņots, ka kopumā dalībai iepirkumā Pļaviņu HES hidroagregātu Nr.1 un Nr.3., kā arī Ķeguma HES-2 hidroagregātu rekonstrukcijai bija pieteikušās četras kompānijas.

Latvenergo patlaban veic Daugavas HES kaskādes rekonstrukciju, kuru ir plānots pabeigt 2021.gadā, secīgi nomainot visus 23 hidroagregātus. Modernizācijas mērķi ir novecojošo iekārtu atjaunošana, darbības drošuma paaugstināšana, elektroenerģijas izstrādes un jaudas paaugstināšana. Pabeidzot rekonstrukciju, elektroenerģijas ražošana kļūs efektīvāka, palielinot izstrādi gadā par 65 gigavatstundām.

Patlaban rekonstruēti astoņi no desmit Pļaviņu HES un četri no septiņiem Ķeguma HES hidroagregātiem. Rīgas HES darbi tiks sākti 2017.gadā.

Veicot vairāku gadu garumā plānoto Daugavas HES rekonstrukciju, izstrādes pieaugums būs līdzvērtīgs visu mazo HES ražošanas apmēram. Daugavas kaskādes hidroagregātu rekonstrukcija izmaksās 106 miljonus latu. Tā sākta 2009.gadā, bet turpināsies līdz 2021.gadam.

Trīs lielākajās HES iegūst lielāko daļu Latvenergo ražotās enerģijas - vidēji 70% no kopējā saražotās elektroenerģijas apjoma. Ķeguma HES kopējā jauda ir 264,1 megavats (MW), Pļaviņu HES - 884 MW, Rīgas HES - 402 MW. Elektrību ražo arī uzņēmumam piederošā Aiviekstes HES ar jaudu 0,8 MW.

Tevi varētu interesēt

Lai gan Ministru kabinets konceptuāli ir apstiprinājis, ka no šā gada 1....

A/s Latvenergo noslēgusi vairāk nekā 1,12 miljonu Ls iepirkumu konkursu par elektromateriālu...

Aizvadītajā gadā, turpinoties elektroenerģijas tirgus liberalizācijai, Latvenergo kaimiņvalstīs...

AS Latvenergo valdes locekļu atalgojums tika paaugstināts atbilstoši ekonomikas ministra Daniela...

Premjerministrs Valdis Dombrovskis uzdevis Satiksmes ministrijai un Ekonomikas ministrijai izvērtēt,...

Nepalaid garām

Ja valsts eksperts apgalvo, ka šķeldu ceļa uzturēšana izmaksās 10 miljonus nākamo...

Eiropas Savienības prioritātes ir mainījušās. Tuvākajā laikā var sākt mainīties Eiropas ekonomiskie...

Igauņi pirmie pārgāja uz dabasgāzes izmantošanu sabiedriskajā transportā un Tallinā gandrīz...

"Dienas Bizness" sadarbībā ar "Lursoft" ik gadu izdod zīmola izdevumu "TOP 500",...

No šīs sadaļas

Lai gan Ministru kabinets konceptuāli ir apstiprinājis, ka no šā gada 1....

Noslēgušies galvenie būvdarbi Igaunijas elektroenerģijas ražotāja Eesti Energia jaunajā...

A/s Latvijas elektriskie tīkli noslēgusi iepirkumu konkursu par autotransformatora piegādi apakšstacijai...

A/s Latvenergo noslēgusi vairāk nekā 1,12 miljonu Ls iepirkumu konkursu par elektromateriālu...

Nākamajos 20 gados paredzams būtisks elektroenerģijas patēriņa un elektroenerģijas cenu kāpums...

Aizvadītajā gadā, turpinoties elektroenerģijas tirgus liberalizācijai, Latvenergo kaimiņvalstīs...

Latvenergo valde ierosina sasaukt akcionāru sapulci ar mērķi to atkārtoti pārvērtēt a/s...

Viens no nākotnes risinājumiem zaļās enerģijas atbalstam ir valsts garantēti kredīti staciju...

Ņemot vērā, ka vēsturiski īstenotās politikas rezultātā tuvākajos gados ir sagaidāms būtisks...

Decembra beigās ražošanu uzsākusi Igaunijas elektroenerģijas ražotāja Eesti Energia degslānekļa...