Simtgades akcentēšana biznesa vidē nav aktuāla tendence 

Korporatīvajā vidē dāvanas ar Latvijas simtgades simboliku vismaz pagaidām nav guvušas plašu atsaucību.

Jaunākie komentāri