Atbalstīs inovāciju ieviešanu zivsaimniecībā un akvakultūrā 

Lai veicinātu zināšanu pārnesi zivsaimniecībā un inovāciju ieviešanu ražošanā, valdība otrdien, 29.martā, apstiprināja grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā Inovācija, informē Zemkopības ministrija. 

Žanete Hāka, 29.3.2016

Zivsaimniecības uzņēmumiem nav ilgstošas prakses jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē sadarbībā ar zinātnes iestādēm. Lai nezaudētu tirgus pieprasījumu un iespējas produkcijas realizācijai un darbotos efektīvāk, vienlaikus nodrošinot konkurētspēju, ir nepieciešams veikt pētījumus un ieviest jaunas tehnoloģijas.

Atbalstot inovācijas zvejas rīkos un ierīcēs, kam ir labāka selektivitāte vai mazāka ietekme uz citām sugām vai kas pasargā jūras zīdītājus un putnus no noķeršanas, vai kas ir energoefektīvākas, tiks samazināta zvejas ietekme uz jūras vidi.

Arī akvakultūrā Latvijā ir vāji attīstīta zinātnes, izglītības un ražošanas saikne augstākas pievienotās vērtības, inovatīvu produktu ražošanā, kā arī ietekmes uz vidi samazināšanā, tāpēc ir jāveicina savstarpējā sadarbība un jāveic pētījumi, kas ļautu radīt jaunus produktus un ražošanas metodes un iegūt jaunas zināšanas.

Jaunu vai uzlabotu tehnoloģiju un produktu izstrāde un zinātnes sasniegumu īstenošana praksē palielinās nozares konkurētspēju. Sadarbības veicināšana starp uzņēmumiem un zinātniekiem dos iespēju zinātnei piešķirtos resursus izmantot racionālāk un radīt jaunus inovatīvus produktus vai procesus.

Lai veicinātu inovāciju ieviešanu ražošanā, pasākumā ”Inovācija” atbalstu varēs saņemt zinātniskās iestādes, kas reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kas nodarbojas ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju pārstrādi un konservēšanu, un zivsaimniecības nozares biedrības, veicot savstarpēju sadarbību projektu izstrādē.

Noteikumi Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā Inovācija stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.  

Jau pirms Saeimas vēlēšanām Jaunā Konservatīvā partija solīja, ka visas trīs Latvijas lielās ostas ir jāpaliek zem valsts jumta, tādēļ ASV sankcijas pret Aivaru Lembergu un vairākām juridiskajām personām ir uzlūkojamas kā politisko solījumu pildīšana un vienlaikus politiskās varas pārvēršana ekonomiskajā.