Hipotēku bankas daļu pārdošana banku tirgu būtiski nemainīs 

Hipotēku bankas daļas iegādes rezultātā SEB un Swedbanka tirgus daļa augs tikai nedaudz.

Jaunākie komentāri