Pirmdien, 27. jūlijā Fortum uzsāk būvdarbus projekta Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes  paaugstināšana, 6. kārta ietvaros.

Darbu veikšanas laikā atsevišķos rajonos uz laiku no vienas dienas līdz divām nedēļām tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde, par ko konkrēto māju iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi pirms paredzētā karstā ūdens piegādes pārtraukuma.

Projekta ietvaros Jelgavā tiks renovēti savu laiku nokalpojušie siltumtīkli Atmodas ielas, Pasta – S. Edžus ielas un Ganību ielas rajonā, kā arī dažos atsevišķos objektos. Vēl projekta ietvaros paredzēts izbūvēt ap 100 neatkarīga pieslēguma individuālos siltumpunktus, kā arī likvidēt četrus centrālos siltumpunktus, kuru vietā tiks izbūvēti automatizēti neatkarīgā pieslēguma individuālie siltumpunkti.   

Projekta kopējās izmaksas ir 2 860 598 eiro, no kurām attiecināmās izmaksas ir 2 260 263 eiro, bet Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 904 105 eiro.

Būvdarbus projekta ietvaros veiks trīs būvuzņēmēji - SIA Hallis B, SIA Komunikāciju vadība un SIA Lokširs. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz apkures sezonas sākumam, jeb oktobra pirmajās nedēļās.

Līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes  paaugstināšana, 6. kārta īstenošanu SIA Fortum Jelgava parakstīja 2015. gada 21. aprīlī. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda 3.5.2.1.1. apakšaktivitātē Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai.

Īstenojot šo projektu, tiks paaugstināta nepārtrauktas siltuma piegādes kvalitāte un drošība centralizētās siltumapgādes klientiem, samazināsies siltuma zudumi tīklos par apmēram trīs tūkstoš megavatstundām (MWh) gadā. Tā rezultātā samazināsies  arī kurināmā patēriņš par apmēram piectūkstoš MWh gadā un CO2 emisiju līmenis par apmēram trīssimts tonnām gadā.


 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra