Putniņš: Trasta komercbankai tika izrādīta liela pretimnākšana – veltīgi

Autors: Elīna Pankovska
2016. gada 04. marts plkst. 15:56

«Ar Trasta komercbanku tika strādāts ilgstoši un atkārtoti tika pagarināti termiņi, kas bija saistīti ar kapitāla piesaisti bankai. Daudzas reizes tika dota iespēja gan banku kapitalizēt, gan piesaistīt investorus, gan risināt citus jautājumus, kas saistīti ar problēmām bankā. Tas viss tika ignorēts un risinājumu nebija, tāpēc arī sekoja Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmums,» preses konferencē šodien uzsvēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš. 

Šobrīd pieņemts lēmums iecelt pagaidu pilnvarniekus Trasta komercbankā, kuri tad sagatavos infrastruktūru, lai banka varētu veikt garantēto noguldījumu izmaksu.

FKTK vadītājs skaidro, ka bankas darbība tika apturēta vairāku iemeslu dēļ. Proti, pirmkārt, akcionāri ilgstoši nespēja nodrošināt bankas kapitalizācijas līmeni saskaņā ar FKTK prasībām. «Otrs iemesls ir tas, ka mums jau ilgāku laiku nav un nebija skaidrs bankas biznesa modelis, kādā virzienā banka ies, kā pelnīs un ar kādiem klientiem strādās nākotnē. Pie tādiem apstākļiem nav iespējama bankas turpmākā darbība un ilgstoši tādā stāvoklī banka nedrīkst atrasties. Trešais jautājumu bloks ir saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas problemātiku. Diemžēl Trasta komercbanka hroniski neievēroja to regulējumu, kas Latvijā ir bijis pēdējos desmit gadus. Banka katru gadu ir sodīta, citus gadus pat vairākas reizes,» stāsta P. Putniņš.

Uz jautājumu, kāpēc lēmums par licences anulēšanu pieņemts tieši tagad, negaidot akciju emisijas noslēgšanos, P. Putniņš skaidroja, ka jebkurš bankas emisijas termiņš ir pašas bankas iekšēji noteikts datums vienas vai otras darbības veikšanai un tam nav nekāda sakara ar administratīvajiem lēmumiem, kas tikuši pieņemti FKTK vai ECB. Tās esot absolūti divas dažādas lietas. Jāatgādina, lai stiprinātu kapitālu, pērn jūlijā Trasta komercbanka nolēma palielināt pamatkapitālu par 15 milj. eiro, papildus izlaižot 15 milj. balsstiesīgu akciju ar vienas akcijas nominālvērtību un pārdošanas cenu viens eiro. 15.akciju emisijas rezultātā bankas pamatkapitāls pieaugtu līdz 35,64 milj. eiro. Emisijas apmaksas termiņš bija 10.marts.

Kopējā noguldījumu summa bankā ir 276 milj. eiro , no tiem rezidentu noguldījumi ir 25 milj. eiro, bet nerezidentu apmēram – 250 milj. eiro. FKTK aprēķini liecina, ka segtie noguldījumi veido 64 milj. eiro, kuri tiks atlīdzināti noguldījumu garantiju programmas ietvaros. Bankai pietiekot aktīvu, lai izmantotu pašas bankas resursus gan segto noguldījumu apmierināšanai, gan arī lai varētu apmaksāt lielākajā daļā visu pārējo noguldītāju prasības. Noguldījumu garantiju fonds nekādā mērā necietīšot. Proti, garantētie noguldījumi tiks izmaksāti no pašas bankas naudas.

DB jau rakstīja, ka 3. martā ECB pieņēma lēmumu anulēt Trasta komercbankas licenci. ECB lēmums tika pieņemts pēc FKTK ierosinājuma, kas iesniedza šādu priekšlikumu ECB izskatīšanai. Pagājušo gadu Trasta komercbanka noslēgusi ar zaudējumiem 4,66 milj. eiro apmērā, liecina bankas paziņojums Nasdaq Riga.