Reira ierosinājumu par gadu pagarināt autoratlīdzību režīmu maiņu sagatavos septembrī 

Finanšu ministra Jāņa Reira ierosinājums par vēl vienu gadu pagarināt jaunā normatīvā risinājuma ieviešanu attiecībā uz autoratlīdzībām tiks sagatavots septembrī.

Jaunākie komentāri