Intervija: Kas ir jūsu labākā reklāma, ko esat radījis? Nākamā. 

Ar gadiem radošie prāti var kļūt arvien labāki – dzejnieki, dziedātāji un mākslinieki ir labs piemērs, ka cilvēka radošums beidzas vienīgi ar nāvi

Jaunākie komentāri