Citas ziņas

Strīdā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu tiesa no KM piedzen vairāk nekā 650 000 eiro

Elīna Pankovska, 06.12.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta otrdien, 6.decembrī nolēma daļēji apmierināt SIA Jaunrīgas attīstības uzņēmums prasību un no Kultūras ministrijas (KM) par labu uzņēmumam piedzīt 621,95 tūkst. eiro, kā arī tiesāšanās izdevumus 30,39 tūkst. eiro apmērā saistībā ar Laikmetīgās mākslas muzeja projektu, DB uzzināja tiesā.

SIA Jaunrīgas attīstības uzņēmums prasību par 127,78 tūkst. eiro piedziņu no KM, tiesa lēma noraidīt.

Tāpat tiesa noraidīja KM pretprasību par 2006. gada 26. novembrī starp valsts aģentūru Jaunie trīs brāļi un SIA Jaunrīgas attīstības uzņēmums noslēgtās papildus vienošanās par grozījumiem 2006. gada 28.aprīļa vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu.

Spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Civillietu departamentam 30 dienu laikā no pilna sprieduma izveidošanas dienas, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākajā tiesā. Pilns spriedums būs pieejams 20.decembrī.

Strīds starp pusēm sākās, kad 2004. gadā KM un Rīgas dome parakstīja nodomu protokolu par Laikmetīgās mākslas muzeja ēkas un jaunas koncertzāles projekta īstenošanu Rīgā. Nodomu protokols paredzēja, ka KM kļūs par pasūtītāju muzeja projekta īstenošanā, izveidos un administrēs darba grupu, nodrošinās skiču konkursa sarīkošanu un finansējumu projekta īstenošanai. Savukārt Rīgas dome apņēmās piedalīties projekta īstenošanā un nodrošināt ekspertus dalībai darba grupās, raksta Leta.

2006.gada aprīlī valsts aģentūra Jaunie trīs brāļi ar Jaunrīgas attīstības uzņēmums noslēdza vienošanos, kas paredzēja muzeja ieceres īstenošanai paredzētās teritorijas detālplānojumā izstrādāt Laikmetīgās mākslas muzeja ēkas novietojuma plānu un muzejam atbilstošus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī valsts īpašumā iegūt arhitektu biroja OMA Rotterdam izstrādāto muzeja meta projektu. Līguma summa par metu izstrādi bija 496,5 tūkst. eiro.

Par muzeja ēkas un tai pieguļošās teritorijas izstrādātā meta un tā mantisko autora tiesību nodošanu valsts aģentūrai 2006.gada septembrī tika parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts starp Jaunrīgas attīstības uzņēmumu un Jaunajiem trīs brāļiem. Aģentūras un uzņēmuma noslēgtā vienošanās sākotnēji paredzēja, ka ne vēlāk kā līdz 2006. gada beigām jānoslēdz sadarbības līgums par Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projekta īstenošanu.

Valsts kontrole 2010. gadā norādīja, ka Laikmetīgās mākslas muzeja projekta realizācijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma 74,3 tūkst. latu izlietoti ar projekta īstenošanu nesaistītiem mērķiem. Noslēdzot vienošanos ar SIA Jaunrīgas attīstības uzņēmums, Jaunie Trīs brāļi pārkāpa tās pārstāvības tiesības un radīja juridiskus un finanšu riskus vismaz 526.9 tūkst. latu apmērā.