Viedoklis: Kas vieno uzņēmumus Cēsu alus, Lāči, Valmiermuižas alus, Mikrotīkls, UPB?

Autori: Zane Driņķe, Sky Port valdes locekle, Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne
2017. gada 17. oktobris plkst. 9:50

Reģistrēt uzņēmumu Latvijā var gandrīz ikviens, formalitātes ir salīdzinoši nelielas, pamatkapitāls var būt arī pavisam niecīgs. Tomēr uzņēmuma dibināšana ir tikai pirmais solis, veiksmīgai un ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai nepieciešams daudz vairāk.

Latvijā reģistrētie uzņēmumi tiek likvidēti vidēji pēc 7,5 gadiem, liecina Ilgtspējas indekss. Nenoliedzami, Latvijā darbojas arī virkne uzņēmumu, kuri pārvar ne tikai vidējā vecuma slieksni, bet pierāda, ka spēj darboties sekmīgi arī ilgtermiņā. Paraudzīsimies uz dažiem no šiem uzņēmumiem, piemēram, Cēsu alus, Lāči, Valmiermuižas alus, Mikrotīkls, UPB. Kas vieno šos uzņēmumus? Lokomotīves! Visi šie uzņēmumi veido spēcīgu asociāciju ar īpašnieku vai augsta līmeņa vadības pārstāvi. Kā redzams, nozarei nav nozīmes, visiem tiek dotas vienādas iespējas, taču izšķiroša loma nereti ir tieši uzņēmuma īpašniekam vai vadītājam un viņa kompetencēm, kas nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgumu. Kādas īpašnieka kompetences palīdz veicināt uzņēmuma ilgtspēju? Pirmkārt, vēlos minēt izglītības nozīmi biznesā vai uzņēmējdarbībā. Izglītība palīdz izvairīties no apdedzināšanās un dzīves skolas mācībām. Biznesā neviens nav pasargāts no kritieniem, taču atbilstoša izglītība ir drošības spilvens, kas mīkstina kritienu vai ļauj tam sagatavoties jau savlaicīgi. Noteikti jāmin, ka uzņēmējdarbībā liela loma ir tieši talantam, līdzīgi kā tas ir mūzikā un mākslā. Jā, biznesa veidošana ilgtermiņā ir arī smags darbs, bet bez iedzimta talanta neiztikt. Viensētas vairs nav modē, arī biznesā ne. Uzņēmējam ir jādomā globāli, to pierāda arī virkne Latvijas uzņēmumu, kuri veiksmīgi eksportē. Vienlīdz būtiskas ir arī vēstures zināšanas un pirmavoti, proti, uzņēmējam jāpēta nozares pirmavoti, tie, kas līdzīgā jomā darbojušies pirms viņa, nepārtraukti jāuzdod jautājumi un jāmeklē atbildes. Vienmēr jābūt gatavam, bet nekad – pabeigtam! Lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju, nedrīkst gulēt uz lauriem. Par pirmajām dividendēm nevajag pirkt BMW X6, bet jādomā, kā investēt sevī, zināšanās, izglītībā un personībā. Vēl viena no panākumu atslēgām ir komunikācija, precīzāk, spēja komunicēt neformāli. Domāju, ka neviens vien uzņēmējs ir pārliecinājies – jo būsi vienkāršāks, jo neformālāk komunicēsi, jo labāku sadarbību veidosi. Noderēs arī bezkaunība saprātīgās devās, kas korelējas ar mērķtiecību.

Visbeidzot vēlos uzsvērt, ka liela nozīme ir spējai ātri pieņemt lēmumus un rīkoties nekavējoties. Ja nerīkosies uzreiz, šodienas unikālā ideja rīt jau var būt kāda konkurenta produkts. Par sevi pārliecinātam uzņēmējam konkurenti ir izaicinājums, nevis šķērslis. Tā pati formula attiecas arī uz darbiniekiem – nav jābaidās pieņemt darbā par sevi gudrākus cilvēkus, tas būs tikai vēl viens ieguldījums uzņēmuma ilgtspējā.