Rekomendējamais Rail Baltica trases novietojums rīt tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai

2015. gada 10. novembris plkst. 13:33
Autors: Db.lv
Dalies ar šo rakstu

Izpētes veicēji – pilnsabiedrība RB Latvija - izstrādājusi rekomendējamo trases variantu, kas ietver labākos novietojuma risinājumus. Sabiedriskajā apspriešanā, kas Latvijā 15 pašvaldībās, kuras skar trase, norisināsies no 11. novembra līdz 11. decembrim,  lēmuma pieņemšanai par trases novietojumu iedzīvotāju un pašvaldību rīcībā būs visas alternatīvas un visi izstrādātie risinājumi, informē projekta pārstāvji.

Kā norāda RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts Neils Balgalis, «rekomendējamais trases variants ietver lielākas iespējas novadu attīstībai, mazāk ietekmē aizsargājamās dabas teritorijas, nesadala lauku saimniecības, būtiski mazāk skar blīvi apdzīvotās vietas un privātpersonu īpašumus. Tas rada iespēju reģionālo staciju attīstīšanai nākotnē, nodrošina drošu attālumu no radioaktīvo atkritumu glabātuves Radons, Mārupē – atrodas vienotā transporta koridorā, par ko saņēmām uzņēmēju un iedzīvotāju atbalstu. Rekomendējamais trases variants veidots, vadoties no iedzīvotāju un pašvaldību izteiktajām vēlmēm».

Kopumā jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta pētnieki – pilnsabiedrības RB Latvija eksperti 6 mēnešu laikā visā trases garumā, A un B variantiem, kā arī visām alternatīvām izveidojusi tehniskos risinājumus, nosakot dzelzceļa līnijas profilu un trašu aizņemtās teritorijas 60 m platā joslā.  Plānošanas gaitā izdevies būtiski samazināt skarto privātīpašumu skaitu, no sākotnējiem 2000 īpašumiem trase skars  mazāk nekā 1000 privātīpašumu. Izpēte ir pierādījusi, ka plānotajam dzelzceļam nav būtiska ietekme uz Natura 2000 teritorijām.

No 11. novembra līdz 11. decembrim notiks jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa Rail Baltica ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana tajās 15 Latvijas pašvaldībās (Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Iecavas, Bauskas, Baldones, Mārupes, Olaines novads un Rīga), kuras skar jaunbūvējamā trase. Sabiedrisko apspriešanu norises datumi un laiki pieejami mājaslapā railbaltica.info.

IVN ziņojumu apspriedei sagatavojuši trases pētnieki – pilnsabiedrība RB Latvija un SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Iedzīvotāji un pašvaldības no 11. novembra  iepazīties ar ziņojumu var novadu pašvaldību tīmekļa vietnēs, kā arī www.sam.gov.lv, www.railbaltica.info un www.environment.lv, kā arī klātienē sabiedriskajās apspriedēs, kas sāksies 19. novembrī.


 

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds