Pētījums: Kuri Latvijas uzņēmumi ir pievilcīgākie darba devēji?

Autors: Lelde Petrāne
2017. gada 13. septembris plkst. 15:59

Pētījumu kompānija Kantar TNS desmito gadu veic pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu.

Pētījuma ietvaros tika noskaidroti pievilcīgākie darba devēji Latvijā, t.i., tie uzņēmumi, kuros potenciālie darba ņēmēji strādātu vislabprātāk. Aptaujā tika iekļauti TOP50 lielākie uzņēmumi pēc darbinieku skaita un apgrozījuma no dažādām nozarēm, kā arī tie uzņēmumi, kurus spontāni nosauca paši pētījuma dalībnieki kā pievilcīgākos darba devējus. Uzņēmumi, kuri atzīti kā pievilcīgākie, ir spējuši Latvijas darba tirgu pārliecināt, ka tie salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem ir teicama vieta, kur strādāt.

Pētījuma rezultāti arī atklāj interesantu tendenci, ka pēdējo desmit gadu laikā ir samazinājies to darba ņēmēju īpatsvars, kuri kopumā vēlētos strādāt valsts sektorā. Šogad veiktā pētījuma dati liecina, ka līdzīgs skaits darba ņēmēju vēlētos strādāt gan valsts, gan privātajā sektorā. Raksturīgi, ka darba ņēmēju vidū pēdējo gadu laikā ir ievērojami samazinājies to īpatsvars, kuri nesaredz atšķirības starp darbu abos sektoros, attiecīgi palielinoties privātā sektora piekritējiem. Savukārt topošie speciālisti – studenti tradicionāli priekšroku dod darbam tieši privātajā sektorā.

Pievilcīgu darba devēju raksturojoši kritēriji gan strādājošo, gan studentu vidū ir: drošs un stabils darbs, interesants un daudzveidīgs darbs, uzņēmuma darbības veiksmīgums savā jomā, pievilcīga papildu ieguvumu sistēma, uzņēmuma rūpes par darbiniekiem, kā arī apmācību un izaugsmes iespējas. Raksturīgi, ka papildus šiem kritērijiem, studentiem būtiskas šķiet labas karjeras iespējas, kā arī iespēja strādāt savā specialitātē.