Nekustamais īpašums

LU saņem 11,5 milj. eiro aizdevumu Akadēmiskā centra projekta turpināšanai

Zane Atlāce - Bistere, 28.02.2018

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

#LU Akadēmiskā centra attīstības programmas II posma kopējais finansējums ir 90 miljoni eiro.

Latvijas Universitātes (LU) rektors prof. Indriķis Muižnieks un Eiropas Padomes Attīstības bankas (EPAB) prezidents Rolfs Vencels (Rolf Wenzel) trešdien, 28.februārī Parīzē parakstījuši līgumu par 11,5 milj. eiro aizdevumu LU Akadēmiskā centra tālākai attīstībai Torņkalnā, kas tiek veidots par vienu no mūsdienīgākajām studiju un zinātnes centriem Eiropā.

Līdz ar šo EPAB aizdevumu LU pilnībā nodrošinājusi tās Akadēmiskā centra attīstības II posma finansējumu, un tādējādi nākamo triju gadu laikā uz Torņkalnā topošajām Zinātnes un Rakstu mājām varēs pārcelties daļa Medicīnas, kā arī Fizikas un matemātikas fakultātes, humanitāro un sociālo zinātņu jomu fakultātes un šī virziena specializētie zinātniskie institūti. LU Akadēmiskā centra Dabas mājā jau divus gadus izvietotas Ķīmijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu un Bioloģijas fakultātes, kā arī sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas.

Projekta III kārtā paredzēta Tehnoloģiju pārneses centra izveide, kā arī daudzfunkcionāla sporta centra un dažādas atbalstošās infrastruktūras izbūve, tajā skaitā dienesta viesnīcas un apartamenti studentu un vieslektoru izmitināšanai.

Līdz ar Akadēmiskā centra izveidi plānota efektīvāka universitātes infrastruktūras izmantošana – paredzams, ka LU telpu platība samazināsies gandrīz par 40% (no 90 000 m2 uz 52 000 m2), samazinoties arī apsaimniekošanas un administrācijas izmaksām. Vienlaikus sagaidāms, ka līdz ar projekta īstenošanu laikā līdz 2026. gadam universitātei būs iespēja palielināt studējošo skaitu par 2000 studentiem.

LU Akadēmiskā centra attīstības programmas II posma kopējais finansējums ir 90 miljoni eiro. Papildu EPAB, tā finansēšanai piesaistīti ES Struktūrfondu finansējums projektiem izglītības, zinātnes un tehnoloģiju pārneses infrastruktūrai, Eiropas Investīciju bankas (EIB), kā arī Latvijas valsts budžeta un LU līdzekļi, pārstrukturējot nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Pirms projekta II kārtas īstenošanas uzsākšanas veikts arī LU Akadēmiskā centra attīstības programmas sociālekonomisko ieguvumu izvērtējums un sniegts apliecinājums tās atbilstībai Eiropas Stratēģisko investīciju programmas nosacījumiem.

Savā 2015. – 2020. gada stratēģijā Latvijas Universitāte noteikusi mērķi kļūt par nacionālu zinātnes universitāti, kas būtu ne tikai viena no vadošajām Baltijas reģionā, bet arī atzīta Eiropā un globāli. Lai to sasniegtu, LU sākta mērķtiecīga pārmaiņu īstenošana – mūsdienīgas studiju vides attīstība, studiju kvalitātes paaugstināšana un augstvērtīgu pētījumu veicināšana, orientēšanās uz studiju un pētniecības starpdisciplinaritāti, darba tirgus pieprasījumu un pētījumu komercializāciju.

«Mūsu mērķis ir veidot Latvijas Universitāti un Akadēmisko centru par modernu, globāli līdzvērtīgu studiju un pētniecības vidi, pirmkārt, pašiem Latvijas studentiem un zinātniekiem. Piedāvājot konkurētspējīgus studiju un pētniecības apstākļus tepat Latvijā, mēs novērstu daļas Latvijas studentu aizbraukšanu. Latvijas tautsaimniecībai svarīgi, lai augstskolās veidotos zināšanu centri ne vien akadēmiskā nozīmē, bet nodrošinot arī tajās esošo zināšanu pārnesi reālā ekonomiskā vidē,» uzsver I. Muižnieks. Viņaprāt, šīs pārmaiņas dotu iespēju Latvijas Universitātei piesaistīt arī ārvalstu studēt gribētājus un ārējo finansējumu.

Komentāri

Pievienot komentāru