Āgenskalna tirgus rekonstrukcijai piešķir 191 tūkstoti latu 

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti atbalstīja lēmumu piešķirt projektam Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija 191,18 tūkst. Ls. Jāmin, ka iepriekš šis projekts skatīts arī Satiksmes un transporta lietu komitejā, kurā tika nolemts atbalstīt līdzekļu piešķiršanu.

Elīna Pankovska, 01.08.2012

Tehniski ekonomiskā pamtojuma izstrādei nepieciešami 3,63 tūkst. Ls, bet skiču un tehniskā projekta izstrādei – 187,55 tūkst. Ls. Projekta realziācijai tiek plānots piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu līdzekļus. Projekta pieteikumā norādīts, ka ideja izstrādāta Radi Rīgu programas ietvaros, kur piedalījušies ārzemju eksperti pilsētvides attīstības jomā sadarbībā ar Latvijas speciālistiem.

Galvenā ideja ir Āgenskalna tirgus apkārtni padarīt pieejamāku gājējiem, sašaurinot transportam paredzēto brauktuvju platumu un ierobežojot transporta kustības ātrumu.

Āgenskalna tirgus ir gan apkaimes ģeogrāfiskais centrs, gan sabiedriskais un komerciālais centrs. Tirgus tuvumā atrodas daudz tirdzniecibas vietu, kas faktiski esot koncentrētas Āgenskalna tirgus telpā. Šobrīd tirgus apbūve un tā tuvākās apkārtnes ielas un ēkas esot sliktā tehniskā stāvoklī. Tāpēc netiekot veicināta arī jaunu iedzīvotāju un pircēju piesaiste, pamazām degradējot gan pašu Āgenskalna tirgu, gan šo vietu ka apkaimes centru.

Rekonstruējot un sakārtojot Āgenskalna tirgu un tam piegulošo tirgus laukumu, tiks atjaunota un palielināta tirgus kā Āgenskalna apkaimes centra loma, tiks piesaistīti jauni iedzivotāji un pakalpojumu ņēmēji, kas savukart veicināšot uzņēmējdarbības attistību, atzīmēts pieteikumā.

Minētā projekta mērķi ir gājēju un velobraucēju drošības uzlabošana, veidojot jaunnu publisku ārtelpu – vienlīmeņa laukumu ar Āgensklana tirgu centrā. Kā arī projekta priekšlikums paredz likvidēt esošo ielu krustojumu un izveidot jaunu tirgus laukumu, sakārtojot arī tirgus teritoriju.

DB jau rakstīja, ka laukuma izbūves un labiekārtošanas izmaksas lēstas ap divarpus miljoniem latu, pusi no tiem cer dabūt no Eiropas fondiem. Projekta izstrādi uzrauga domes Pilsētas attīstības departaments. Visu laukumu plānots izklāt ar kvalitatīvu klinkera un granīta bruģi 12,7 tūkstošu m2 platībā, kas izmaksās vairāk nekā 828 tūkst. Ls. Pēc labiekārtošanas teritorija kļūtu zaļāka - iecerēts stādīt 22 kokus un izveidot zaļo nojumi no 36 kokaugiem. Laukuma centrā stādīs dižskābarža dižstādu, kas viens pats izmaksās 16 tūkst. Ls.

Jaunākais izdevums