DB viedoklis: Cīņa par iespēju uz kartupeļiem paredzētas zemes audzēt kartupeļus 

Zemes platību, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojama zeme, īpašumā varēs iegūt tikai persona, kurai tas ir nepieciešams, lai attīstītu ražošanu. Šāda norma likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» ir akceptēta valsts sekretāru sanāksmē.

Jaunākie komentāri