Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts atbalsta pasākums jeb tā dēvētā "nodokļu amnestija", kura rezultātā bija plānots samazināt kopējo parāda apjomu nodokļu maksātājiem, dodot iespēju divos gados samaksāt kavētos nodokļu maksājumus, norisinājies veiksmīgi un sasniedzis labu rezultātu, secināts Valsts kontroles revīzijā.

Valsts kontrole konstatējusi, ka 64% no atbalsta pasākumā akceptētajiem dalībniekiem sekmīgi nokārtoja saistības un budžetā iemaksāja 53,9 miljonus eiro. Kopā atbalsta pasākuma laikā Valsts ieņēmumu dienests (VID) dzēsa ar šī pasākuma pamatparādu saistīto nokavējuma naudu un soda naudu kopsummā par 13,1 miljonu eiro. Atsevišķos gadījumos VID novēloti pieņēma lēmumus par nokavējuma naudas dzēšanu, neievērojot noteikto termiņu.

Revīzijā secināts, ka arī 2019.gadā, līdzīgi kā 2018.gadā, atbalsta pasākuma dalībnieku daļa (kopumā visa pasākuma laikā 4083 dalībnieki jeb 32% no atbalsta pasākuma dalībniekiem) nepildīja uzņemtās saistības - neveica noteiktos maksājumus un VID bija pienākums atcelt lēmumus par konkrēto nodokļu maksātāju dalību atbalsta pasākumā par kopējo summu 61,1 milj. eiro, tai skaitā 2019.gadā - par 13 miljoniem eiro).

Minētais ietekmēja arī budžeta ieņēmumu apjomu - 2019.gadā atbalsta pasākuma ietvaros budžetā tika saņemti 15 miljoni eiro jeb 45,5% no gadam plānotajiem 33 miljoniem eiro.

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, arī šajā revīzijā konstatēts, ka atsevišķos gadījumos VID atcēla lēmumus par atbalsta pasākuma piemērošanu novēloti - gadījumā, kad nodokļu maksātājs kavēja vairāk par diviem nodokļu parāda maksājumiem pēc kārtas, tas ir, tika kavēti astoņi līdz 13 maksājumi (vai kavēti kārtējie nodokļu maksājumi).

Šādās situācijās parāda slogs samilzt un nodokļu maksātājam faktiski kļūst nenomaksājams, secināts revīzijā. Tāpēc Valsts kontrole norāda, ka VID savlaicīga, aktīva rīcība, sadarbība ar nodokļu maksātāju un viņa motivēšana ir būtisks priekšnoteikums, lai nodokļu maksātājs samaksātu nodokļu parādu.

Valsts kontrole vērš Finanšu ministrijas uzmanību tam, ka šādi atbalsta pasākumi nodokļu maksātāju nodokļu parāda sloga mazināšanai un valsts budžeta ieņēmumu papildināšanai ir būtiski kopējās ekonomikas situācijas valstī uzlabošanai, līdz ar to Finanšu ministrijai būtu jāvērtē šādu aktivitāšu ieguvumi un pilnveidojamās jomas.

Turklāt revīzijā arī secināts, ka nodokļu parādu sloga mazināšanas pasākumu veiksmīgai īstenošanai ir svarīgi, ka šādus atbalsta pasākumus uzrauga kā atsevišķus projektus kopējā nodokļu parādu administrēšanas ietvarā, veidojot ciešāku kontaktu ar parādnieku un savlaicīgi motivējot pildīt sadalīto un atlikto maksājumu saistības, kas, kā rāda revīzijā gūtie pierādījumi, vairumā gadījumu rezultējās ar parādsaistību nomaksu.

Lai sniegtu atbalstu nodokļu maksātājiem, atvieglotu viņiem radušos nodokļu parādu slogu un palielinātu valsts budžeta ieņēmumus (triju gadu laikā par 99 miljoniem eiro jeb 33 miljoniem eiro gadā) 2017.gadā valdība nolēma īstenot vienu reizi veicamu pasākumu - nodokļu amnestiju, paredzot nokavējuma naudas un sodas naudas dzēšanu, ja nodokļu maksātājs ne ilgāk kā divu gadu laikā, tas ir, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim, samaksā nodokļu pamatparādu.

Komentāri

Pievienot komentāru