Kā jaunā datu regula attieksies uz iesūtītajiem CV? 

Personāla vadības speciālistiem ikdienas darbos turpmāk pastiprināta uzmanība būs jāpievērš personu datu glabāšanas mērķim, apjomam un ilgumam

Jaunākie komentāri