Paši sameklē aizsargājamās teritorijas

2017. gada 29. augusts plkst. 18:22
Dalies ar šo rakstu

Viens no lielākajiem privātajiem mežsaimniecības uzņēmumiem Latvijā SIA Bergvik Skog pēc savas iniciatīvas veicis dabas dzīvotņu inventarizāciju savos mežos, kā rezultātā par aptuveni 500 ha pieaudzis biotopu apmērs, raksta laikraksts Dienas Bizness.

«Tas ir vairāku gadu darba rezultāts,» situāciju skaidro SIA Bergvik Skog valdes loceklis Larss Georgs Hedlunds. Uzņēmums kopumā apsaimnieko aptuveni 110 tūkst. ha zemes Latvijā, no kuriem aptuveni 80 tūkst. ha ir meža zemes. Aptuveni 13 tūkst. ha jau līdz šim ir pakļauti dažādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem un liegumiem. Uzņēmuma īpašumā esošie meži ir gan Latgalē, gan arī Kurzemē.

«SIA Bergvik Skog meži tiek apsaimniekoti saskaņā ar FSC principiem un kritērijiem, ko apliecina FSC sertifikāts. FSC principi un kritēriji prasa līdzsvarotu vides aizsardzības, sociālo un ekonomisko interešu sabalansēšanu, kas arī praksē tiek īstenots,» skaidro L. G. Hedlunds. Viņš norāda, ka arī uzņēmuma mātes kompānija Skandināvijā ir sertificēta pēc FSC principiem un kritērijiem. «Latvijā nacionālais FSC standarts ir tapšanas stadijā, tāpēc savulaik sertifikācijas iegūšanai izmantotas FSC vadlīnijas, kuru piemērošanā liela loma ir auditoram, jo Latvijas klimatiskie un arī ekoloģiskie apstākļi radikāli atšķiras no tiem, kādi tie ir, piemēram, Dienvidaustrumāzijā vai Dienvidamerikā,» piemetina L. G. Hedlunds.

Kopumā FSC balstās uz 10 pīlāriem, no kuriem dažiem nav pat īsta piemērojuma Latvijā, piemēram, pamatiedzīvotāju (indigenous peoples) aizsardzība – Somijā tie ir sāmi, Dienvidamerikā – indiāņi. Viņš arī norāda, ka tiek ievērotas arī tādas pašsaprotams prasības kā, piemēram, strādnieku tiesības darboties arodbiedrībās, tiem ir normāli darba un sadzīves apstākļi. «Būtībā sertifikācijas prasības ir augstākas, nekā to prasa Latvijas normatīvie akti, kaut arī vairākās pozīcijās citu valstu, piemēram, Zviedrijas, mežu īpašniekiem ir brīvākas rokas – lielākas iespējas lemt, ko un kā darīt savā mežā, piemēram, kad un kā to cirst, kā un ar kādu koku sugu to atjaunot,» piemetina L.G. Hedlunds.

SIA Bergvik Skog pirms pieciem gadiem sāka speciālu programmu, kas paredzēja palielināt uzņēmuma pārziņā esošo aizsargājamo teritoriju apmēru līdz 10% (pēc FSC prasībām). «Sākotnēji pēc noteiktiem principiem tika atlasīti aptuveni 3000 ha mežu, kuros pēc nogabalu apraksta varētu būt vērtīgas dabas dzīvotnes, uz tām pēc tam tika sūtīti dabas eksperti, kuri tad arī ar savu vērtējumu izlēma šo vietu tālāko likteni,» stāsta L.G. Hedlunds. Būtībā tikusi izmantota tieši tāda pati metodika, kādu pašlaik īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, veicot t.s. dabas vērtību inventarizāciju visā Latvijā. Tāpat tiek novērtēti arī jauniegādātie īpašumi un atbilstoši FSC kritērijiem arī meža nogabali pirms ciršanas. Tādējādi pašlaik jau aptuveni 8000 ha ir dabā apsekoti, un Bergvik skog ir saņēmis ekspertu viedokli par tiem. «Ekspertu vērtējumā no 8000 ha tikai 500 ha atbilda tiem nosacījumiem, lai tos varētu atzīt par biotopiem. Tie nebūt nav koncentrēti vienā vai dažās vietās, tie būtībā ir izkliedēti,» atzīst uzņēmuma valdes loceklis. Vidēji viena biotopa apmērs ir viens hektārs. «Viena lieta ir identificēt šos biotopus, bet otra – daudz būtiskāka lieta – ir tos iezīmēt uzņēmuma kartogrāfiskajā materiālā un vienlaikus arī veikt izmaiņas saimnieciskās darbības plānošanā, lai tā ne tikai neskartu, bet arī neietekmētu attiecīgo dabas dzīvotni,» tā L. G. Hedlunds. Šādas inventarizācijas rezultātā tikušas atrastas arī Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstītas sugas.

Visu rakstu Paši sameklē aizsargājamās teritorijas lasiet otrdienas, 29.augusta laikrakstā Dienas Bizness!

Dalies ar šo rakstu

Populārākās ziņas

Nepalaid garām