Aukstums liek domāt par dabasgāzes rezervēm 

Saglabājoties ilgstošam aukstumam, Inčukalna krātuve nespētu nodrošināt pieprasīto dabasgāzes apjomu

Jaunākie komentāri