EK pārstāve: Rail Baltica projektā netiek samazināta neviena tā daļa 

Dzelzceļa projektā "Rail Baltica" netiek samazināta neviena tā daļa un netiek mainīta projekta kopējā definīcija, intervijā teica Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora, kurā ietilpst arī "Rail Baltica", koordinatore Katrīna Trautmane.

Jaunākie komentāri