Nodarbinātība Latvijā. Vai virzība no tirgus ekonomikas uz sociālismu? 

Latvijā par tirgus ekonomikai atbilstošām var uzskatīt tikai 12 pašvaldības.

Jaunākie komentāri