Būve

Sakops Lugažu muižas parka dīķi un tā teritoriju

Ingrīda Drazdovska, 28.12.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

2011. gada sākumā paredzēts sākt Lugažu muižas parka dīķa gultnes tīrīšana; nule dīķī nolaists ūdens.

Valkas pagasta biedrība Traktorciems izstrādājusi projektu, kas paredz Lugažu muižas parka dīķa rekultivāciju un apkārtnes labiekārtošanu. Šā projekta mērķis ir vides kvalitātes uzlabošana Valkas pagasta Lugažos, sakopjot un labiekārtojot parka dīķi un tā teritoriju, kā arī, izveidojot piemērotu infrastruktūru, radīt jaunu, nebijušu atpūtas vietu un veicināt saudzīgu attieksmi pret vidi.

Projekta gaitā notiks Lugažu muižas parka dīķa gultnes tīrīšana, slūžu mehānisma rekonstrukcija, ūdens ņemšanas vietas (ugunsdzēsējiem) labiekārtošana, pastaigu laipu izbūve, tiltiņu izbūve no abiem dīķa krastiem uz dīķī esošo saliņu, nelielas skatuves izveide uz dīķī esošās saliņas, kā arī tiks uzstādīti soli un atkritumu urnas.

Darbus veic ar SIA Ķikuti–99. Projektu līdzfinansē ES, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, LEADER un Valkas novada dome.

Komentāri

Pievienot komentāru