RB RAIL pāriet uz Elektronisko iepirkumu sistēmu 

Līdz ar izmaiņām Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumā visi turpmākie RB RAIL AS administrētie Rail Baltica iepirkumi tiks apstrādāti, izmantojot bezmaksas elektronisko informācijas sistēmu un tās e-konkursu apakšsistēmu. Elektroniskā iepirkumu sistēma (EIS) šobrīd ir alternatīva līdz šim realizētajai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas sistēmai Latvijā, kas drīzumā pilnībā aizstās iepriekš izmantoto papīra versijas pieteikumu iesniegšanas sistēmu.

Lelde Petrāne, 20.10.2017

Foto: Publicitātes

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. pantu un Likuma pārejas noteikumiem visām Latvijā reģistrētajām līgumslēdzēju pusēm, tostarp RB RAIL AS, sākot ar 2017. gada 1. oktobri nepieciešams nodrošināt elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu publiskajiem iepirkumiem, kuru līgumcenu robežvērtība ir vienāda vai lielāka par 135 000 eiro preču un pakalpojumu iepirkumos un vienāda vai lielāka par 5 225 000 eiro būvdarbu iepirkumos.

RB RAIL AS aicina visus projekta potenciālos piegādātājus reģistrēties EIS, lai saņemtu piekļuvi e-konkursu apakšsistēmai, kas savukārt sniegtu iespēju piedalīties šobrīd izsludinātajos un nākotnē plānotajos iepirkumos. Lai lietotu EIS e-konkursu apakšsistēmu, visiem nereģistrētajiem lietotājiem nepieciešams reģistrēties EIS, lai saņemtu reģistrēta lietotāja tiesības, kas sniedz iespējas veikt darbības e-konkursu apakšsistēmā.

EIS izmantošana būs ieguvums visām iesaistītajām pusēm, jo sistēma samazina abu pušu administratīvo slogu un izmaksas. Vienlaikus sistēma arī saīsinās iepirkuma procesu un nodrošinās lielāku atklātību. Jaunā iepirkumu sistēma ir daļa no Latvijas centieniem labas pārvaldības un elektronisko pakalpojumu attīstības veicināšanā.

Jaunākais izdevums