Rosina uzlabot regulējumu par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos 

Ņemot vērā pieaugošo dažādu kuģošanas līdzekļu kustību Latvijas iekšējos ūdeņos, Satiksmes ministrija (SM) rosina uzlabot regulējumu par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos.

Lelde Petrāne, 02.7.2015

Regulējums attieksies uz kuģošanas līdzekļiem, kas kuģos iekšējos ūdeņos (ūdeņi no jūras krasta līnijas uz sauszemes pusi (upes, ezeri) un ostu akvatorijas).

Tiek precizētas prasības attiecībā par kuģošanas līdzekļa navigācijas ugunīm, zīmēm un skaņas signāliem, prasības kuģošanas līdzekļa vadītājam, aktualizēts to dokumentu uzskaitījums, kuriem ir jāatrodas kuģošanas līdzeklī un kuri jāuzrāda pēc kontroles dienestu pieprasījuma, kā arī tiek noteikts jauns ātrumu ierobežojošs rajons.

To paredz SM izstrādātais Noteikumu projekts par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos, ko ceturtdien, 2.jūlijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.

Pēc šo noteikumu spēkā stāšanās spēku zaudēs Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumi Nr. 158 Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos.