Jaunākais izdevums

Valdība šodien plāno lemt par čeku loterijas darbības izbeigšanu no nākamā gada, liecina Finanšu ministrijas (FM) valdības sēdei iesniegtais informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību čeku loterijas organizēšanā".

FM rosina valdību atbalstīt priekšlikumu noslēgt čeku loteriju ar 2022.gada balvu izlozi 2023.gada februārī un naudas balvu izmaksām aprīlī.

FM arī rosina likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas procesā FM budžeta programmā "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" samazināt čeku loterijas organizēšanai paredzēto finansējumu 2023.gadam 515 843 eiro apmērā un 2024. un 2025.gadam 635 012 eiro apmērā ik gadu.

Vēl FM aicina sagatavot likumprojektu "Par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" un regulējumā noteiktā kārtībā virzīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" pavadošo likumprojektu paketē.

Informatīvajā ziņojumā teikts, ka čeku loterijas efektivitāte tika analizēta katru gadu kopš tās sākšanas. Izvērtējot ieguvumus no čeku loterijas īstenošanas, kā arī pamatojoties uz veikto efektivitātes kritēriju izvērtējumu un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzi, FM secina, ka čeku loterija sākotnējā tās organizēšanās laikā bija vērtējama kā efektīvs rīks Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbā un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, veidojot pircēju ieradumu ikdienā pieprasīt darījumu apliecinošus dokumentus, kas pozitīvi ietekmēja valsts budžeta ieņēmumus.

Pēc pētījumu centra SKDS visā Latvijas teritorijā 2020.gada sākumā veiktās aptaujas rezultātiem, vidēji 21% respondentu atzina, ka pēc čeku loterijas darbības sākšanas pievērš lielāku uzmanību tam, vai tiek izsniegts darījumu apliecinošs dokuments.

Vairākās citās valstīs, kurās tikusi organizēta čeku loterija, pieredze apliecina, ka čeku loterijas ir ļoti labs īstermiņa (aptuveni diviem gadiem) rīks ēnu ekonomikas ierobežošanai un efektīva sociālā kampaņa. Tomēr, mazinoties iedzīvotāju interesei, to turpināt nebūtu lietderīgi, jo ieguvumi no tās organizēšanas pārsniegs izdevumus, norādīts FM informatīvajā ziņojumā.

Čeku loterijas efektivitāte pilnībā ir atkarīga no iedzīvotāju aktīvas dalības tajā, tāpēc līdzšinējo līdzdalības rādītāju dinamika un prognozes norāda uz nepieciešamību pārskatīt čeku loterijas turpmāko organizēšanu, skaidro FM. Gan čeku loterijas dalībnieku, gan iesniegto maksājumu dokumentu skaits ir pakāpeniski un konsekventi samazinājies visā čeku loterijas norises laikā.

Šo dinamiku būtiski nav varējusi mainīt nedz epidemioloģisko ierobežojumu ieviešana vai atcelšana, nedz jauninājumi pašā čeku loterijā (tematisko ceturkšņu ieviešana un iespēja čeku loterijā piedalīties ar rēķiniem), nedz īstenotās reklāmas kampaņas.

Pašlaik paredzams, ka 2022.gadā čeku loterijas efektivitātes kritēriji, kas saistīti ar dalībnieku un iesniegto maksājumu dokumentu skaitu, netiks sasniegti, informatīvajā ziņojumā norāda FM.

To apliecina arī pēdējie novērtējuma dati par čeku loterijas efektivitātes kritēriju izpildi 2022.gada pirmajā pusgadā. Čeku loterijas pirmais efektivitātes kritērijs, kas saistīts ar dalībnieku skaita dinamiku, nesasniedz plānoto vidējo vērtību (43 315 dalībnieki) par 20%, bet otrais efektivitātes kritērijs par iesniegto maksājumu dokumentu skaitu nesasniedz plānoto vērtību (830 545 čeki) par 11%.

Turklāt 2022.gada pirmajā pusgadā tematiskajos ceturkšņos iekļautajās nozarēs reģistrēto darījumu apliecinošo dokumentu skaits ir palielinājies tikai par 1%, kamēr tika plānots 7% kāpums, kas FM liek secināt, ka arī trešais efektivitātes kritērijs nav izpildīts.

FM informatīvajā ziņojumā teikts, ka čeku loterijas dalībnieku skaitam un attiecīgi arī iesniegto maksājumu dokumentu skaitam arvien samazinoties, 2023.gadā varētu būt grūti sasniegt arī efektivitātes kritēriju, kas paredz to, ka ieņēmumiem no čeku loterijas īstenošanas divas reizes jāpārsniedz čeku loterijas organizēšanai nepieciešamos izdevumus. Turklāt jāņem vērā, lai čeku loteriju turpinātu 2023.gadā, tai būs nepieciešami papildu ieguldījumi.

Ņemot vērā, ka 2022.gada pirmajā pusgadā nav sasniegti trīs efektivitātes kritēriji, tad visdrīzāk tie netiks sasniegti arī 2023.gadā, tādējādi, lai novērstu risku čeku loterijas organizēšanas izdevumu negatīvai ietekmei uz valsts budžetu, FM piedāvā neturpināt čeku loteriju un virzīt likumprojektu "Par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", nosakot, ka tā tiek izbeigta līdz ar 2022.gada čeku gada izlozi, kas notiks 2023.gada februārī.

Šajā gadījumā čekus varēs iesniegt līdz 2023.gada 5.janvārim, tādējādi janvārī notiks pēdējā mēneša izloze par decembri un informācija par izlozē laimējušajiem čekiem tiks publicēta čeku loterijas tīmekļvietnē janvāra otrās nedēļas svētdienā.

Savukārt februārī tiks organizēta gada izloze un informācija par gada izlozē laimējušajiem čekiem tiks publicēta 2023.gada februāra trešās nedēļas svētdienā. Spēlētājs, kura reģistrētais čeks tiks atzīts par laimējušo čeku, 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas varēs pieteikties naudas balvas vai papildu balvas saņemšanai. Čeku loterijas organizēšanas izmaksas šajā gadījumā 2023.gadā veidotu 119 168 eiro. 2022.gada izloze būtu čeku loterijas projekta cikla ikgadējais noslēgums.

Lai čeku loterijas darbību noslēgtu, jau 2022.gadā ir nepieciešams pieņemt likumprojektu "Par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kas noteiktu gan tās organizēšanas noslēgšanas procesu, gan izmaiņas budžeta finansējumā, kas saistīti ar čeku loterijas organizēšanu un izmaksājamo balvu izdevumu segšanu. Tādējādi, ja Čeku loterijas likumā tiks noteikts beigu termiņš, VID vajadzēs vienoties ar čeku loterijas pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina čeku loterijas izlozes tehnisko risinājumu, par pakalpojuma līguma darbības izbeigšanu un līguma punktu piemērošanu atbilstoši spēkā esošajam regulējumam.

FM atzīmē, ka VID budžeta programmā "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" ik gadu ir piešķirts finansējums 635 012 eiro apmērā, lai nodrošinātu čeku loterijas organizēšanas un izmaksājamo balvu izdevumu segšanu.

Analizējot iegūto informāciju par čeku loterijas rezultātiem pusotra gada laikā, aprēķināts, ka preventīvo pasākumu un tematisko pārbaužu laikā uzņēmēji, pēc VID aicinājuma, ir iesnieguši precizētās deklarācijas un papildu deklarējuši nodokļus, tādējādi palielinot valsts budžeta ieņēmumus (tiešā ietekme) 2020.gadā par 2,03 miljoniem eiro, bet 2021.gadā par 1,73 miljoniem eiro.

Kopumā FM secina, ka čeku loterijas ieguvēji ir gan laimestu saņēmēji, gan visa sabiedrība kopumā, jo tiek veicināta vide, lai reģistrētu ar nodokli apliekamus darījumus, nodrošinātu darījumu caurskatāmību un veicinātu godīgu konkurenci. VID čeku loterijas ietvaros iegūto informāciju galvenokārt izmanto preventīvam darbam, aicinot komersantus precizēt nodokļu deklarācijas.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ieteicis Finanšu ministrijai (FM) nākamgad pārtraukt čeku loterijas rīkošanu, kamēr tās organizēšana nav sākusi kļūt dārgāka par reālajiem ieguvumiem, intervijā sacīja VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

Sākot organizēt čeku loteriju, tika noteikti konkrēti kritēriji, kam jāpiepildās, skaidroja Jaunzeme. Pirmais efektivitātes kritērijs paredz to, ka vidējais čeku loterijas dalībnieku skaits nākamajos 12 mēnešos un turpmāk veido vismaz 60% no vidējā čeku loterijas dalībnieku skaita čeku loterijas pirmajos 12 mēnešos, proti, vidējais čeku loterijas dalībnieku skaits 2021.gadā ir vismaz 43 315 cilvēki.

Lai arī šī novērtējuma rezultātā kritērijs izpildās, tas ir, vidējais čeku loterijas dalībnieku skaits ir 43 820 cilvēki, Jaunzeme sacīja, ka pastāv liels pirmā kritērija neizpildes risks 2022.gadā, jo rezultāts par 2021.gadu ir tikai par 505 čeku loterijas dalībniekiem lielāks, nekā plānotā minimālā vērtība. Turklāt datu izpēte un prognoze norāda uz to, ka čeku loterijas dalībnieku skaitam ir tendence samazināties.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Čeku loterijā ceturtajā ceturksnī īpašā "nozaru izlozē" trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā varēs laimēt par čekiem vairākās nozarēs, kas saistītas ar apģērbu, apavu un tekstilizstrādājumu tirdzniecību dažādās tirdzniecības vietās, informē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji.

Šogad no oktobra līdz decembrim čeku loterijas tematiskajās nozarēs piedalās čeki, kvītis un rēķini, kas saņemti šādās nozarēs - apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos, tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos.

VID pārstāvji norāda, ka rudens un ziema ir laiks, kad iegādājamies siltāku apģērbu un apavus gada aukstākajiem mēnešiem, atjaunojam savu garderobi saistībā ar gada nogales svētku pasākumiem, tumšajos vakaros vairāk laika veltām grāmatu lasīšanai. Visas šīs lietas tiek iegādātas dažādās tirdzniecības vietās - tirdzniecības centru veikalos, dažādos tirdziņos, lietotu apģērbu veikalos, antikvariātos un citās.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Čeku loterija 3,5 gadu laikā palielinājusi valsts budžeta ieņēmumus par 10,9 miljoniem eiro, informē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji.

Ar lielo gada izlozi svētdien, 19.februārī, ir noslēgusies VID rīkotā čeku loterija.

Trīs ar pusi gadu laikā loterijā ir piedalījušies 241 189 dalībnieki, iesniedzot kopumā 41,8 miljonus čeku, kvīšu, biļešu un tiešsaistes pirkumu rēķinu.

Analizējot iedzīvotāju iesniegtos čekus, VID ieguva informāciju par uzņēmumu nedeklarētajiem ienākumiem, no kuriem nebija nomaksāti nodokļi. Tādējādi, pēc VID aicinājuma, uzņēmumi ir precizējuši 2749 pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas, uzrādot iepriekš neuzrādītos ieņēmumus.

Tāpat konstatēti gadījumi, kad uzņēmumi darbojas ar nereģistrētiem kases aparātiem, kad pakalpojumus sniedz uzņēmumi, kuriem ir apturēta saimnieciskā darbība, vai kad uzņēmumi nelegāli nodarbina darbiniekus un izmaksā "aplokšņu algas".

Komentāri

Pievienot komentāru