Tehnoloģijas

Pētījums: tikai 2,1% meiteņu un 12,7% zēnu plāno savu karjeru saistīt ar IT nozari

Lelde Petrāne, 28.09.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lai skaidrotu faktorus, kuri ietekmē skolēnu interesi un izvēli savu nākotnes profesiju saistīt ar informācijas tehnoloģijām (IT) un citām eksaktajām zinātnēm, šodien tika prezentēti Tele2 Shared Service Center (Tele2 SSC) veiktā pētījuma Jaunieši IT rezultāti. Pētījuma gaitā noskaidrojās, ka tikai 2,1% meiteņu un 12,7% zēnu plāno savu karjeru saistīt ar IT, kam par iemeslu tiek minēti pastāvošie aizpriedumi par nozari, nepieteikama informācija par karjeras iespējām IT un iedrošinājuma trūkums karjeras izvēlē no līdzcilvēkiem, u.c.

Pētījumā Jaunieši IT piedalījās 1528 astoto klašu skolēni (773 meitenes un 755 zēni) no 45 Rīgas skolām. Skolēnu viedokļi ar digitālas aptaujas palīdzību tika ievākti 2016. gada maijā sadarbībā ar Edurio.

No aptaujātajiem skolēniem tikai 2,1% meiteņu un 12,7% zēnu plāno savu karjeru saistīt ar IT (pirmā karjeras izvēle). Meitenes kā savu nākotnes profesiju vairāk izvēlas praktiskas un radošās profesijas, piemēram, viņas vēlas kļūt par ārstēm, dizainerēm un māksliniecēm, kamēr zēni nākotnē vēlas kļūt par programmētājiem, sportistiem un pavāriem. Informācijas tehnoloģiju nozarē kopumā vēlētos strādāt 8% jeb 112 meitenes un 14,9% jeb 205 zēni. Ar citām eksakto zinātņu profesijām nākotnē vēlētos nodarboties 13,2% meiteņu un 14,6 % zēnu.

Tāpat pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka meitenes ir akadēmiskāk orientētas nekā zēni. Tā piemēram 13,2 % meiteņu vēlētos iegūt bakalaura grādu, kamēr tikai 8,62% zēnu gribētu mācīties bakalaura līmeņa studijās. Maģistrantūrā iekļūt vēlētos 15,14% meiteņu un 9,02% zēnu, bet doktorantūrā – 7,3% meiteņu un 5,57% zēnu.

Skolēnu vidū pastāv diezgan augsts aizspriedumu līmenis par to, vai IT un saistītās nozarēs var līdzvērtīgi strādāt kā zēni, tā meitenes. Kopumā 43% meiteņu un 44% zēnu norādīja, ka nozare nav vienlīdz piemērota abiem dzimumiem. Pētījuma laikā noskaidrojās arī tas, ka skolēniem ir nepietiekamas zināšanas par karjeras iespējām datorzinātnēs un eksaktajās zinātnēs – kopumā 79% meiteņu un 63% zēnu.

Kā norāda skolēni, iedrošinājumu karjeras izvēlē visvairāk izjūt no vecāku puses, bet vismazāk no skolotāju puses. Tās meitenes, kuras vēlētos savu profesiju saistīt ar informācijas tehnoloģiju nozari (3,1%), minēja, ka viņu ģimenes paziņu lokā ir cilvēki, kuri strādā šajā jomā, tāpat arī zēniem – 2,6% no tiem, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar IT, jau šobrīd pazīst kādu nozarē strādājošu.

Komentāri

Pievienot komentāru