Kādus pakalpojumus piedāvā tulkošanas birojs Skrivanek Baltic

Tulkošanas birojs Skrivanek Baltic ir viens no lielākajiem tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 22 gadu pieredzi. Tulkošanas biroja piedāvāto pakalpojumu klāstā ir pilns teksta apstrādes spektrs – no tulkojumiem dažādos formātos (rakstiskie, mutiskie, lokalizācija) līdz teksta rediģēšanai un pēcapstrādei.

, 26.5.2018

Tāpat tulkošanas birojs Skrivanek Baltic arī piedāvā valodu mācības dažādiem sagatavotības līmeņiem. Sīkāku tulkošanas biroja pakalpojumu aprakstu skatiet tālāk un noskaidrojiet, kā Skrivanek Baltic var palīdzēt tieši jums!

Tulkojumi

Rakstiskie tulkojumi

Rakstiskie tulkojumi ir zināmākais tulkošanas pakalpojumu veids. It visu, kas reiz ticis uzrakstīts, var arī iztulkot. Rakstiskos tulkojumus vienkāršoti var iedalīt divās daļās:

Specializētie tulkojumi – dažādi tehniski tulkojumi, kuros svarīgi ievērot nozarē apstiprināto terminoloģiju, kā arī pārzināt tulkojamo jomu. Tie var būt dažādu tehnisku ierīču apraksti, medicīnisku ierīču lietošanas instrukcijas, ar inženiertehniskajām zinātnēm vai jurisprudenci saistīti teksti u. tml.

Vispārīgie tulkojumi – dažādi teksti, kuri nav īpaši saistīti ne ar vienu konkrētu nozari, piemēram, uzņēmuma dokumenti (uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi, politiku apraksti u. tml.), vēstules, vispārīgu preču un produktu apraksti utt.

Mutiskie tulkojumi

Tulkošanas birojs piedāvā sešus dažādus mutisko tulkojumu veidus:

Secīgā tulkošana – šis pakalpojums tiek izmantots sanāksmēs vai darījuma izbraukumos. Tulks pēc teksta noklausīšanās to mutiski iztulko mērķvalodā.

Sinhronā tulkošana – parasti izmanto konferencēs, ja ir vairākas mērķvalodas un vairāki tulki. Klausītāji saņem tulkojumu austiņās paralēli runātajam tekstam ar pāris sekunžu nobīdi.

Konferenču tulkošana – mutvārdu komunikācija ar mērķi dabiski un plūstoši klausītājiem pasniegt runātāja idejas.

Tiesas sēžu tulkošana – pieredzējuši tulki, kas pārzina juridisko terminoloģiju, nodrošina būtisku atbalstu tiesas procesos, kuros nepieciešama tulkošana.

Asistenta pakalpojumi – nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt tulka pakalpojumus, dodoties uz dažādām iestādēm vai institūcijām.

Citi mutiskās tulkošanas veidi – zīmju valodā, tulkošana čukstus, Skype sapulču tulkošana, tulkošana pa tālruni u.c.

Lokalizācija

Lokalizācija ir pakalpojumu kopums, kas tiek veikts, lai veiksmīgi iztulkotu tīmekļvietni, produktu vai programmatūru, ņemot vērā gan vietas ierobežojuma prasības grafiskās saskarnes elementiem, gan nepieciešamo formu dažādu veidu segmentiem (piemēram, konsekvents pogu nosaukumu tulkojums, vienāda rīka padomu gramatiskā forma u. tml.). Lokalizētais produkts, vietne vai saskarne tiek arī pārbaudīta priekšskatījuma režīmā, lai pārniecinātos, ka viss darbojas paredzētajā veidā. Lokalizācijas pakalpojumu sīkāk var iedalīt 4 pakalpojumos:

Jau pirms Saeimas vēlēšanām Jaunā Konservatīvā partija solīja, ka visas trīs Latvijas lielās ostas ir jāpaliek zem valsts jumta, tādēļ ASV sankcijas pret Aivaru Lembergu un vairākām juridiskajām personām ir uzlūkojamas kā politisko solījumu pildīšana un vienlaikus politiskās varas pārvēršana ekonomiskajā.

Tīmekļvietņu tulkošana – vietnes teksts tiek ne tikai tulkots, bet arī formatēts precīzi tā, kā avota teksts, kā arī pielāgots mērķvalodas vai tirgus lokālajām īpatnībā vai prasībām.

Audiofailu un videofailu lokalizācija – tā var būt gan subtitru sagatavošana, gan arī tulkotā teksta ierakstīšana. Nepieciešamības gadījumā var tikt sagatavots arī transkribēts avota teksts.

Programmatūras lokalizācija – viens no izaicinošākajiem tulkošanas darbiem – programmatūras saskarnes elementi nereti ir ierobežota garuma, tāpat jāņem vērā arī korekta nozarē lietotā terminoloģija un mainīgie elementi.

AdWords tulkojumi – tulkošanas biroja speciālisti var sagatavot AdWords reklāmtekstus, ievērojot gan visas AdWords prasības, gan arī pieļaujamo teksta garumu, atslēgvārdus un citus parametrus.

Notariāli apliecināti tulkojumi

Notariāli apliecināti tulkojumi ir rakstisko tulkojumu veids, ko izmanto gadījumos, kad ir svarīgi pierādīt tulkotā dokumenta pareizību. Zvērināts notārs apliecina tulkojumu pareizību un precizitāti, kā arī atbilstību oriģinālam. Tāpat šādi tulkojumi atšķiras ar to, ka tulkojums tiek sagatavots kopā ar oriģinālu vai apstiprinātu oriģināla kopiju. Latvijā nav zvērināta tulkotāja institūta, līdz ar to notariāli apliecināts tulkojums ir vienīgais veids, kuram iespējams saņemt šādu oficiālu pareizības apliecinājumu.

Teksta apstrāde

Radošu tekstu sagatavošana

Unikāls tulkošanas pakalpojums, kas būtībā nozīmē teksta pārradīšanu, izmantojot visus nepieciešamos mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus tā, lai radītu iespaidu, ka teksts ir radīts mērķvalodā, ne tulkots.

"20180521-1459-skrivanek-lv-tulkosanas-bi"

Foto: Shutterstock.com

DTP – teksta grafiskā pēcapstrāde

Pakalpojums, kura laikā speciālisti apstrādā projektu saskaņā ar klienta vajadzībām. Visbiežāk tā ir tulkotā teksta sagatavošana formātā, kas precīzi atbilst oriģinālam gan noformējuma, gan izkārtojuma ziņā.

Tekstu adaptācija

Visbiežāk katrs teksts ir paredzēts noteiktai mērķauditorijai. Teksta adaptācijas pakalpojums pielāgo tekstu potenciālo lietotāju vajadzībām, ņemot vērā kultūrvidi, sabiedrības grupu, lietotos izteiksmes līdzekļus u. tml. Teksta adaptācijas pakalpojums var būt īpaši noderīgs, gan sagatavojot jauniešu nometnes materiālus, gan veidojot ierīču lietošanas instrukcijas senioriem.

Teksta uzlabošana gramatiski un stilistiski

Šī tulkošanas biroja piedāvāto pakalpojumu grupa ietver tādas teksta apstrādes darbības kā rediģēšana, koriģēšana, tulkojuma atkārtota pārbaude (ja teksts ir sagatavots citur), stilistiska uzlabošana u. tml. Teksta uzlabošanu veic speciālisti, kuriem mērķa valoda ir dzimtā. Nereti šo pakalpojumu izmanto uzņēmēji, kuriem svarīgi, lai uzņēmuma saziņa ar klientiem rakstītā veidā būtu korekta un neradītu šaubas par profesionalitāti.

Valodu mācības

Tulkošanas birojs Skrivanek Baltic savā paspārnē uztur arī valodu skolu, kas piedāvā kursus uzņēmumiem, privātpersonām, bērniem un jauniešiem, kā arī rīko ar valodas apguvi saistītas nometnes bērniem. Valodu kursi ir pieejami dažādos laikos un dažādiem sagatavotības līmeņiem. Valodu kursus visbiežāk izmanto uzņēmumi, kuri vēlas apmācīt savus darbiniekus, privātpersonas, kurām ir nepieciešams uzlabot kādas valodas zināšanas, kā arī bērni, kuri vēlas papildu skolas vielai mācīties pie radošiem pasniedzējiem.

"20180521-1501-skrivanek-lv-tulkosanas-bi"

Foto: Shutterstock.com

Kontaktinformācija

Ja jums nepieciešams kāds no pakalpojumiem, ko piedāvā tulkošanas birojs Skrivanek Baltic, vai vēlaties uzzināt vairāk par to, kā tulkošanas birojs var palīdzēt tieši jums, sazinieties ar atsaucīgajiem projektu vadītājiem pa tālruni 800 07272 vai apmeklējiet biroju klātienē Lāčplēša ielā 87C, Latgales priekšpilsētā, Rīgā.