Citas ziņas

VENTSPILS PILSĒTAS PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

, 14.09.2007

Jaunākais izdevums

no 17. līdz 23. septembrim

Pirmdiena, 17. septembris

" 11:00 notiks iknedēļas sanāksme par pašvaldības SIA "Ventspils slimnīca" īstenojamā projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzēju struktūras optimizēšana Ventspilī" B kārtas realizācijas gaitu, kas paredz uzņemšanas nodaļas rekonstrukciju (atb. O. Ķeņģis, tālr. 6 36 22658)

" No plkst. 12:30 līdz 16:00 Ventspils Digitālajā centrā (Akmeņu ielā 3) notiks apmācību kursi "Elektroniskās iepirkumu sistēmas lietošana". Piedalās Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību atbildīgie darbinieki (atb. K. Jacevičs, tālr. 6 36 07607)

" 14:00 domē, 2.stāva zālē notiks Iepirkumu komisijas sēde. Piedāvājumu atvēršana atklātā konkursā "Mēbeļu piegāde četru jaunu grupu atvēršanai pirmsskolas izglītības iestādēs" (pasūtītājs - Izglītības pārvalde) (atb. S. Tolkaņova, tālr. 6 36 01194)

" Ventspils Digitālā centra galvenais speciālists Kristians Jacevičs Rīgā piedalīsies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā praktiskajā seminārā "Kā sagatavot biznesa inkubatora biznesa plānu?" (atb. K. Jacevičs, tālr. 6 36 07607)

" Inženieru ielā 101 notiks šādi Ventspils Augstskolas Mūžizglītības nodaļas organizētie kursi:

" 17:30 105. auditorijā angļu valoda iesācējiem (bez priekšzināšanām). Lektors Guntars Dreijers;

" 19:00 105. auditorijā angļu valodas kursi interesentiem ar priekšzināšanām. Lektors Guntars Dreijers.

(atb. I. Buņķe, tālr. 2 6343714)

" Ventspils pilsētas bāriņtiesas locekle Gunta Kolāte apmeklēs Ventspils 2. vidusskolas skolotājus, lai noskaidrotu informāciju par aizbildnībā esošiem bērniem (atb. Z. Rudņicka, tālr. 6 36 22827)

" Ventspils pilsētas bāriņtiesas locekle Mārīte Lakševica tiksies ar Ventspils 1. pamatskolas vadību, lai noskaidrotu informāciju par bērnu namā "Selga" esošajiem audzēkņiem (atb. Z. Rudņicka, tālr. 6 36 22827)

Otrdiena, 18. septembris

" 10:00 krīzes centrā "Paspārne" notiks sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem sanāksme, kurā apspriedīs turpmākos pasākumus sociālās palīdzības nepieciešamības gadījumu risināšanai (atb. S. Strauta, tālr. 6 36 01253)

" 11:00 Pārventas bibliotēkā norisināsies tikšanās ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu pasākumu cikla "Viesis no Rakstnieku mājas" ietvaros (atb. I. Gredzena, tālr. 6 36 80454)

" 14:00 Raiņa ielā 10a (2. stāvā) notiks Atļauju-orderu par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā komisijas sēde. Atļauju (orderu) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā komisijā tiek izsniegtas atļaujas sīkiem īpašumu remontdarbiem: logu nomaiņām, žogu remontiem un izbūvēm, kā arī atļaujas neatliekamiem avāriju darbiem un inženiertīklu pieslēgumu izbūves darbiem (atb. I. Eklone, tālr. 36 01181)

" 15:00 Ventspils bibliotēkas Bērnu un jauniešu centrā norisināsies Pasaku darbnīca bērniem (atb. I. Ozoliņa, tālr. 6 36 27361)

" 17:00 Raiņa 10a notiks Administratīvās komisijas sēde. Administratīvā komisija izskatīs sastādītos protokolus par pasu režīma pārkāpšanu, bērnu audzināšanas pienākumu nepildīšanu un pilsētas saistošo kārtības noteikumu neievērošanu (atb. S. Grecka, tālr. 6 36 01249)

" Ventspils pilsētas pašvaldības SIA "Pārventas siltums" valdes priekšsēdētājs Vilnis Reinbergs Rīgā piedalīsies Siltumuzņēmumu asociācijas padomes sēdē (atb. V. Reinbergs, tālr. 6 36 02200)

" Ventspils Digitālajā centrā ( Akmeņu ielā 3) notiks šādi izglītojošie pasākumi:

" No plkst. 9:00 līdz 12:30 apmācību kursi "Elektroniskās iepirkumu sistēmas lietošana". Piedalās Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību atbildīgie darbinieki;

" No plkst. 13:00 līdz 17:00 kursi "Teksta apstrādes pamati (MS Word)". Kursos varēs apgūt tekstu un lietvedības dokumentu veidošanu un pareizu noformēšanu, kā arī dažādu stilu pielietošanu, tabulu izveidi un dokumentu drukāšanu. Nodarbības notiek krievu valodā. Kursa maksa: LVL 20 par 12 stundām. Pieteikšanās pa tālr. 6 36 07607 vai pa e-pastu: [email protected] Lūdzam arī norādīt iespējamos kursu apmeklējuma laikus!

(atb. K. Jacevičs, tālr. 6 36 07607)

" Inženieru ielā 101 notiks šādi Ventspils Augstskolas Mūžizglītības nodaļas organizētie kursi:

" 17:30 105. auditorijā angļu valoda interesentiem ar priekšzināšanām. Lektors Guntars Dreijers;

" 19:00 105. auditorijā angļu valoda iesācējiem bez priekšzināšanām. Lektors Guntars Dreijers;

(atb. I. Buņķe, tālr. 2 6343714)

" No 18. līdz 19. septembrim Vides uzraudzības nodaļas speciāliste Ineta Kraule Siguldā piedalīsies Baltijas vides foruma rīkotajā apmācību kursā par sabiedriskajām attiecībām vides jomā (atb. I. Kraule, tālr. 6 36 01284)

" Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā (Annas ielā 13) ieradīsies rakstnieks Ēriks Lanss, lai rakstītu jauno romānu " Grifs", tulkotāja Sandra Rutmane, lai turpinātu darbu pie grāmatas " Filozofija idiotiem" tulkojuma un dramaturģe Daina Miķelsone, lai strādātu pie savas pirmās grāmatas, kurā būs vairākas lugas gan latviešu, gan franču valodā (atb. I. Balode, tālr: 3623596)

" Ventspilī viesosies Polijas Burāšanas mācību asociācijai piederošs burinieks "Pogoria" - viens no lielākajiem buriniekiem Eiropā, kas Ventspilī viesojās arī regates "Cutty Sark Tall Ships' Races 2003" laikā. Burinieku varēs apskatīt Ostas ielas promenādē(atb. G. Seilis, tālr. 636 22263)

Trešdiena, 19. septembris

" 10:00 Ventspils pilsētas bāriņtiesas telpās (Tirgus ielā 7) notiks tikšanās ar Rīgas pilsētas bāriņtiesas pārstāvjiem (atb. Z. Rudņicka, tālr. 6 36 22827)

" 10:00 Ventspils pilsētas bāriņtiesas locekle Gunta Kolāte apmeklēs semināru Rīgā "Bāriņtiesas kompetence bērnu un citu rīcība nespējīgo personu mantisko interešu aizstāvībā" (atb. Z. Rudņicka, tālr. 6 36 22827)

" 10:40 Ventspils bibliotēkas Bērnu un jauniešu centrā norisināsies pasākums jaunāko klašu skolēniem "Dzejolīšu karuselis bibliotēkā" (atb. I. Ozoliņa, tālr. 6 36 27361)

" 11:00 Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš, domes izpilddirektora p.i. Aldis Ābele, kā arī Sporta pārvaldes un Olimpiskā centra "Ventspils" vadītāji Latvijas Olimpiskās komitejas telpās, Rīgā, Elizabetes ielā 49 piedalīsies Latvijas II Olimpiādes orgkomitejas darba grupas sanāksmē (atb. D. Paipala, tālr. 6 36 24412)

" 11:00 pansionāta "Selga" klienti dosies ekskursijā uz Ventspils Amata māju (atb. L. Millere, tālr. 6 36 25478)

" 11:00 Ventspils pilsētas domes Investīciju nodaļas vadītāja Jana Berka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM), Rīgā, Lāčplēša ielā 27, 207.kabintetā piedalīsies RAPLM rīkotajā diskusijā pilsētu plānotājiem ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programmas projekta "Vadlīnijas reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas sistēmas sakārtošanai" ekspertu Petri Uusikyla (Somija) (atb.J.Berka, t.63601190)

" No plkst. 13:00 līdz 17:00 Ventspils Digitālajā centrā (Akmeņu ielā 3) notiks kursi "Tekstapstrādes pamati (MS Word)". Kursos varēs apgūt tekstu un lietvedības dokumentu veidošanu un pareizo noformēšanu, kā arī dažādu stilu pielietošanu, tabulu izveidi un dokumentu drukāšanu. Nodarbības notiek krievu valodā. Kursa maksa: LVL 20 par 12 stundām. Pieteikšanās pa tālr. 6 36 07607 vai pa e-pastu: [email protected] Lūdzam arī norādīt iespējamos kursu apmeklējuma laikus! (atb. K. Jacevičs, tālr. 6 36 07607)

" 13:00 Sociālās aprūpes pārvaldē notiks Sociālo lietu komisijas sēde (atb. S. Valde, tālr. 6 36 01200)

" 13:00 Ventspils pilsētas domes Investīciju nodaļas vadītāja Jana Berka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM), Rīgā, Lāčplēša ielā 27 piedalīsies RAPLM rīkotajā pilsētu, kas noteiktas kā potenciālās atbalsta saņēmējas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētās pilsētvides prioritātes "Policentriskā attīstība" ietvaros, diskusijā par attīstības programmu izstrādi atbilstoši integrētajai pieejai (atb. J. Berka, tālr. 6 36 01190)

" Pašvaldības SIA "Ventspils slimnīca" valdes pārstāvji - Egija Siliniece, Valts Rauhvargers un Dainis Gīlis Rīgā tiksies ar Veselības ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu slimnīcas un ministrijas turpmāko sadarbību, kā arī ar Medicīnas profesionālās izglītības centra pārstāvjiem, lai apspriestu Ventspils slimnīcas personāla pēcdiploma izglītību, un par iespēju medicīnas rezidentu apmācību daļēji veikt arī Ventspils slimnīcā, kas veicinātu jauno mediķu piesaisti pilsētai (atb. E. Siliniece, tālr. 6 36 22658)

" Ventspils Digitālā centra direktors Egons Spalāns Rīgā piedalīsies Lattelecom 2. starptautiskajā konferencē "Beyond disruption 2007" (atb. E. Spalāns, tālr. 6 36 07607)

" Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā ieradīsies populārā latviešu rakstniece Laima Muktupāvela, lai pabeigtu darbu pie grāmatas par leģendāro latviešu kordiriģentu brāļu Kokaru dzīvi (atb. I. Balode, tālr. 6 36 23596)

Ceturtdiena, 20. septembris

" 9:30 domē notiks Vides aizsardzības komisijas sēde (atb. I. Zīlniece, tālr. 6 36 01283)

" 9:00 pašvaldības SIA "Ventspils slimnīca" valdes priekšsēdētāja Egija Siliniece un galvenais ārsts Valts Rauhvargers tiksies ar Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Didzi Ošenieku, lai apspriestu Ventspils slimnīcas aktualitātes un attīstības projektus (atb. E. Siliniece, tālr. 6 36 22658)

" No plkst. 10:00 līdz 12:00 Tirgus ielā 7, Ventspilī, notiks vairāku lietu izskatīšana Ventspils pilsētas bāriņtiesas sēdē (atb. Z. Rudņicka, tālr. 6 36 22827)

" 11:00 domē ( 2.stāva zālē) notiks Komercdarbības licencēšanas un individuālā darba reģistrācijas komisijas sēde, kurā izskatīs Ventspils pilsētas iedzīvotāju iesniegumus par pašvaldības atļaujas saņemšanu individuālā darba reģistrācijai (atb. A. Jansons, tālr. 6 36 01192)

" No plkst. 13:00 līdz 17:00 Ventspils Digitālajā centrā (Akmeņu ielā 3) notiks kursi "Tekstapstrādes pamati (MS Word)". Kursos varēs apgūt tekstu un lietvedības dokumentu veidošanu un pareizo noformēšanu, kā arī dažādu stilu pielietošanu, tabulu izveidi un dokumentu drukāšanu. Nodarbības notiek krievu valodā. Kursa maksa: LVL 20 par 12 stundām. Pieteikšanās pa tālr. 6 36 07607 vai pa e-pastu: [email protected] Lūdzam arī norādīt iespējamos kursu apmeklējuma laikus! (atb. K. Jacevičs, tālr. 6 36 07607)

" 14:00 domē, 2. stāva zālē, notiks Iepirkumu komisijas sēde. Darba kārtībā:

" Piedāvājumu atvēršana atklātā konkursā "Mēbeļu piegāde Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām" (pasūtītājs - Ventspils pilsētas dome);

" Piedāvājumu atvēršana atklātā konkursā "Sāls piegāde ielu uzturēšanai" (pasūtītājs - pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts");

" Lēmuma pieņemšana atklātā konkursā "Mēbeļu piegāde četru jaunu grupu atvēršanai pirmsskolas izglītības iestādēs" (pasūtītājs - Izglītības pārvalde);

" Lēmuma pieņemšana atklātā konkursā "Teātra nama "Jūras vārti" ēkas rekonstrukcija Karlīnas ielā 40, Ventspilī" (pasūtītājs - Kultūras centrs);

" Lēmuma pieņemšana atklātā konkursā "Par tiesībām veikt vienotas darba samaksas sistēmas pilnveidošanu un ieviešanu" (pasūtītājs - Ventspils pilsētas dome).

(atb. S. Tolkaņova, tālr. 6 36 01194)

" No plkst. 16:00 līdz 18:00 Piejūras kempingā notiks orientēšanās sacensības "Azimuts - 2007" (atb. V. Černišova, tālr. 2 6061318)

" 17:00 Ventspils bibliotēkas Bērnu un jauniešu centrā informatīvs pasākums "Jaunākās grāmatas Ventspils bibliotēkas Bērnu un jauniešu centrā" (atb. I. Ozoliņa, tālr. 6 36 27361)

" 17:00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā notiks informatīvs pasākums "Jaunieguvumi Galvenajā bibliotēkā" (atb. O. Šteinmane, tālr. 6 36 23231)

" 19:00 "Reņķa dārzā" norisināsies vidējo distanču skrējieni tautas sporta pasākuma "Nāc un sporto" ietvaros (atb. D. Paipala, tālr. 6 36 24412)

" Ventspili apmeklēs Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijas pārstāvji, lai iepazīstos ar ventspilnieku pieredzi ietekmes uz vidi novērtējuma jomā. Vizīte notiek LR Ārlietu ministrijas finansētā granta projekta "Atbalsts Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijai Eiropas Savienības prasību ietekmes uz vidi novērtējuma jomā ieviešanai" ietvaros un to organizē SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" (atb. I. Zīlniece, tālr. 6 36 011283)

Piektdiena, 21. septembris

" No plkst. 8:00 līdz 16:00 Vecpilsētas tirgū notiks izbraukuma tirdzniecība. Plaša tirdzniecība ar zaļumiem, augļiem, dārzeņiem, meža ogām, pārtikas precēm, rudens sezonas rūpniecības preču izstrādājumiem, zivīm un zivju kulināriju (atb. R. Šauriņš, tālr. 6 36 22532)

" 10:00 pašvaldības SIA "Ūdeka" 2. stāva zālē (Talsu ielā 65) notiks iknedēļas darbu progresa sanāksmes par būvdarbiem, kas notiek projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta" ietvaros:

" ar SIA "Ostas celtnieks", Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", SIA "T-Vita" un SIA "VIA" par ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un būvniecību Ventspilī šogad;

" ar a/s "Venceb" par šogad veicamo maģistrālā ūdensvada rekonstrukciju posmā no ūdens ņemšanas vietas "Ogsils" līdz Kolkas ceļam;

" ar SIA "Lokširs" par aizbīdņu un hidrantu nomaiņu Ventspils ūdensvada tīklos šogad un nākamgad.

(atb. I. Svētiņš, tālr. 6 36 61495)

" 10:00 Sociālās palīdzības nodaļā, Raiņa ielā 10, notiks Trūcīgās personas (ģimenes), maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa un pabalsta apmēra, garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, piešķiršanas komisijas sēde, kurā izskatīs:

" 12 iesniegumus par maznodrošinātas persona (ģimenes) statusa piešķiršanu, kompensāciju ūdens patēriņa, kanalizācijas un siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanai;

" 11 iesniegumus par pabalsta medikamentu iegādei piešķiršanu;

" 5 iesniegumus par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu;

" 8 iesniegumus par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu ūdens patēriņa segšanai;

" 2 iesniegumus par pabalsta malkas iegādei piešķiršanu;

" 3 iesniegumus par pabalsta piešķiršanu zobu labošanas pakalpojumu apmaksai.

(atb. D. Zipeva-Biumane, tālr. 6 36 01207)

" No plkst. 13:00 līdz 17:00 Ventspils Digitālajā centrā (Akmeņu ielā 3) notiks kursi "Tekstapstrādes pamati (MS Word)". Kursos varēs apgūt tekstu un lietvedības dokumentu veidošanu un pareizo noformēšanu, kā arī dažādu stilu pielietošanu, tabulu izveidi un dokumentu drukāšanu. Nodarbības notiek krievu valodā. Kursa maksa: LVL 20 par 12 stundām. Pieteikšanās pa tālr. 6 36 07607 vai pa e-pastu: [email protected] Lūdzam arī norādīt iespējamos kursu apmeklējuma laikus! (atb. A. Gaile, tālr. 6 36 07607)

" 17:00 Olimpiskā centra "Ventspils" stadionā notiks LMT virslīgas čempionāts FK "Ventspils" - FK "Rīga" (atb. V. Balodis, tālr. 2 9412442)

" 17:00 pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" speciālisti un primārās aprūpes ārsti Užavas pagastā (viesu namā "Sārnate") piedalīsies seminārā "Sāpju teorētiskie un klīniskie aspekti ārsta ikdienas praksē" (atb. C. Jaunbelzēja, tālr. 6 36 22456)

" 19:00 Kultūras centra mazajā zālē norisināsies disputu kluba "Autogrāfs" rīkotais pasākums "Rakstniekam Gunāram Ievkalnam - 80". Bezmaksas pasākums (atb. S. Krūzkopa, tālr. 6 36 24796)

" Inženieru ielā 101notiks šādi Ventspils Augstskolas Mūžizglītības nodaļas rīkotie kursi:

" 10:00 109. auditorijā nodarbības "Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" - Biznesa plāna izstrāde. Lektore Iveta Voltnere (dienas grupa);

" No plkst. 18:00 līdz 19:30 109. auditorijā notiks nodarbības "Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" - Mārketinga pamati. Ventspils Augstskolas lektore Ieva Kantmane (vakara grupa);

" No plkst. 19:30 līdz 21:15 109. auditorijā notiks nodarbības "Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" - Biznesa plāna izstrāde. Lektore Iveta Voltnere (vakara grupa).

(atb. I. Buņķe, tālr. 2 6343714)

" No 21. līdz 22. septembrim Ventspils Augstskolā norisināsies 3. starptautiskā zinātniskā konference "Informācijas sabiedrība un mūsdienu uzņēmējdarbība". Konference veltīta Ventspils Augstskolas desmit gadu jubilejai, konferences sākums 21. septembrī plkst. 9:00 (atb. D. Štefenberga, tālr. 6 36 29657, 2 6800288)

Sestdiena, 22. septembris

" No plkst. 8:00 līdz 16:00 Vecpilsētas tirgū notiks izbraukuma tirdzniecība. Plaša tirdzniecība ar zaļumiem, augļiem, dārzeņiem, dārza un meža ogām, pārtikas precēm, rudens sezonas rūpniecības preču izstrādājumiem, zivīm un zivju kulināriju (atb. R. Šauriņš, tālr. 6 36 22532)

" No plkst. 10:30 līdz 18:30 Ventspils Amatu mājā (Skolas ielā 3) notiks klūdziņu pīšanas amata mācība. Ikviens, kurš vēlas iemācīties klūdziņu pīšanas amata gudrības, laipni aicināti piedalīties vienas dienas kursos. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 2 9855125 - Līga Reitere (atb. L. Reitere, tālr. 2 9855125)

" No plkst. 15:00 līdz 18:00 Ventspils Amatu mājā (Skolas ielā 3) norisināsies pasākums "Senās vakarēšanas tradīcijas" - kopābūšana, darinot rokdarbus un stāstot stāstus. Šoreiz Vakarēšanas viesis - grozu meistars Juris Ventaskrasts, kurš stāstīs interesantus stāstus par grozu darināšanu. Aicināti visi interesenti, līdzi ņemot groziņu ar rokdarbiem un kādu kārumu. Pasākumu vada Ventiņu stāstniece - zāļu sieva Līga Reitere (atb. L. Reitere, tālr. 2 9855125)

" Inženieru ielā 101 Ventspils Augstskolas Mūžizglītības nodaļas rīkotie kursi:

" No plkst. 10:00 līdz 17:15 305. auditorijā notiks nodarbības "Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" - Datorzinības. Ventspils Augstskolas lektors Dzintars Smildzējs. (dienas grupa);

" No plkst. 10:00 līdz 17:15 109. auditorijā notiks nodarbības "Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" - Uzņēmuma dzīves cikls un tā darbība. Dr. asoc. prof. Gunārs Grizāns (vakara grupa);

" 10:30 108. auditorijā "Praktiskā ētika mūsdienās". Dr. Prof. Andris Rubenis;

" 12:00 105. auditorijā sagatavošanas kursi 12. klašu centralizētajam eksāmenam matemātikā. Lektors Armands Balodis.

(atb. I. Buņķe, tālr. 2 6343714)

" 11.00 Olimpiskā centra "Ventspils" Basketbola hallē notiks Hansabankas Jaunatnes basketbola līgas spēle zēniem - " Spars" - Liepājas BS (bezmaksas pasākums) (atb. A. Zablovskis, tālr. 29476966)

Svētdiena, 23. septembris

" 8:00 Olimpiskā centra "Ventspils" Ledus hallē norisināsies Ventspils 6. čempionāts kērlingā (bezmaksas pasākums) (atb. M. Libkovskis, tālr. 2 9298758)

" 11.00 Olimpiskā centra " Ventspils" Basketbola hallē notiks Hansabankas Jaunatnes basketbola līgas spēle zēniem - " Spars" -BS " Rīga 1188" (bezmaksas pasākums) (atb. A. Zablovskis, tālr. 29476966)

" 12:00 Olimpiskā centrs "Ventspils" Ledus halles foajē notiks Ventspils Galda Hokeja kluba sacensību sezonas atklāšana (atb. D. Zariņš, tālr. 2 6612508)

" 12:00 Bērnu pilsētiņā notiks muzikāla leļļu izrāde "Vilnīša pasaka". Izrādē piedalās Liepājas Ceļojošais leļļu teātris "Maska" Pētera Trupa un Agitas Lieldidžas vadībā. Bezmaksas pasākums (atb. G. Buķele, tālr. 6 36 24796)

" 15:00 Bērnu parkā "Fantāzija" notiks muzikāla leļļu izrāde "Vilnīša pasaka". Izrādē piedalās Liepājas Ceļojošais leļļu teātris "Maska" Pētera Trupa un Agitas Lieldidžas vadībā. Bezmaksas pasākums (atb. G. Buķele, tālr. 6 36 24796)

Visu nedēļu:

Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2) skatāma izstāde:

" Literatūras izstāde "Debess un zeme, un saule mūžam mana. Jānis Jaunsudrabiņš";

(atb. O. Šteinmane, tālr. 6 36 23231)

Ventspils bibliotēkas Bērnu un jauniešu centrā (Akmeņu ielā 2) plānoti šādi pasākumi:

" "Žils Verns - viņa dzīve un darbi". Ceļojošā izstāde sadarbībā ar Francijas kultūras centra mediatēku;

" Literatūras izstāde "Septembra jubilārs Rainis";

" Literatūras izstāde "Bērnu žūrija 2007";

" Literatūras izstāde "Jaunākās grāmatas septembrī".

(atb. I. Ozoliņa, tālr. 6 36 27361)

Pārventas bibliotēkā (Lidotāju ielā 11) plānoti šādi pasākumi:

" Mākslinieka Pētera Sidara darbu izstāde "Ceļojuma piezīmes";

" Literatūras izstāde "Franklina cepure. Jura Zvirgzdiņa grāmatas bērniem";

" Literatūras izstāde "Vajadzīgo pasvītrot. Ieva Rupenheite";

" Literatūras izstāde "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajam bibliotēkām".

(atb. I. Gredzena, tālr. 6 36 80454)

Gāliņciema bibliotēkā (Kuldīgas ielā 110) plānoti šādi pasākumi:

" Literatūras izstāde "Mēs lasām par vēsturi";

" Literatūras izstāde "Rudens nāca sētiņā, graudi bira klētiņā";

" Literatūras izstāde "Lasi un piedalies! Bērnu žūrija 2007".

(atb. R. Pumpure, tālr. 6 36 24485)

Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Inženieru ielā 101) skatāma izstāde:

" Literatūras izstāde "Ventspils Augstskolas pasniedzēju publikācijas 1997-2007".

(atb. D. Kreicberga, tālr. 6 36 29658)

Livonijas ordeņa pilī (Jāņa ielā 17, darba laiks katru dienu 9:00 - 18:00. Ieeja - Ls 1; skolēniem, studentiem, pensionāriem - Ls 0.50; ģimenes biļete (2 pieaugušie + 1-5 bērni no 6 līdz 16 gadiem) - Ls 2.50) skatāmas šādas izstādes un ekspozīcijas:

" Pastāvīgās ekspozīcijas trīs zālēs:

* Ventspils novads no vissenākajiem laikiem līdz 9.gs.,

* Ventspils novads no 10.gs. līdz 19.gs.,

* Tirdzniecība un amatniecība Ventspils novadā no 14.gs. līdz 19.gs.

" Digitālā ekspozīcija "Dzīvā vēsture";

" Pils torņa pagrabā tēlu galerija "Spoku pagrabs";

" Ventspils cietuma vēsturei veltītā pastāvīgā ekspozīcija "Kroņa maizē". Ekspozīcijas apskate - iepriekš piesakoties;

" Pils 2.stāvā, Komtura istabā būs skatāma izstāde "Zelta sakta" (arheoloģiskās uzraudzības rezultātā iegūtie materiāli no Skolas ielas);

" Līdz 20. septembrim galerijas "Istaba" izstāde "Slotas un šaufeles" - Latvijas mūsdienu mākslinieku apgleznotie un pilnveidotie mājsaimniecības piederumi;

" Vizuālās mākslas izstāde ciklā " Novadnieki. Jānim Tīdemanim 110". Gleznas, zīmējumi, piedzīvojumi. Pasākums organizēts sadarbībā ar Nacionālo Mākslas muzeju un Tukuma muzeju;

" No 17.septembra Ventspils muzejs piedāvā muzejpedagoģiskās nodarbības skolu jauniešiem - " Zīmēsim kā Džonis" . Fragmenti no Pētera Krilova filmas "Leģenda par Jāni Tīdemani". Pieteikšanās pa tālr. 6 36 21309, muzejpedagogs Ilva Buntika.

(atb. I. Rupenheite, tālr. 6 36 21309)

Piejūras brīvdabas muzejā (Riņķu ielā 2, darba laiks katru dienu 10:00 - 18:00; P, O - brīvdienas. Ieeja - Ls 0.60; skolēniem, studentiem, pensionāriem - Ls 0.30; ģimenes biļete - Ls 1.50) skatāmas šādas izstādes:

" "Caur tīkla aci" - Piejūras brīvdabas muzeja un Ventspils zonālā arhīva veidota izstāde par zvejnieku kolhozu Sarkanā bāka 20. gs. 70. gadi;

" Studijas "Rīdze" tekstildarbu izstāde. Vadītājs Māris Maniņš;

" Ievas Nagliņas (LMA maģistrante) gleznu izstāde.

(atb. B. Korše, I. Spridzāne, tālr. 6 36 24467)

H. Dorbes memoriālajā muzejā "Sen��u putekļi" (Ērgļu ielā 1, darba laiks katru dienu 10:00 - 17:00, ieeja - Ls 0.25; skolēniem, studentiem, pensionāriem - Ls 0.10) skatāmas šādas izstādes:

" Fotoizstāde "Senču putekļi" visos gadalaikos (Anda Fišere);

" Iepriekš piesakoties pa tālruni 36 25004, iespējams nobaudīt ventiņu tradicionālos sklandraušus, skābputru un ekskursiju pa muzeju ventiņu valodā.

(atb. I. Aide, tālr. 6 36 25004)

Ventspils Amatu māja (Skolas ielā 3, darba laiks no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 11:00 līdz 19:00, sestdienās no 10:00 līdz 19:00 un svētdienās no 11:00 līdz 15:00, pirmdienas - brīvdienas, ieeja - bezmaksas) informē, ka šajā nedēļā:

" Izstāžu zālē (2. stāvā) skatāma Starptautiskā Amatnieku darbu izstāde. Izstādē apskatāmi Klaipēdas Amatniecības un mākslas kvartāla mākslinieku koktēlniecības darinājumi un mūsdienīgā stilā apdarinātas lādes, kā arī Ventspils Tautas lietišķās mākslas studijas "Drellītis" darinātie Ventiņu un Lībiešu tautas tērpi, jostas, segas, dvieļi un villaines. Tāpat būs redzamas Kuldīgas Tautas lietišķās mākslas studijas "Varavīksne" darinātās segas, seģenes, sedziņas, šalles, dvieļi, galdauti un studijas "Ķocis" (Kuldīga) pinumi. Izstādi papildinās Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja krājuma ekspozīcija - pirts lietas, gultas u.c. lietas.;

" Apskatāma 19.gs skolas klase (1. stāvā);

" Podnieka darba demonstrācija (Otrdiena-Piektdiena: plkst. 11:00-13:00; Sestdiena: plkst. 10:00-13:00);

" Audēju darba demonstrācija (Otrdiena-Piektdiena: plkst. 14:00-17:00; Sestdiena: 12:00-15:00);

" Atraktīvas izdarības un ekskursijas pa Amatu māju ventiņu dialektā, iepriekš piesakoties pa tālruni 29855125;

" Salonā (1. stāvā) iespējams iegādāties kvalitatīvus amatnieku darinājumus - segas, sedziņas, spilvenus, māla izstrādājumus, gleznas, pinumus u.c.

(atb. I. Rasmane, tālr. 2 9460284)

Būvniecības administratīvā inspekcija (Jūras 36) informē, ka šajā nedēļā:

" Pieņems apmeklētājus pirmdien no plkst. 8:00 līdz 10:00 un no plkst. 16:00 līdz 18:00, trešdien un ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 9:00;

" Sastādīs protokolus, priekšrakstus, uzliks administratīvo sodu savas kompetences ietvaros;

" Informēs LR Iekšlietu ministrijas informācijas centru (soda reģistru) par administratīvo protokolu sastādīšanu;

" Apsekos namīpašumu un piegulošās teritorijas tīrību - Abavas, Tārgales, Dzintaru, Kurzemes, Mednieku, Staldzenes, Robežu, Packules, Lāču, Kļavas, Kaiju ielās, kā arī Bērzu, Pļavas, Putnu, Patversmes, Valdemāra, Dzirnavu, Katoļu, Rīgas, Liepu ielās;

" Kontrolēs izsniegto darba atļauju (ordera) nosacījumus un darba izpildes termiņus, apsekot pilsētas parku un apstādījumu teritorijas stāvokli;

" Piedalīties apstādījumu saglabāšanas komisijās;

" Notiks dārza mājiņu un dzīvojamo māju pieņemšanas komisijas;

" Notiks objekta "BMX trases izbūve Piedzīvojumu parka teritorijā" pieņemšana ekspluatācijā.

(atb. I. Eklone, tālr. 6 36 01181)

Dzimtsarakstu nodaļa (Raiņa 10) informē, ka šajā nedēļā:

" 21. septembrī notiks 1, bet 22. septembrī 5 svinīgas laulību ceremonijas;

" Reģistrēs dzimšanas, miršanas faktus;

" Pieņems laulības noslēgšanas iesniegumus;

" Pieņems iesniegumus civilstāvokļa aktu papildināšanas un labošanas jautājumos;

" Pieņems iesniegumus atkārtotu dzimšanas, miršanas un laulības apliecību saņemšanai;

" Pieņems uzvārda vai vārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumus;

" Pieņems iesniegumus radniecisko attiecību pierādīšanas jautājumos;

" Pieņems iesniegumus par paternitātes atzīšanu;

" Sniegs konsultācijas iedzīvotājiem par civilstāvokļa aktu un citiem savas kompetences jautājumiem.

(atb. A. Slavinska, tālr. 6 36 01242)

Dzīvojamo māju privatizācijas nodaļa (Raiņa 10) informē, ka šajā nedēļā:

" Turpināsies privatizācijas pieteikumu pieņemšana no šādu dzīvojamo māju īrniekiem:

o Aleksandra iela 13, 15, 17;

o Brīvības ielā 32/34;

o Inženieru ielā 89;

o Jūras iela 1;

o Kuldīgas iela 23;

o Lidotāju ielā 18, 20, 22, 26;

o Lielajā prospektā 11, 16, 26, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 44;

o Ozolu ielā 2, 4;

o Rindas iela 44;

o Saldus iela 1, 3;

o Saules iela 106;

o Talsu iela 24; 26;

o Tārgales iela 15.

" Piedāvās noslēgt pirkuma līgumus par dzīvokļa privatizāciju ar personām, kuras līdz 2007. gada 15. augustam veikušas maksājumu par privatizācijas objektu, saskaņā ar Ventspils pilsētas domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pieņemtajiem lēmumiem;

" Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00 un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00.

(atb. I. Taurēna, tālr. 6 36 01219)

Tūrisma informācijas centrs (Tirgus 7) informē, ka šajā nedēļā:

" Sagatavos un nosūtīs informāciju "Kurzemes radio" iknedēļas raidījuma ciklam "Atpūtas ziņas";

" Sagatavos un nosūtīs tālākai izplatīšanai tūrisma firmām un Latvijas Tūrisma informācijas centriem Ventspils pilsētas kultūras un sporta pasākumu nedēļas plānu. Mērķauditorija - Ventspils viesi;

" Aktualizēs un izplatīs informāciju par Ventspils tūrisma piedāvājuma aktualitātēm ar tūrisma jomu saistītajās mājas lapās un portālos;

" Notiks "Ventspils 2007. gada fotoattēlu konkursam" iesniegto darbu izvērtēšana. Fotokonkursa mērķis ir veikt atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu Ventspils fotoattēlu atlasi Ventspils pilsētas 2008. gada tūrisma brošūras, kartes, kalendāra un citu izdevumu sagatavošanai, kā arī piedāvāt šos fotoattēlus apskatei plašai publikai, veidojot fotoizstādi;

" 20. septembrī beigsies pieteikumu iesniegšana Ventspils pilsētas domes izsludinātajam iepirkumam "Bilžu kalendāra "Ventspils 2008" un biznesa kalendāra "Ventspils 2008" izdošana";

" Tiek gatavota dokumentācija pašvaldības iepirkumam "Tūrisma brošūras "Ventspils - pilsēta ar rītdienu 2008" un "Ventspils tūrisma kartes 2008" izdošana";

" Turpinās darbs pie "Ventspils informatīvās lapas par ēdināšanas, izklaides un izmitināšanas uzņēmumiem Ventspilī un tās apkārtnē 2007. gadā" izdošanas;

" Visās nedēļas dienas nodrošinās Ventspils pilsētas viesu uzņemšanu un apkalpošanu Tūrisma informācijas centra birojā ( Tirgus ielā 7) un tūrisma informācijas pieprasījumu apkalpošanu neklātienē pa tālruni 36 22263 un e-pastu [email protected] Darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 līdz 19:00; sestdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00 un svētdienās no plkst. 10:00 līdz 15:00.

(atb. G. Seilis, tālr. 6 36 22263)

Vides uzraudzība

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

VENTSPILS PILSĒTAS PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS no 10. līdz 16. septembrim

, 07.09.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pirmdiena, 10. septembris

" 10:00 domē notiks Ventspils pilsētas domes sēde (atb. D. Brākmane, tālr. 6 36 01111)

" 11:00 notiks iknedēļas sanāksme par pašvaldības SIA "Ventspils slimnīca" īstenojamā projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzēju struktūras optimizēšana Ventspilī" B kārtas realizācijas gaitu, kas paredz uzņemšanas nodaļas rekonstrukciju (atb. O. Ķeņģis, tālr. 6 36 22658)

" No plkst. 13:00 līdz 17:00 Ventspils Digitālajā centrā (Akmeņu ielā 3) norisināsies datorkursi "Informācijas sabiedrības pamatprasmes". Kursu programma ietver darbu ar datoru, teksta redaktoriem, e-pastu un internetu. Kursa maksa: LVL 20 par 12 stundām. Pieteikšanās pa tālr. 6 36 07607 vai pa e-pastu: [email protected] Lūdzam arī norādīt iespējamos kursu apmeklējuma laikus! (atb. A. Gaile, tālr. 6 36 07607)

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Ziemassvētku pasākumu kalendārs Rīgā, Liepājā un Jūrmalā

Atis Rozentāls, Agrita Aune, Vēsma Lēvalde Db, 23.12.2008

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Sniedzam ieskatu dažos no Ziemassvētku pasākumiem Rīgā, Jūrmalā un Liepājā laikā no 23. līdz 28. decembrim.

Rīga Ziemassvetku pasakumu kalendars Riga, Liepaja un Jurmala

Līdz 29. decembrim Doma laukumā un Līvu laukumā

Katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00

23. decembrī no 11.00 līdz 20.00

24. decembrī no 11. līdz 15.00

27. un 28. decembrī no 11.00 līdz 20.00

Latvijas Mākslas akadēmijā

Studentu mākslas darbu tirgus JARMARKA (Ieeja bez maksas)

23. decembrī plkst. 16.00

Anglikāņu baznīcā

Ziemassvētku koncerts ŠAI SVĒTĀ NAKTĪ (Ieeja bez maksas)

Piedalās Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā studija KNĪPAS UN KNAUĶI

23. decembrī plkst. 19.00

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Pieņem zināšanai Ģenerālprokuratūras lēmumu par drošības līdzekļa - noteiktas nodarbošanās aizlieguma - piemērošanu domes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam

, 16.08.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ceturtdien, 16. augustā, Ventspils pilsētas domes deputāti domes ārkārtas sēdē pieņēma zināšanai, ka ar Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurora A. Mežsarga 2007. gada 13. augusta lēmuma par drošības līdzekļa 2. punktu Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam ir liegts pildīt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus uz laiku līdz šī drošības līdzekļa grozīšanai vai atcelšanai.

Ventspils pilsētas dome savā 2007. gada 16. augusta lēmumā arī noteica, ka Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus līdz kriminālprocesa virzītāja lēmuma par drošības līdzekļa piemērošanu grozīšanai vai atcelšanai pilda Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības nolikumu.

Tāpat Ventspils pilsētas dome nolēma atzīt, ka pretēji kriminālprocesa virzītāja lēmuma 2. punktā daļā par Ventspils Brīvostas pārvaldes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas aizliegumu minētajam, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Lembergs neieņem "Ventspils Brīvostas pārvaldes priekšsēdētāja" amatu, un nolēma nosūtīt Ventspils Brīvostas pārvaldei izpildei kriminālprocesa virzītāja lēmuma 2. punktu daļā par piemēroto drošības līdzekli - liegt Aivaram Lembergam pildīt "Ventspils Brīvostas pārvaldes priekšsēdētāja pienākumus".

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Olimpiskajam centram "Ventspils" šogad 10 gadu jubileja

, 03.09.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šogad Olimpiskā centra "Ventspils" Basketbola hallei aprit apaļa jubileja. Tieši pirms 10 gadiem - 1997. gada 10. septembrī ekspluatācijā tika nodota Basketbola halle, savukārt 25. oktobrī notika halles atklāšanas svinības. Līdz ar pirmās mūsdienīgās spora būves pabeigšanu, Olimpiskais centrs "Ventspils" sāk savu attīstību kā viens no modernākajiem sporta kompleksiem Latvijā.

Olimpiskais centrs "Ventspils" var atskatīties uz ražīgiem un panākumiem bagātiem desmit gadiem. Šajā laikā Olimpiskā centra kompleksa ietvaros ir rekonstruēti vai no jauna uzbūvēti 17 nozīmīgi objekti, tostarp kā lielākie jāatzīmē stadions, Vieglatlētikas manēža un Ledus halle, 5 futbola laukumi, skeitparks, akvaparks, viesnīca, sporta halle "Pārventa", BMX trase un Piedzīvojumu parks.

Šajos gados Olimpiskajā centrā norisinājušies liela mēroga kultūras un sporta pasākumi: Latvijas 1.Olimpiāde, Latvijas Jaunatnes Olimpiādes, Pasaules čempionāti hokejā sievietēm un jauniešiem, sacensības vieglatlētikā "Ventspils šķēpi" u.c. Par tradīciju kļuvuši arī Eirovīzijas nacionālās atlases un Latvijas dziesmu konkursa "Muzikālā banka" noslēguma koncerti.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra būvniecība tuvojas ekvatoram, tā apsaimniekotājs Ventspils Digitālais centrs izsludinājis metu konkursu eksponātu dizainam

Iecerēts, ka jau 2022. gada pavasarī jaunais tūristu piesaistes magnēts – Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs – sāks savu darbu. Tā apsaimniekotājs Ventspils Digitālais centrs iecerējis izveidot 93 interaktīvu eksponātu, kas būs vērsti ne tikai uz viedajām tehnoloģijām, bet arī dabaszinātnēm – fiziku, matemātiku, ķīmiju, kā arī pasauli kopumā un cilvēku kā tās sastāvdaļu. Līdz ar Ventspils Zinātnes un inovāciju centra izveidi iecerēts radīt apmēram 120 jaunas darba vietas.

Ideja par Ventspils Zinātnes un inovāciju centra izveides nepieciešamību radās jau pirms teju 10 gadiem, lai rosinātu jauniešos interesi par tehnoloģijām un zinātni un Ventspilī piesaistītu tūristus gan no Latvijas, gan ārzemēm salīdzinoši tukšajos ziemas mēnešos.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ministru kabinets trešdien ārkārtas sēdē nolēma aicināt Saeimu steidzami veikt grozījumus likumā "Par ostām", ar kuriem valsts pārvaldībā tiktu pārņemtas Rīgas un Ventspils ostas.

Valdība rosināja noteikt, ka turpmāk Rīgas ostas un Ventspils ostas pārvaldi veiks jaunizveidota kompānija. Tāpat rosināts noteikt, ka Rīgas un Ventspils domes ieceltie valdes locekļi zaudēs amatus, bet turpmāk valdi iecels valsts.

Paredzēts, ka jaunās kompānijas minimālais pamatkapitāls būs 35 000 eiro. Šīs izmaksas tiks segtas no Satiksmes ministrijas 2019.gada pamatbudžeta programmas "Nozaru vadība un politikas plānošana" piešķirtajiem līdzekļiem.

Plānots, ka turpmāk valdē būs tikai ministru deleģēti valdes locekļi, kurus iecels Ministru kabinets, izslēdzot četrus pašvaldības pārstāvjus no Rīgas brīvostas valdes un Ventspils brīvostas valdes sastāva. Pēc likumprojekta pieņemšanas, Rīgas brīvostas un Ventspils brīvostas valdē amatu saglabās četri valsts pārstāvji - ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izvirzīti pārstāvji.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Kuģniecības pirmie pirkumi - Ventspils naftas uzņēmumi

, 17.12.2008

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

AS Ventspils nafta padome ir apstiprinājusi uzņēmuma turpmākās attīstības stratēģijas maiņu un piekritusi apjomīga darījuma slēgšanai, kā rezultātā a/s Ventspils nafta tuvākajā nākotnē specializēsies ar tranzīta nozari saistītu aktīvu pārvaldē, atsakoties no holdinga darbības pārējās plaša spektra nozarēs, kurās līdz šim aktīvi īstenotās biznesa risku diversifikācijas rezultātā iesniedzās a/s Ventspils nafta koncerna uzņēmējdarbība.

Uzņēmuma publicētā informācija Rīgas Fondu biržā liecina, ka optimizējot un restrukturizējot a/s Ventspils nafta koncerna darbību, mātes uzņēmuma pārvaldē tiks saglabāti tikai ieguldījumi naftas un naftas produktu tranzīta un kuģošanas biznesa jomās. Līdz ar a/s Ventspils nafta padomes lēmumu nekustamo īpašumu, poligrāfijas un izdevējdarbības uzņēmumi vienotā paketē tiek pārdoti a/s Ventspils nafta asociētajai sabiedrībai a/s Latvijas kuģniecība, šā darījuma summai sasniedzot 82.7 miljonus latu. Darījuma rezultātā a/s Ventspils nafta peļņa sasniegs ap 40 miljonu latu.

A/s Ventspils nafta restrukturizācijas plāna īstenošanu nosaka globālie un vietējie makroekonomiskie rādītāji, kuru ietekme uz koncerna uzņēmumu darbības rezultātiem šobrīd un pārskatāmā nākotnē ir likusi mainīt gan visa koncerna, gan a/s Ventspils nafta mātes uzņēmuma turpmākās attīstības stratēģiju, lai nodrošinātu ieguldījumu nepieciešamo atdevi visu a/s Ventspils nafta akcionāru interesēs. Balstoties uz vietējo un starptautisko ekspertu un konsultantu ieteikumiem, par a/s Ventspils nafta stratēģiskās attīstības turpmāko virzienu definēta tranzīta nozare, kas ir uzņēmuma vēsturiskais pamatbizness.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

A/s Ventspils Grain Terminal ir saņēmusi maksimālu atbalstu, apgalvo Ventspils brīvostas pārvalde. Savukārt ekonomikas ministrs Artis Kampars uzskata, ka Ventspils brīvostas pārvalde rīkojas «bezatbildīgi, nesaimnieciski, pat pretvalstiski».

Ventspils Grain Terminal 31.janvārī vērsusies Ventspils brīvostas pārvaldē ar lūgumu pagarināt dzelzceļa sliežu ceļu nomu, ko valde izskatījusi divas reizes, abas reizes atliekot uz nenoteiktu termiņu un iemeslu neizskaidrojot. 25.maijā Ventspils brīvostas valde atteikusi pagarināt dzelzceļa sliežu ceļu nomas līgumu. Faktiski tas nozīmē Ventspils Grain Terminal izolēšanu, liedzot tam piegādāt dzelzceļa sastāvus ar graudiem. Sekas tam būtu kazahu investoru aiziešana no Ventspils, par spīti brīvostā jau ieguldītajām miljonu investīcijām, raksta portāls Nozare.lv. Ekonomikas ministrs A. Kampars norādījis, ka tas ir piemērs tam, kā samudžinātas īpašumtiesības un oligarhu ietekme uz ostas pārvaldi tiešā veidā negatīvi ietekmē valsts kopējo politiku.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Ventspils Lielo balvu iegūst Ščerbatihs

Vēsma Lēvalde, Db, 01.08.2008

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

1. augustā plkst. 19:00 Rātslaukumā Ventspils Pilsētas svētku atklāšanas ceremonijā pasniegs Ventspils pilsētas domes apbalvojumus – Lielo balvu un 7 Balvas ventspilnieku izvirzītajiem laureātiem. Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2007. gada 10. jūlija Apbalvošanas komisijas ieteikumu Ventspils pilsētas domes Lielā balva tiks pasniegta Viktoram Ščerbatiham - pasaules čempionam svarcelšanā, par Ventspils vārda nešanu pasaulē.

Ventspils pilsētas domes Balva piešķirta:

•Ivetai Cepurniecei – Kultūras centra producentei, par pašaizliedzīgu nesavtīgu atdevi darbam, izdomu un neizsīkstošu enerģiju, kas tiek veltīta katram mazajam un lielajam pasākumu apmeklētājam;

•Aigaram Brencēnam – acu ārstam, par izcilu profesionālu darbu pacientu redzes uzlabošanā;

•Regīnai Bogdanovičai – veikala „TOP" pārdevējai, par augstu profesionalitāti, atsaucību, laipnību un sirsnīgu attieksmi pret katru pircēju;

•Ivaram Cinkusam – kamerkora "Ventspils" mākslinieciskajam vadītājam, Ventspils koru virsdiriģentam, par Ventspils koncertdzīves iedzīvināšanu;

•Rutai Šenkevicai– NVO atbalsta centra vadītāja un krīzes centra „Paspārne" direktorei, par ieguldījumu Ventspils NVO darbības nodrošināšanā un par nesavtīgu palīdzību krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm ar bērniem;

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Daudzu Ventspils tranzītbiznesa uzņēmumu līdzīpašnieks uzņēmējs Oļegs Stepanovs šodien publicētā intervijā laikrakstā Dienas bizness norāda, ka tuvākā nākotnē Kālija parka termināli varētu pārdot Baltkrievijas un Krievijas kompānijām, lai nodrošinātu kālija sāls kravu plūsmu caur Ventspili.

Tāpat viņš izklāsta savu skatījumu par faktu, ka ir atzīts par vienu no aizdomās turamajiem kriminālprocesā, kas tika sākts 2005.gadā par krāpšanu lielā apmērā attiecībā pret LK un tās meitasuzņēmumiem, kā rezultātā LK ir zaudējis ap 29,1 miljonu ASV dolāru. O. Stepanovs uzskata, ka šis process ir saistīts ar gaidāmo tiesvedību pret Ventspils mēru Aivaru Lembergu. Intervijā O. Stepanovs atklāj t.s. tranzītkara iemeslus, un atklāj aptuveno Ventspils tranzītzbiznesa aktīvu vērtību, kas savstarpējo konfliktu rezultātā ir strauji kritusies. Db.lv piedāvā iepazīties ar visu interviju, ko O. Stepanovs sniedzis laikrakstam.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Ventspils nafta pirkta Lembergam

Oskars Prikulis [email protected] 67084403, 06.11.2007

Pirms Ventspils naftas privatizācijas esot noslēgta slepena vienošanās starp Vitol group un Ventspils mēra grupējumu Black Gold Trust, intervijā Db atklāj Ventbunkera padomes priekšsēdētājs Rūdolfs Meroni.

Foto: Vitālijs Stīpnieks, DB

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pirms Ventspils naftas privatizācijas esot noslēgta slepena vienošanās starp Vitol group un Ventspils mēra Aivara Lemberga grupējumu.

To intervijā Db atklāj Ventbunkera padomes priekšsēdētājs Rūdols Meroni. Vienošanās esot paredzējusi, ka Vitol group A. Lemberga uzdevumā izsolē iegādājas Ventspils naftas valstij piederošās akcijas, bet par to pretī Vitol tika apsolīts, ka viņi varēs par stipri zemāku cenu iegūt Ventspils naftas termināli (VNT) — ar nosacījumu, ka Ventspils naftas akciju vairākums tiks nodots lielā Ventspils vīra jeb Aivara Lemberga «grupējumam».

Kā jūs pats sevi pozicionējat t.s. Ventspils tranzītbiznesa karā starp strīdus pusēm?

Es esmu neitrāls un nepiederu nevienai no pusēm (iepriekš bijis Lemberga uzticamības persona, aut. piez.). Es sevi šajā strīdā starp abām pusēm redzu kā vidutāju, kurš seko līdzi tam, lai spēlē tiktu ievēroti noteikumi – lai viss būtu legāli un tiktu ievēroti tiesiskuma principi. Lai neviena puse nepārkāpj spēles noteikumus. Ja tas notiek, es bļauju: sods.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Ventspilī Ģenerālprokuratūras lēmumu pieņem zināšanai

, 16.08.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ceturtdien, 16. augustā, Ventspils pilsētas domes deputāti domes ārkārtas sēdē pieņēmuši zināšanai, ka ar Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurora A. Mežsarga 2007. gada 13. augusta lēmuma par drošības līdzekļa 2. punktu Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam ir liegts pildīt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus uz laiku līdz šī drošības līdzekļa grozīšanai vai atcelšanai.

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes sniegto informāciju tā savā 2007. gada 16. augusta lēmumā arī noteica, ka Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus līdz kriminālprocesa virzītāja lēmuma par drošības līdzekļa piemērošanu grozīšanai vai atcelšanai pilda Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības nolikumu.

Tāpat Ventspils pilsētas dome nolēma atzīt, ka pretēji kriminālprocesa virzītāja lēmuma 2. punktā daļā par Ventspils Brīvostas pārvaldes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas aizliegumu minētajam, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Lembergs neieņem Ventspils Brīvostas pārvaldes priekšsēdētāja amatu, un nolēma nosūtīt Ventspils Brīvostas pārvaldei izpildei kriminālprocesa virzītāja lēmuma 2. punktu daļā par piemēroto drošības līdzekli - liegt Aivaram Lembergam pildīt Ventspils Brīvostas pārvaldes priekšsēdētāja pienākumus.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Izveidots prokuroru noslodzes elektroniskais kalendārs

Dienas Bizness, 18.05.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Papildinot tiesu informācijas sistēmas elektronisko pakalpojumu klāstu, Tiesu administrācija sadarbībā ar prokuratūras pārstāvjiem portālā www.tiesas.lv ir izveidojusi prokuroru noslodzes elektronisko kalendāru , kas ļauj konstatēt prokurora aizņemtību un tādejādi mazināt atlikto tiesas sēžu skaitu, informē Tiesu administrācijas pārstāvis Vjačeslavs Mitņičuks.

2014.gadā tika izveidots advokātu noslodzes elektroniskais kalendārs. Taču, lai pilnā mērā varētu izmantot modernās tehnoloģijas, kas ļauj tiesu varai piederīgo profesiju pārstāvjiem, plānojot tiesas sēdes, savstarpēji sazināties, izveidots arī prokuroru noslodzes kalendārs.

Prokurora un advokāta noslodzes elektroniskais kalendārs izveidots, lai samazinātu lietu atlikšanu kādas puses (prokurora vai advokāta) neierašanās dēļ sakarā ar aizņemtību citā procesā. Šobrīd piekļuves rekvizīti izsniegti visiem 454 Latvijas prokuroriem.

Šajā kalendārā amatā augstāks prokurors var nomainīt prokuroru, kas sākotnēji reģistrējies kā lietas dalībnieks, bet slimības vai citas ilgstoša prombūtnes dēļ nevar tajā piedalīties, kas būtiski mazina lietu atlikšanu.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils pilsētas domes organizētajā aptaujā, kurā bija iespējams balsot par domes Lielās balvas un Balvu kandidātiem, vislielāko Ventspils iedzīvotāju atbalstu ar vairāk nekā tūkstoti balsīm ieguvis Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs.

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes sniegto informāciju par Lembergu nodoto balsu skaits 2 līdz 3 reizes pārsniedz iepriekšējos gados par Lielās balvas kandidātiem saņemto balsu skaitu. Dome atzīmē, ka "kopš Ventspils pilsētas domes Lielās balvas un Balvas iedibināšanas 2000. gadā Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs ik gadu bija izvirzīts Lielās balvas saņemšanai un baudīja lielu Ventspils iedzīvotāju atbalstu, taču vienmēr lūdza noņemt savu kandidatūru no balsošanas".

Šogad Lielajai balvai pavisam bija izvirzīti trīs kandidāti – domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, pūtēju orķestris Ventspils un Ventspils pašvaldības iestādes Komunālā pārvalde direktors Andris Kausenieks.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

AS Ventspils nafta koncerna konsolidētais neto apgrozījums šā gada pirmajos sešos mēnešos sasniedzis 40.7 miljonus latu, un neto peļņa – 7.8 miljonus latu, liecina sabiedrības šā gada pirmā pusgada neauditētie finanšu rezultāti Rīgas Fondu biržā.

Kaut arī minētie rādītāji pārsniedz Ventspils naftas iepriekš publiskotās šā gada budžeta prognozes, pasaules un Latvijas ekonomiskās norises 2008.gada pirmajos sešos mēnešos ir apliecinājušas Ventspilsnaftas piesardzīgo prognožu pareizību, plānojot ārējo faktoru potenciālo ietekmi uz vairāku koncerna meitas sabiedrību darbību – tajā skaitā valūtas kursa svārstības, kuru rezultātā koncerns zaudējis kopumā vairāk nekā četrus miljonus latu.

Ventspils naftas vadība jau iepriekš uzsvēra, ka 2008.gads Ventspils naftai un tās koncerna uzņēmumiem ir ļoti sarežģīts gan globālo apstākļu, gan Latvijas iekšējās ekonomiskās situācijas ietekmē. Būtisku daļu Ventspils naftas konsolidētā apgrozījuma veido ieņēmumi ASV dolāros, ko gūst, piemēram, koncerna tranzīta jomā strādājošās meitas sabiedrības – naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums SIA Ventspils nafta termināls un naftas un naftas produktu cauruļvadu īpašniece un operatore Latvijas teritorijā SIA LatRosTrans. Tādējādi šo rādītāju jūtami skāra ASV dolāra/lata kursa ievērojamais kritums par 13 % salīdzinājumā ar 2007.gada analogo periodu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Likumi

Konceptuāli atbalsta 15,3 miljonu eiro valsts aizdevumu Ventspils brīvostas pārvaldei

LETA, 21.07.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Saeima šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus Ventspils brīvostas likumā, kas dos brīvostai iespēju saņemt 15,3 miljonu eiro valsts aizdevumu.

Ja šodien tiks nolemts sasaukt vēl vienu parlamenta ārkārtas sēdi, tad Saeima, iespējams, šodien varētu lemt par likumprojektu galīgajā lasījumā. Lai gan atsevišķi opozīcijas deputāti rosināja noteikt mēnesi garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, tomēr Saeimas vairākums to neatbalstīja.

Paredzēts valsts aizdevumu izsniegt pret vairākām ķīlām - par labu valstij tiks ieķīlāti četri Ventspils pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi un Ventspils sauskravu termināls un ir identificētas arī citas iespējamas ķīlas nākotnē, šodien Saeimas atbildīgās komisijas sēdē norādīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Valdība jūnijā atbalstīja grozījumus Ventspils brīvostas likumā, kas nosaka, ka Finanšu ministrs valsts vārdā izsniegs aizdevumu brīvostas pārvaldei kredītiestāžu izsniegto būvniecības kredītu pārkreditēšanai un sākto būvniecības projektu kreditēšanai.

Komentāri

Pievienot komentāru
Transports un loģistika

Ventspils ostā vērojama stabilitāte

Māris Ķirsons, 15.04.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pērn Ventspils ostā strādājošajiem termināļiem nedaudz pieaudzis kravu apjoms, un arī šogad tam vajadzētu būt aptuveni tādā pašā līmenī, jo nekādu signālu par straujām pārmaiņām nav.

To intervijā Dienas Biznesam stāsta ilggadējais Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis. Viņš norāda, ka konkurence starp ostām ir nepieciešama, jo tā rada sava veida dzinējspēku – attīstībai, izaugsmei, efektivitātei.

Kāda ir situācija ar kravām Ventspils ostā?

2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu pārkrauto kravu apjoms Ventspils ostas termināļos pieauga par 1,5% jeb 0,3 milj. tonnu un sasniedza 20,33 milj. t. Kravu pieauguma pamatā ir lielāki Krievijas akmeņogļu pārkraušanas apjomi.

2019. gada pirmajos mēnešos aina ir iepriecinoša, jo vairākos ostā strādājošajos termināļos kravu apjoms ir būtiski pieaudzis. Un atkal šis pieaugums noticis, pateicoties stividorkompāniju spējai piesaistīt vairāk tieši akmeņogļu kravu. Minētais ļauj optimistiski raudzīties nākotnē, jo nekādu pazīmju, ka situācija varētu radikāli mainīties, nav. Protams, ir novērojama kravu sezonalitāte, un akmeņ- ogles ir viena no šādām kravām. Varbūt piesardzīgi, bet visā 2019. gadā Ventspils ostu termināļos prognozētais kravu apjoms tiek lēsts ap 20 milj. tonnu, kas ir aptuveni tas pats, kas pārkrauts 2018.un arī 2017. gadā. Ventspils brīvosta ir ieinteresēta, lai būtu lielāki kravu apjomi, kas nozīmē arī lielākus ienākumus ostu nodevās un vairāk darba stividoriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas rezultēsies darba vietās, darba algās un, galu galā, arī lielākos nodokļu maksājumos.

Komentāri

Pievienot komentāru
Investors

A/s Ventspils nafta 2007. gada konsolidētā neto peļņa - 49,6 miljoni LVL

, 16.04.2008

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Publiskās akciju sabiedrības Ventspils nafta koncerna konsolidētā neto peļņa 2007.gadā sasniegusi 49,6 miljonus latu, liecina a/s Ventspils nafta koncerna auditētais konsolidētais 2007.gada pārskats.

A/s Ventspils nafta koncerna neto apgrozījums 2007.gadā pārsniedzis 82 miljonus latu, un tas ir par 12 miljoniem latu vairāk nekā 2006.gadā.

„2007.gads bija sava veida pārejas periods, kas pierādīja, ka, neskatoties uz ievērojamajiem darbības mērogiem, a/s Ventspils nafta vadība un darbinieki spēj uzsākt un īstenot dinamiskas pārmaiņas, lai nodrošinātu uzņēmuma veiksmīgu darbību ilgtermiņā,” uzsver a/s Ventspils nafta padomes priekšsēdētājs Vladimirs Solomatins.

Uz pārmaiņām koncerna attīstībā norāda arī a/s Ventspils nafta valdes priekšsēdētāja Olga Pētersone: „2007.gads ir spilgti iezīmējies ar to pozitīvo pārmaiņu turpinājumu, kas saistāmas ar a/s Ventspils nafta līdzīpašnieka starptautiskā naftas un gāzes transportēšanas konsorcija Vitol Group iesaistīšanos koncerna pārvaldē un attīstībā kopš 2006.gada rudenī notikušās Latvijas valsts rīkotās publiskās tai piederējušo a/s Ventspils nafta akciju izsoles.” Pagājušais a/s Ventspils nafta koncernam izvērsies par nākotnē orientētu pārmaiņu gadu, kurā definēti a/s Ventspils nafta attīstības virzieni, nodrošināta augsta starptautiska līmeņa profesionāļu klātbūtne a/s Ventspils nafta pārvaldes institūcijās un jaunu elpu ieguvusi koncerna tranzīta nozare, norāda O.Pētersone.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ražošana

Ventspils brīvosta izjūt Krievijas sankcijas sekas

Žanete Hāka, 08.01.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils brīvosta pērno gadu noslēgusi ar 26,2 miljonu tonnu lielu kravu apgrozījumu, liecina brīvostas paziņojums.

Īpaši gada otrā puse daļai Ventspils brīvostas termināļu bijusi sarežģīta un arī prognozes par 2015.gadu ir piesardzīgas.

Lai arī pozitīvas tendences vērojamas prāmju satiksmes attīstībā Ventspils brīvostā un atsevišķu termināļu darbībā, kuri savus rādītājus salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būtiski uzlabojuši, kopumā 2014.gads, īpaši tā otrā puse, Ventspils brīvostā aizritēja sankciju gaisotnē. To rezultātā būtiski kritās akmeņogļu tranzīts caur Ventspils ostu (-21%). Sankciju rezultātā radītie zaudējumi jau šobrīd mērāmi līdz 500 tūkstošu eiro apmērā mēnesī, no kuriem 10% pienākas valstij un 10% pašvaldībai. Ne tik lielā mērā kā akmeņoglēm, bet samazinājies arī pārkrauto naftas produktu un dzelzsrūdas apjoms. Līdz ar to Ventspils ostā netika sasniegts gada sākumā plānotais kravu apgrozījums un arī nākamā gada prognozes ir piesardzīgas.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Sākas Ventspils naktsmītņu konkurss

Vēsma Lēvalde, 15.07.2008

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

15. jūnijā sācies ikgadējais Ventspils pilsētas domes organizētais konkurss Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2008. gadā.

Jau otro gadu konkursā tiks vērtēti visi Ventspils pilsētas izmitināšanas uzņēmumi, kas saimniecisko darbību veic Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un kuri ir reģistrēti Ventspils pilsētas domes Tūrisma informācijas centra (TIC) datu bāzē.

Šobrīd Ventspilī naktsmājas piedāvā 61 naktsmītne, kurās var izmitināt 1448 cilvēkus. No tām 6 ir viesnīcas ar 455 vietām, 9 - viesu mājas ar 182 vietām, 5 - brīvdienu mājas ar 52 vietām, 19 - naktsmītnes privātmājā ar 168 vietām, 3 – hosteļi ar 353 vietām, 1 kempings ar 172 vietām un 18 dzīvokļi ar 66 vietām. Konkursa dalībnieku vērtēšana notiks četrās grupās: viesnīcas; viesu nami; brīvdienu mājas un naktsmītnes privātmājās; jauniešu mītnes (hosteļi) un kopmītnes.

Komentāri

Pievienot komentāru
Transports un loģistika

Ventspils dome pārsūdzēs tiesas spriedumu par graudu termināļa paplašināšanu

Vēsma Lēvalde, 27.03.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils pilsētas dome izmantos likumdošanā noteiktās tiesības pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas spriedumu a/s Ventspils Grain Terminal graudu termināļa 2.kārtas būvniecības lietā.

Ventspils pilsētas dome lēmumu pārsūdzēt spriedumu pamato ar nepieciešamību aizstāvēt iedzīvotāju intereses, jo tiesas spriedums, kas ir labvēlīgs Ventspils Grain Terminal, nozīmē to, ka zaudētāji būs Ventspils graudu termināļa tuvākajā apkārtnē daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie iedzīvotāji. Ventspils dome uzskata, ka palielināsies troksnis un būs vairāk cilvēku veselībai kaitīgo putekļu, kā arī samazināsies īpašuma vērtība un pasliktināsies iedzīvotāju dzīves apstākļi.

Pašvaldība norāda, ka tiesa nav ņēmusi vērā 200 m rādiusā ap šo termināli dzīvojošo iedzīvotāju aptaujas rezultātus, kur 77% respondentu neatbalsta Ventspils graudu termināļa paplašināšanos. Par to liecina arī iedzīvotāju vairākkārtējās sūdzības pašvaldībā, kā arī sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtās vēstules no 103 Dzintaru ielā 34, Ventspilī dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

Komentāri

Pievienot komentāru
Vide

Koļegova: Ventspilī gaiss iedzīvotāju veselībai nekaitē

LETA, 23.07.2018

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Neraugoties uz to, ka Ventspilī gaiss iedzīvotāju veselībai nekaitē, Valsts vides dienests saistībā ar pilsētas ielās konstatētiem putekļu mākoņiem veiks Ventspils Reģionālās vides pārvaldes (RVP) amatpersonu rotāciju, preses pārstāvjiem šodien pauda VVD ģenerāldirektore Inga Koļegova.

Viņa pauda, ka šobrīd visā valsts teritorijā ir palielināta putekļu koncentrācija gaisā, skaidrojot to ar sausajiem un karstajiem laika apstākļiem. Viņa pieļāva, ka iedzīvotāji pamanījuši brīdi, kad vējš putekļus uzcēlis gaisā, un tie nonākuši pilsētas ielā. «Kamēr ielas nemazgā, tikmēr vējš tur dzenā, un putekļi tur ir,» sacīja Koļegova.

Viņa uzsvēra, ka putekļu mākoņi pilsētas teritorijā nedrīkst būt, tādēļ tiks izvērtētas līdzšinējo Ventspils RVP amatpersonu darbības, kā arī tiks veikta to «pārkārtošana».

VVD iepriekš paziņoja, ka pēc tikšanās ar AS «Ventspils Tirdzniecības osta» pārstāvjiem dienests uzņēmumam izvirzījis papildu prasības ikdienas saimniecisko darbību veikšanai.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Latvijas miljonāru publicitātes Top 100

Lato Lapsa, Kristīne Jančevska, Baltic Screen, 18.09.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Politika, darbs valsts vai pašvaldības iestādē nodrošina iespaidīgāku publicitāti nekā pamatīgi skandāli, tiesu darbi vai pat privātās dzīves publiska izrādīšana, - to rāda jaunais, jau trešais Latvijas 100 miljonāru publicitātes tops: ārpus tā palikuši ļoti daudzi uzņēmēji, kuri ieņem vietas pat Latvijas visbagātāko cilvēku saraksta pirmajos desmitniekos.

Vienlaikus gada laikā ir notikušas pietiekami būtiskas izmaiņas galvenajos miljonāru publicitāti veidojošos faktoros. Pērn no simt miljonāriem, kuriem gada laikā veltīts vislielākais publikāciju skaits Latvijas medijos, tikai nepilnai trešajai daļai galvenais personisko publicitāti veidojošais faktors bija tieši viņu uzņēmējdarbība; nu galvenais vai viens no galvenajiem publicitātes faktoriem uzņēmējdarbība jau ir divām trešdaļām pirmā simtnieka dalībnieku.

Tiesa, lai nokļūtu saraksta augšgalā, svarīgākais joprojām izrādās "administratīvais resurss": sešiem no desmit miljonāriem, kuri pērn visbiežāk pieminēti mediju publikācijās, vienīgais vai viens no galvenajiem publicitāti veidojošajiem faktoriem bijusi tieši darbība politikā, valsts vai pašvaldību amatos. Salīdzinājumam - krimināli notikumi, skandāli vai privātās dzīves peripetijas, kas kopumā publicitāti veidojušas gandrīz ceturtajai daļai saraksta dalībnieku, no pirmā desmitnieka nozīmīgas bijušas tikai diviem miljonāriem.

Komentāri

Pievienot komentāru
Transports un loģistika

Ventspils brīvostā sasniedz lielāko kravu apgrozījumu desmitgadē

Vēsma Lēvalde, 05.04.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kravu apgrozījums martā Ventspils brīvostā sasniedzis 3,7 miljonus tonnu, kas ir par 16% vairāk nekā pagājušā gada martā un pārspēj viena mēneša pārkraušanas datus Ventspils ostā pēdējo desmit gadu laikā.

Vairāk kā trīsarpus miljonus tonnu Ventspils brīvostas termināļi pārkrāva 2002.gada martā – 3,6 miljonus, bet absolūtais mēneša rekordapjoms Ventspils ostā bija 2000.gada martā, kad pārkrauti 3,9 miljoni tonnu.

2013.gada pirmajā ceturksnī kopā Ventspils brīvostā pārkrauts 9,1 miljons tonnu kravu, kas ir par 596 tūkstošiem tonnu jeb 7% vairāk nekā pagājušā gada pirmajā ceturksnī. Lai gan Ventspils brīvostas lielākais kravu īpatsvars aizvien ir lejamkravas (martā 2 miljoni tonnu, ceturksnī kopā – 5,2), tomēr martā sasniegts jauns beramkravu rekordapjoms Ventspils ostā – 1,4 miljoni tonnu.

2013.gada budžetā Investīciju programmas realizācijai paredzēti vairāk nekā 26 miljoni latu. Šogad, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, Ventspils brīvostā tiks būvēta 12. piestātne, kur būs jauns universālo kravu terminālis, un turpinās sauskravu termināļa celtniecība starp abiem Ventas tiltiem Ventas kreisajā krastā, kur pārcelsies kokmateriālu pārkraušanas terminālis. Līdz ar to papildu platības attīstībai iegūs gan kokmateriālu pārkraušanas terminālis, gan ģenerālo kravu terminālis Noord Natie Ventspils Termināls, kura teritorijā šobrīd līdz jaunā termināļa uzcelšanai strādā kokmateriālu pārkraušanas terminālis. Šie projekti nākotnē varētu dot papildus apmēram vienu miljonu tonnu kravu apgrozījuma. Tiek veikta pirmā muliņa demontāža, lai varētu attīstīt Baltic Coal Terminal otro kārtu un palielināt apgrozījumu līdz pat 10 miljoniem tonnu.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts prezidents Egils Levits ir apturējis ostu likuma grozījumu publicēšanu, dodot iespēju mēģināt par šo jautājumu sarīkot referendumu.

Kā liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā informācija, Levits ir apturējis Saeimā pieņemto grozījumu Likumā par ostām publicēšanu uz diviem mēnešiem, "pamatojoties uz Satversmes 72.pantu un ievērojot 18.februārī iesniegto 36 Saeimas deputātu prasību".

Vēlāk izplatītajā paziņojumā prezidenta birojs skaidro, ka Satversme uzliekot Valsts prezidentam pienākumu konkrētajā situācijā apturēt likuma publicēšanu. "Ja šāda prasība ienākusi, Valsts prezidents nevar neapturēt vai to noraidīt, pat ja nepiekrīt tai - tās ir Saeimas mazākumam piešķirtas konstitucionālās tiesības. Valsts prezidents respektē šīs Satversmē paredzētās Saeimas opozīcijas tiesības un rīkojas atbilstoši tam pienākumam, ko Valsts prezidentam uzliek Satversmes 72.pants," teikts paziņojumā.

Komentāri

Pievienot komentāru