Eksperti

Vairs nekādu «tāpēc, ka es tā teicu»

Žanna Upeniece, If Apdrošināšanas Personāla daļas vadītāja, 04.11.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ir divi galvenie vadītāju veidi. Tādi, kuri visus lēmumus pieņem darbinieku vietā, un tev kā darbiniekam ir viegli saprast, kāda ir tava loma un nozīme uzņēmumā. Un ir tādi, kuri liek domāt, piedalīties, ierosināt un radīt spožas idejas. Šie, otrie, vispirms darbiniekam var likt apmulst. Tomēr izrādās, ka tieši šādus vadītājus darbinieki mūsdienās meklē arvien vairāk.

Abu veidu vadītāji dara labāko, ko spēj, un pēc labākās sirdsapziņas. Abi ietekmē to, kā viņu darbinieki attīstās kā profesionāļi. Kādēļ darbinieki vairāk meklē vadītājus, kuri iedrošina? Un kā kļūst par šādu vadītāju?

Mēs savās komandās daudz diskutējam – atkal un atkal vēlamies uzzināt viedokļus, ieteikumus un idejas. Mūsu kolēģi nemaz vairs nebūtu apmierināti ar vadītājiem, kuri vienmēr zina, kā ir labāk. Viņi meklē vadītājus, kuri iesaista, iedrošina, jautā un – vissvarīgākais – uzklausa. Tas redzams arī darba intervijās – vienalga, kāds ir izvēlētais amats, cilvēki vēlas piedalīties arī radīšanas, ne tikai izpildes procesā. Mūsu uzņēmumā tā jau ir ierasta kārtība, kas sakņojas ilgstošās Ziemeļvalstu vienlīdzīgas un demokrātiskas darba vides tradīcijās. Bet ko tas nozīmē citu uzņēmumu vadītājiem?

Galvenokārt tas nozīmē, ka mainās tendences. Mēs virzāmies prom no «droši» un tuvāk «aizraujoši ». Darbinieki vairs nevēlas vadītāju, kurš pasaka, ko darīt, bet gan to, lai viņi kopīgi pieņemtu lēmumus.

Ilgu laiku daudzi uzņēmumi un arī paši darbinieki uzskatīja, ka šī motivēšana un iesaistīšana ir tikai tāda «hipsterīga», bezsaturīga pļāpāšana. Tagad šis uzskats ir vēsture. Ja arī kāds vēl vēlas uzkavēties pagātnē, jāņem vērā, ka visi citi virzās uz priekšu.

Vai tas nozīmē, ka vadītājiem vairs nav jāvada un viņi vienkārši var paļauties, ka viņu komandas visu izdarīs? Patiesībā ir gluži otrādi. Tas vien, ka ļoti labi dari savu darbu, tevi vairs nepadara par vadītāju. Tādas īpašības kā spēja uzklausīt, cienīt, iedrošināt, ievērot un novērtēt dažādus viedokļus ir vajadzīgo īpašību saraksta tikai pats sākums.

Vadība, kas rada un sniedz iespējas, un komandas darbs ir galvenie iemesli, ko kolēģi min, kādēļ viņi uzņēmumā strādā jau 5, 10 un daži no viņiem – pat 20 gadus.

Acīmredzami tas darbojas. Tas motivē cilvēkus, ļauj viņiem justies iesaistītiem un būt daļai no lēmumu pieņemšanas procesa. Tomēr motivācija un lojalitāte nav vienīgie ieguvumi. Kāds vēl ir labums no tā, ka esi iemācījies uzklausīt?

Jo cilvēkiem ir vairāk atbildības jomu, jo vairāk viņi var iemācīties. Ja visiem, arī asistentiem un jaunākajiem speciālistiem, ir iespēja piedalīties stratēģijas izveidē, ideju ģenerēšanā un projektu vadītāju sapulcēs, viņi var redzēt, kā viss darbojas. Spēja redzēt kopainu palīdz arī labāk izprast viņiem piešķirtā uzdevuma jēgu.

Tas ir būtisks veids, kā uzņēmumā visiem nodrošināt pastāvīgu profesionālu izaugsmi. Protams, jābūt iekšējām apmācībām, semināriem un citiem atspēriena punktiem, tomēr nekas tā nepaaugstina kompetenci, kā problēmu risināšana kopā ar pieredzes bagātākiem kolēģiem.

No otras puses, strauji mainīgajā biznesa vidē kolēģi, kuri pastāvīgi attīstās, nav tikai patīkams bonuss. Tā ir nepieciešamība. Viens cilvēks gluži fiziski nespēj zināt visu, tādēļ viņa lēmumi vienmēr būs ierobežoti. Strādāt kā ekspertu komandai un iekļaut dažādus cilvēkus nozīmē labākus lēmumus, ātrāku to ieviešanu un tādējādi arī uzvaru konkurences pilnajā tirgū.

Nebaidīšanās no dažādiem viedokļiem nozīmē, ka mēs iegūstam vairāk jaunu, oriģinālu ideju.

Daudzu gadu darbs vienā nozarē, iespējams, mūs padara par ekspertiem, bet tas arī traucē mums paraudzīties uz problēmām no neiesaistīta cilvēka skatupunkta. Tieši tāds arī ir jaunu cilvēku pienesums. Kamēr vien viņiem ir ļauts izteikties, netiekot nokritizētiem, uzņēmumam ir daudz lielākas iespējas noturēties augstā līmenī.

Darba vidē tas, ka esi daļa no lēmumu pieņemšanas komandas, tevi sasaista ar lēmumu, ko palīdzēji pieņemt. Tas nozīmē, ka darbs tiks padarīts labāk, ātrāk un ar daudz lielāku aizrautību. Iesaiste uzlabo darba efektivitāti, efektivitāte uzlabo darba rezultātus. Un tas tiek sasniegts, vienkārši lūdzot cilvēkiem izteikt savus viedokļus!

Darba devējiem ir nepieciešams, lai viņu komandas pieņemtu labus lēmumus, un tādā pašā mērā komandām nepieciešami labi vadītāji.

Labs vadītāja darbs nozīmē, ka pastāvīgi tiek uzdoti jautājumi, uzklausītas visas atbildes, dzirdētais tiek izmantots turpmākajā darbā un tiek radītas jaunas iespējas. Kopīgi pasākumi, kopīga ideju ģenerēšana, dažādu veidu «prāta vērtas», atvērtas durvis (abstrakti un burtiski) – mēs izmantojam to visu, lai nodrošinātu, ka ikviens tiek sadzirdēts.

Komentāri

Pievienot komentāru