Siltumnīcefekta gāzu emisija ES 2021.gadā pieaugusi par 5% 

Siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisija Eiropas Savienībā (ES) 2021.gadā pieaugusi par 5%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, liecina sākotnējie dati par pērno gadu.

Jaunākie komentāri