Finanses

Latvija līdz šim Eiropas Stabilitātes mehānismā iemaksājusi 88,48 miljonus eiro

LETA, 06.07.2015

Jaunākais izdevums

Kopš iestāšanās eirozonā Latvija Eiropas Stabilitātes mehānismam (ESM) veikusi divus maksājumus par kopējo summu 88,48 miljoni eiro.

ESM ir eirozonas dalībvalstu veidota starptautiska finanšu institūcija, kuras līdzekļi būs pieejami problēmās nonākušu eirozonas valstu situācijas risināšanai. Pašreizējā palīdzības programma Grieķijai netiek finansēta no ESM. Starptautiskā aizdevuma programma Grieķijai tiek finansēta no cita mehānisma - Eiropas Finanšu stabilitātes fonda (EFSF), kurā Latvija nav veikusi iemaksas, tāpēc Latvijas nodokļu maksātāju līdzekļi pašlaik nav novirzīti Grieķijai, pastāstīja Finanšu ministrijas (FM) Komunikācijas departamenta direktors Aleksis Jarockis.

Lai varētu lemt par ESM līdzekļu izlietošanu finanšu palīdzībai, būs nepieciešami lēmumi arī nacionālajā līmenī.

Jarockis skaidroja, ka nacionālajā līmenī jālemj par katru jautājumu, ko lems ESM valde. Regulējums paredz, ka atkarībā no lēmumu veida, lai Latvijas pārstāvis valdē varētu piedalīties balsošanā un balsotu par jautājumu, ir jāsaņem Saeimas piekrišana, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas piekrišana, Ministru kabineta piekrišana, vai arī Latvijas pārstāvis valdē lēmumu ir tiesīgs pieņemt patstāvīgi saskaņā ar likumu "Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē". Valdes un Direktoru padomes lēmumus pieņem, savstarpēji vienojoties, ar kvalificētu balsu vairākumu vai vienkāršu balsu vairākumu, kā norādīts ESM līgumā.

Latvijas pārstāvis ESM valdē ir finanšu ministrs.

Plānots, ka pēc EFSF darbības pārtraukšanas EFSF uzņemtās saistības pāries ESM. "Uz mums EFSF neattiecas, jo mēs tajā laikā nebijām eirozonas valsts. ESM darbības laikā finansējums jauniem aizdevumiem tiks nodrošināts no ESM kapitāla. Aizdevumu maksājumi no EFSF tiks veikti jau no uzņemtajām saistībām un pašreiz izveidotā EFSF kapitāla, nevis no ESM," informēja FM pārstāvis.

Lēmumi par ESM izveidi tika pieņemti jau pirms vairākiem gadiem. Reaģējot uz finanšu krīzes padziļināšanos Eiropas Savienībā (ES) un tās rezultātā strauju aizņēmuma kapitāla tirgos nosacījumu pasliktināšanos vairākās eirozonas dalībvalstīs, Eirogrupas finanšu ministri 2010.gada maijā vienojās, ka nepieciešams pastāvīgs instruments, kas palīdzēs nodrošināt ES finanšu stabilitāti. Lai to īstenotu, valstu un valdību vadītāji 2010.gada oktobrī lēma veikt Līgumā par ES darbību grozījumus, nepaplašinot ES kompetenci. Uz Eiropadomes vienošanās pamata tika organizētas konsultācijas ar dalībvalstīm par veidojamā stabilitātes mehānisma un Līguma par ES darbību grozījumu saturu.

2010.gada decembra Eiropadomes sanāksmē tika panākta vienošanās, ka eirozonas finanšu ministri un Eiropas Komisija (EK) Līguma par ES darbību grozījumu iedarbināšanai līdz 2011.gada martam izstrādās galvenos jaunā stabilitātes mehānisma - ESM - elementus.

ESM sāka savu darbību 2013.gada vidū. ESM ir uz starpvaldību vienošanās (līguma) starp eirozonas dalībvalstīm pamata izveidota starptautiska finanšu institūcija. Mehānisma līdzekļi būs pieejami eirozonas valstīm, kas nonākušas nopietnās finanšu problēmās.

ESM kapitāls būs 700 miljardi eiro, efektīva aizdošanas kapacitāte plānota 500 miljardu eiro apmērā. Kapitāls dalīsies iemaksātajā kapitālā ("paid in") 80 miljardi eiro un kapitālā uz pieprasījumu ("callable") - 620 miljardi eiro. Iemaksātais kapitāls tiek iemaksāts vienlīdzīgās daļās piecu gadu laikā, sākot ar 2013.gada jūliju, atbilstoši pielemtajai attiecīgās dalībvalsts kapitāla atslēgai, kas pamatā balstās uz Eiropas Centrālās bankas (ECB) kapitāla atslēgu. Iemaksu ESM kapitālā atslēga tiek mainīta, kad eirozonai pievienojas jauns dalībnieks. Tāpat jaunajām eirozonas dalībvalstīm tiek piemērota iemaksu ESM kapitālā atlaide 12 gadus no iestāšanās eirozonā brīža.

ESM vada pārvaldnieki (eirozonas finanšu ministri ar balsošanas tiesībām par finanšu atbalsta piešķiršanu, ekonomikas un monetāro lietu komisārs un ECB prezidents ar novērotāja tiesībām). Galvenie lēmumi - finanšu palīdzības piešķiršana, tās nosacījumi, ESM aizdošanas kapacitāte, izmaiņas piedāvāto instrumentu izvēlē - tiek pieņemti, savstarpēji vienojoties (faktiski tas nozīmē vienbalsību). Pārējos lēmumus pieņem, savstarpēji vienojoties, ar kvalificēto balsu vairākumu (80%) vai vienkāršo balsu vairākumu atkarībā no izskatāmā jautājuma nopietnības.

Iespējamie līdzekļu piešķiršanas instrumenti ir stabilitātes atbalsts aizdevuma formā un eirozonas dalībvalsts vērtspapīru pirkšana primārajā tirgū.

Latvija, pievienojoties eirozonai un iestājoties ESM, iestāšanās gadā sāka iemaksāt arī ESM iemaksātajā kapitālā. Šīs iemaksas ir jāveic piecos maksājumos piecu gadu laikā, kā arī pēc 12 gadiem jāveic atlikusī atlaides piemērošanas rezultātā koriģētās iemaksas daļa.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ja tiks sākta trešā palīdzības programma Grieķijai, kurai aizdevumu nodrošinās no Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM), tad ESM Grieķijai izmaksājamos līdzekļus aizņemsies starptautiskajos finanšu tirgos, nevis tos iemaksās ESM dalībvalstis. Dalībvalstu iemaksas ESM kapitālā tiešā veidā netiks izmantotas Grieķijas starptautiskā aizdevuma programmā, informē Finanšu ministrija (FM).

Latvija kopš pievienošanās eirozonai un ESM ik gadu piecus gadus iemaksā ESM ap 44 miljoniem eiro neatkarīgi no tā, vai ESM līdzekļi tiek izmantoti kādām vajadzībām. Iemaksājot ESM, Latvija kļūst par ESM mehānisma līdzīpašniekiem jeb iegādājas ESM kapitāla daļas.

Jāuzsver, ka Latvijas balsstiesība ir līdzvērtīga jebkurai citai eirozonas dalībvalstij, kas veikusi iemaksas ESM. Tā valdē ir visi eirozonas finanšu ministri. Katram ministram ir viena balss.

No Latvijas iemaksātie līdzekļi ESM netiks izmaksāti Grieķijas starptautiskā aizdevuma programmai. Šī nauda nonāk ESM. ESM par to iegādājas augsti likvīdus vērtspapīrus. Visu dalībvalstu iemaksātie līdzekļi veidos 70 miljardus eiro, kas ir paredzēts kā drošības buferis un ļauj ESM saņemt augstāko iespējamo reitingu finanšu tirgos AAA.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Piektdien, 17. jūlijā, ārkārtas valdības sēdē ministri, izvērtējot Grieķijas valdības ieviestās strukturālās reformas, piekrita, ka Latvijas finanšu ministrs Jānis Reirs var uzsākt sarunas par starptautiskā aizdevuma programmas sagatavošanas uzsākšanu starp Eiropas Komisiju un Grieķiju. Starptautiskais aizdevums Grieķijai tiks nodrošināts caur Eiropas Stabilitātes mehānismu (ESM), aizņemoties nepieciešamos līdzekļus ārējos tirgos, informē Finanšu ministrija.

«Grieķijas piemērs ļoti labi parāda, kādu kaitējumu valstij un tautai var nodarīt populisms. Tagad ir pēdējais laiks, lai grieķu valdība īstenotu strukturālās reformas, kā arī veiktu valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu. Latvija ir ieinteresēta, lai, veicot reformas, Grieķija kā Eiropas Savienības, eirozonas un NATO dalībvalsts stiprinātu kopējo ekonomiku, drošību un stabilitāti,» norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Jānorāda, ka finanšu ministram valdības dotais mandāts uzsākt sarunas par palīdzības programmas uzsākšanu, ko caur ESM varētu piešķirt Grieķijai, nerada finansiālās saistības Latvijai. Par Saprašanās memorandu, kurā tiks iestrādāti rezultatīvi rādītāji, termiņi, kā arī finansējuma piešķiršanas apjomi Grieķijai, valdība lems atsevišķi. Tas varētu notikt augusta otrajā pusē, kad starptautiskie aizdēvēji un eirozonas dalībvalstis pabeigs darbu pie dokumenta sagatavošanas.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Svētdien, 12. jūlijā, eirozonas līderi ārkārtas samitā panāca vienošanos par jauno iespējamo Grieķijas starptautiskā aizdevuma programmu caur Eiropas Stabilitātes mehānismu (ESM), aizņemoties nepieciešamos līdzekļus ārējos tirgos. Ja Grieķijas valdība līdz 15. jūlija dienas beigām būs veikusi visas nepieciešamās reformas, eirozonas dalībvalstis izskatīs (valstu valdības vai nacionālie parlamenti) iespēju uzsākt sarunas ar Grieķiju par Saprašanās memoranda sagatavošanu.

«Eirozonas finanšu ministri ir skaidri pauduši nostāju – ar šantāžu un draudiem Grieķija nevarēs panākt rezultātu! Par aizdevuma programmas uzsākšanu var vienoties, tikai pildot valsts uzņemtās saistības. Tāpēc pirms uzsākt jauno aizdevuma programmu finanšu ministri ļoti rūpīgi izvērtēs paveiktās reformas,» norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Esošajā krīzes situācijā Grieķijas valdībai ir jāizpilda visi nosacījumi, īstenojot bargas un apjomīgas reformas, lai stabilizētu ekonomisko situāciju valstī, kā arī sakārtotu finanšu sektoru. Eirozonas valstu līderu un finanšu ministru pārliecība ir nelokāma – aizdevuma programma Grieķijai varētu tikt uzsākta, tikai veicot strukturālās reformas, kas sakārtotu Grieķijas tautsaimniecību.

Komentāri

Pievienot komentāru
Makroekonomika

Parādu varētu stiept

Didzis Meļķis, 20.07.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Jaunās palīdzības programmas tapšana nemaina faktu, ka Grieķijas pašreizējais parāds nav apkalpojams.

Arī Latvija ir devusi zaļo gaismu sarunām par starptautiskā aizdevuma programmas sagatavošanas uzsākšanu starp Eiropas Komisiju un Grieķiju, ziņo Ministru kabinets. Finanšu ministra Jāņa Reira pilnvarošana šīm sarunām reizē ir arī īsa atbilde uz to, vai parlaments jaunā aizdevuma veidošanās fāzē tiek iesaistīts. Nē, netiek.

Tā kā Grieķija nav atmaksājusi savu jūlija sākumā pienākošos 1,6 mljrd. EUR parādu Starptautiskajam Valūtas fondam un tam pēc statūtiem ir liegts tālāk piedalīties šīs valsts finansēšanā, jaunais aizdevums tiek plānots jau vien ar ES palīdzību jeb tikai caur Eiropas Stabilitātes mehānismu (ESM). Tā akcionāri ir visas eirozonas valstis, ieskaitot Latviju, un vairākās no tām par pašu jaunās palīdzības programmas sākšanu ir jālemj parlamentiem. DB jau norādīja (15.07.2015.), ka pēc Grieķijas laikraksta Ekathimerini analīzes parlamentārs lēmums būtu jāpieņem arī Latvijai, tomēr Latvijā pagājušajā nedēļā augstākajā politiskajā līmenī par to valdīja ļoti atšķirīgi redzējumi, līdz tika secināts, ka visa parlamenta iesaiste nav nepieciešama. Finanšu ministrija (FM) oficiāli ir uzsvērusi, ka Latvijas nodokļu maksātāju nauda tiešā veidā jaunā aizdevuma plānā netiek skarta. FM ierēdnis, kas gan nebija pilnvarots runāt oficiāli, sarunā ar DB skaidro shēmu, kuras dēļ paredzamā ESM aizdevuma nauda būs relatīvā drošībā. Proti, 700 mljrd. EUR lielais ESM tā struktūras dēļ statistikā neparādās kā nacionālo valstu saistības – tajā iemaksātā nauda faktiski nevairo ne, piemēram, Latvijas budžeta deficītu, ne valsts ārējo parādu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Viedoklis: Latvijas ieguldījumi ECB un ESM – divi riski

Gatis Eglītis, ekonomists, 21.12.2017

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvija, pievienojoties eirozonai, uzņēmās saistības veikt iemaksas Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) pamatkapitālā: kopā ap 170 miljoniem eiro (0,27% no ESM kapitāla). ESM ir finansiālas palīdzības fonds eirozonas valstīm, tomēr vislielākā fonda «kliente» ir Grieķija, kura līdz šim aizņēmusies ap 40 miljardu eiro. Tas ir papildus jau eirozonas valstu un EFSF aizdotajiem 193 miljardiem eiro (Latvija šajos aizdevumos nepiedalās), tāpēc kopējais Grieķijas parāds ir izaudzis līdz 330 miljardiem eiro (ap 180% no IKP).

Laikam tikai retais tic, ka Grieķija spēs parādu atmaksāt pilnā apmērā, lai gan aizdevumu nosacījumi ir ļoti pretimnākoši: piemēram, ESM aizdevumiem ir gandrīz bezkuponu maksājumi ar pakāpenisku pamatsummas atmaksu, sākot no 20 gadiem un nākamo 20 gadu laikā. Tātad tos plānots pilnībā atmaksāt tikai pēc 40 gadiem, un nauda jāatdod pēc nomināla, pat ja šo gadu laikā būs bijusi liela inflācija.

Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Grieķija dažādu apstākļu dēļ (piemēram, politiskā nestabilitāte, globāla finanšu krīze, nodokļu ieņēmumu sabrukums) nespēj vai atsakās atdot ESM parādu vai arī ESM dalībvalstis nolemj atlaist daļu parāda, piemēram, 10 miljardus eiro, tad visām ESM dalībvalstīm solidāri jāsedz zaudējumi, kas Latvijas gadījumā sastādītu 0,27% jeb ap 27 miljoniem eiro. Tā neapšaubāmi būtu nepatīkama ziņa Latvijas nodokļu maksātājiem. Lai gan pašreiz Grieķijas ekonomika pamazām atkopjas un nākamgad tiek plānota starptautiskās aizdevuma programmas izbeigšana, ir būtiski riski saistībā ar banku sektoru, kura lielākā daļa ir nonākusi valsts pārvaldībā. Banku sliktie kredīti pārsniedz 50%, un daudzi ar bažām gaida Eiropas Centrālās bankas (ECB) banku stresa testa rezultātus pēc jaunajiem IFRS 9 standartiem, kas var atklāt vēl lielākus zaudējumus un radīt finanšu nestabilitāti.

Komentāri

Pievienot komentāru
Pasaulē

Eiropas Stabilitātes mehānisms Grieķijai izmaksā 555 miljonus eiro

LETA--AFP, 11.03.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Eirozonas glābšanas fonds - Eiropas Stabilitātes mehānisms (ESM) - otrdien apstiprināja, ka tam nācies finanšu grūtībās nonākušajai Grieķijai izmaksāt 555 miljonus eiro.

Nedēļu pēc tam, kad eirozonas dalībvalstu finanšu ministri un Eiropas Centrālā banka (ECB) saasināja situāciju attiecībā uz palīdzības sniegšanu Grieķijai, šiem 555 miljoniem eiro vajadzētu Atēnām sniegt nelielu atelpu no valsts kreditoriem.

Mediji gan vēsta, ka sākotnēji ESM šos finanšu līdzekļus nav vēlējies piešķirt. Taču, ņemot vērā to, ka Grieķijai parādsaistību atmaksai martā vien nepieciešams iegūt astoņus miljardus eiro, atbalsts, ko sniedz ESM līdzekļi, ir vien relatīvs.

ESM izmaksātie finanšu līdzekļi iegūti no priekšrocību akcijām, kuras Grieķijas valdība ieguvusi, lai finanšu krīzē rekapitalizētu bankas, un naudas, kas vēlāk ieguldīta Grieķijas Finanšu stabilizēšanas fondā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Nevienam nav ilūziju par Grieķijas parāda apkalpošanas ilgtspēju, tomēr jaunais aizdevums paliek dienas kārtībā, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Šodien oficiālajām Atēnām ir spēji jāiedarbina virkne strukturālu ekonomisko un politisko reformu, kas vēl pirms nedēļas pusotras Grieķijas pusē tika uzskatīts par kaut ko pilnīgi neiespējamu. Tāds ir pašreizējais rezultāts Grieķijas valdības blefa spēlei ar starptautiskajiem aizdevējiem – ar sakostiem zobiem pieciesti un ar grāmatvedisku daiļradi paskaidroti aizkavētie maksājumi un paredzēti 82 līdz 86 mljrd. EUR trešajam starptautiskajam aizdevumam apmaiņā pret to, kas līdz šim Atēnu kreiso populistu valdībai bija «nekad un nemūžam».

Arī grieķu pilnīga paklausība īpaši stingrajām reformu prasībām vēl nenozīmēs automātisku aizdevuma stāšanos spēkā caur Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) finanšu instrumentiem, un šāds variants būs jāapstiprina vairāku ES valstu parlamentiem. Nav īsti skaidrs, vai tas tā būs arī Latvijā.

Komentāri

Pievienot komentāru
DB Viedoklis

DB viedoklis: Glābjot citus, nevajag aizmirst arī par sevi

Mārtiņš Apinis, žurnālists, 29.07.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Izdarot eirozonai pakalpojumu Grieķijas nākamās aizdevumu programmas apstiprināšanai, vajadzētu patirgoties arī par savu saistību restrukturizāciju

«Par velti kokos tikai putni čivina» – šī atziņa neattiecas vien uz kinematogrāfiskiem dialogiem, bet gan ir skaudra dzīves patiesība.

Šāda principa ievērošana Latvijai būtu visai lietderīga eirozonas līmenī, risinot jautājumu par jauno aizdevuma kārtu Grieķijai.

Sevišķi vēl tad, ja atgūt aizdoto ir visai mazas cerības, kas savukārt nozīmē to, ka no 86 miljardu eiro aizdevuma garantēšanas no galvotājiem varam paši kļūt par daļas no šī apjomīgā kredīta maksātājiem.

Netiekot pie jauna aizdevuma vai vismaz apjomīgas parāda norakstīšanas un atlikušās aizņēmuma daļas atmaksas termiņa atlikšanas, Grieķija uzreiz kļūtu maksātnespējīga. Tādēļ faktiski var teikt, ka Baltijas valstis, piekrītot jaunajai aizdevuma programmai, zināmā mērā palīdz izstrēbt to, ko Eiropas lielvalstu līderi «savārīja» iepriekšējās desmitgades beigās un šīs desmitgades sākumā. Pie varas esošie Vācijā krietni vien papluinītu savu vēlētāju uzticību, ja izrādītos, ka aizdevumi eirozonas perifērijai ir bijusi simtos miljardu eiro mērāma kļūda.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Otrdien, 18. augustā, Ministru kabineta (MK) sēdē Latvijas valdība sniedza galējo apstiprinājumu nacionālajai pozīcijai par nepieciešamajiem pasākumiem, kas jāveic Grieķijai, lai stabilizētu situāciju, un nepieciešamajiem lēmumiem Grieķijas makroekonomiskās korekcijas programmas noslēgšanai. Apstiprinātajā pozīcijā ietverti arī Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu rosinātie grozījumi.

«Latvijas pozīcija šajā jautājumā ir stingra. Grieķijai maksājumi netiks nodrošināti, ja tā neīstenos reālas reformas valsts ekonomiskās situācijas stabilizēšanai un ekonomikas izaugsmei. Būs reāli darbi - būs arī maksājumi! Šo mēnešu laikā kopīgi ir veiktas rūpīgas sarunas un pieņemti pārdomāti lēmumi. Visa Eiropa un arī Grieķija izprot savu atbildību palīdzības sniegšanā un uzdotā godprātīgā pildīšanā,» norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Lai pilnībā izslēgtu iespēju, ka Latvijai šīs programmas laikā kādā brīdī varētu rasties zaudējumi, pozīcijā uzsvērta nostāja neatbalstīt nekādus risinājumus (ja tādi tiktu meklēti Grieķijas parāda norakstīšanai), kas radītu nepieciešamību Latvijas valstij rezervēt jaunus finanšu līdzekļus iemaksai Eiropas Stabilitātes mehānismā (ESM). Tas būtu iespējams tikai tad, ja Latvijai šāds kapitāla pieprasījums tiktu pilnā apmērā kompensēts, tādējādi neradot nekādu slogu Latvijas budžetam. Latvijas pārstāvim ESM valdē būs pienākums izmantot veto tiesības, ja kompensācija netiks nodrošināta.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Eiropas Komisijas (EK) priekšlikums veidot Eiropas Valūtas fondu (EVF) ļaus mazināt Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) lomu eirozonā, intervijā aģentūrai LETA stāstīja EK priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis (V).

Starp EK sagatavotajām Eiropas ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas iniciatīvām minēta ideja finanšu krīžu noregulēšanai paredzēto Eiropas Stabilitātes mehānismu (ESM) aizstāt ar Eiropas Monetāro fondu (EMF). Dombrovskis jauno fondu nodēvēja par ekonomikas krīzes pārvarēšanas instrumentu.

«Pārveidojot ESM par EVF varēsim rēķināties ar iespējami mazāku SVF iesaisti eirozonas valstīs. Piemēram, SVF jau nepiedalījās pēdējā Grieķijas programmā. Būtībā EVF paredz jaunu funkciju - nodrošināt garantiju vienotajam rezolūcijas fondam banku savienības ietvaros. Proti, ja bankas nonāk grūtības, tad vienotā rezolūcijas padome pieņems lēmumu par to, kā rīkoties ar grūtībās nonākušām bankām, bet EVF šādām bankām nodrošinās nepieciešamo garantiju,» stāstīja EK viceprezidents.

Komentāri

Pievienot komentāru
Makroekonomika

Papildināta (11:49) - Tusks: Eirozonas līderi panākuši vienošanos par jaunu Grieķijas glābšanas plānu

LETA--DPA/AFP/RTTNEWS, 13.07.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Eirozonas līderi panākuši vienošanos par jaunu Grieķijas glābšanas programmu, pirmdien paziņoja Eiropadomes prezidents Donalds Tusks.

«Eirozonas samitā panākta vienbalsīga vienošanās. Viss ir gatavs, lai īstenotu Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) programmu Grieķijai ar nopietnām reformām un finanšu atbalstu,» pavēstīja Tusks, norādot uz eirozonas glābšanas fondu, kas pārraudzīs jau trešo Grieķijas palīdzības programmu.

Eirozonas līderi pirmdienas naktī izvērtēja iespējas par vienošanās panākšanu Grieķijas krīzes atrisināšanai pēc tam, kad Atēnām tika izteikts ultimāts pieņemt bargas ekonomikas reformas vai kļūt par pirmo valsti, kas izstātos no eirozonas.

«Šis lēmums sniedz Grieķijai iespēju izvairīties no sociālām un politiskām sekām, kas rastos negatīva iznākuma rezultātā,» preses konferencē norādīja Tusks. «Būs nepieciešams ievērot bargus nosacījumus.»

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

EK piedāvā ieviest ES ekonomikas un finanšu ministra amatu un izveidot Eiropas Monetāro fondu

LETA, 06.12.2017

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Eiropas Komisija (EK) piedāvā ieviest Eiropas Savienības (ES) ekonomikas un finanšu ministra amatu, savukārt Eiropas Stabilitātes mehānismu (ESM) aizstāt ar Eiropas Monetāro fondu (EMF), paredz šodien Briselē žurnālistiem prezentētais EK piedāvājums Eiropas ekonomikas un monetārās savienības (EMS) padziļināšanai.

EK sagatavotajā EMS ceļakartē ir vairākas iniciatīvas. Viena no tām paredz ieviest EMF, kas tiks veidots uz ESM bāzes. Paredzams, ka jaunā fonda finansiālā un institucionālā struktūra tiks saglabāta, tostarp nacionālo parlamentu lomu būtisku jautājumu risināšanā. Jaunais fonds turpinās atbalstīt grūtībās nonākušas ES dalībvalstis.

Vēl viens priekšlikums paredz izveidot Eiropas ekonomikas un finanšu ministra amatu. Plānots, ka minētais ministrs būs EK viceprezidents, Eirogrupas vadītājs, kā arī viņš pārraudzīs EMF darbu.

Iecerēts, ka Eiropas ekonomikas un finanšu ministrs pārstāvēs ES intereses gan starptautiski, gan iekšējā tirgū. EK ir pārliecināta, ka šāds jauns amats stiprinās caurredzamību un demokrātiju ES un eirozonas ekonomikas politikas izstrādē.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Grieķijas valdība otrdien pieprasīja divu gadu vienošanos ar Eiropas Savienību (ES), lai glābtu krīzes skarto valsti dažas stundas pirms beidzas tās starptautiskās glābšanas programmas termiņš.

«Grieķijas valdība šodien ierosināja divu gadu vienošanos ar Eiropas Stabilitātes mehānismu (ESM), lai pilnībā segtu valsts finansēšanas vajadzības un vienlaicīgu parādsaistību restrukturizāciju,» otrdien paziņoja Grieķijas premjera birojs.

Eirozonas finanšu ministriem plkst.20 pēc Latvijas laika būs ārkārtas telefonkonference Grieķijas jaunā priekšlikuma apspriešanai, tviterī paziņoja Eirogrupas prezidents Jerūns Deiselblūms.

pievienota 3.rindkopa

Komentāri

Pievienot komentāru
Pasaulē

Papildināta - Grieķija ir gatava pieņemt lielāko daļu kreditoru reformu priekšlikumu

LETA, 01.07.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Grieķija ir gatava pieņemt lielāko daļu kreditoru reformu priekšlikumu, taču ar dažiem nosacījumiem, liecina Grieķijas premjera Alekša Cipra otrdienas vakarā nosūtīta vēstule kreditoriem.

Grieķijas valdība trešdien apstiprināja, ka nosūtījusi «labotu» priekšlikumu starptautiskajiem kreditoriem, cerot noslēgt vienošanos un novērst finanšu sabrukumu.

Ciprs vēstulē raksta, ka Grieķija pieņems Eiropas Savienības (ES) svētdien publiskotos starptautisko kreditoru reformu priekšlikumus, kuriem ir jāveic «daži labojumi, papildinājumi vai skaidrojumi».

Viņa vēstulē ES, Eiropas Centrālajai bankai (ECB) un Starptautiskajam Valūtas fondam (SVF) lūgta «jauna vienošanās, kas regulēs valsts finanšu jautājumus ar Eiropas Stabilitātes mehānismu (ESM), lai nodrošinātu parāda uzturēšanas iespējas, koncentrējoties uz izaugsmi», paziņoja avots valdībā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Grieķija nosūtījusi oficiālu pieprasījumu pēc finansiālās palīdzības eirozonas speciālajam atbalsta fondam, paziņoja Eiropas Stabilitātes mehānisma pārstāvis.

«ESM ir saņēmis Grieķijas pieprasījumu,» viņš norādījis.

Eirogrupas finanšu ministri šo pieteikumu, kas oficiāli adresēts tās vadītājam Jerūnam Deiselblūmam, apspriedīs telefonkonferencē laikā trešdien.

Db.lv jau rakstīja, ka eirozonas valstu līderi devuši Grieķijai laiku līdz nedēļas beigām, lai iesniegtu jaunus reformu priekšlikumus apmaiņā pret finansiālo palīdzību, kas ļautu Atēnām izvairīties no maksātnespējas un spiestas atteikšanās no kopīgās Eiropas valūtas.

Pieprasījums trešdien Grieķijai bija jāiesniedz saskaņā ar grafiku, par kuru vienojušies eirozonas valstu vadītāji.

Komentāri

Pievienot komentāru