Nodokļi

FM aicina izteikties par galīgās PVN sistēmas ieviešanu

Zane Atlāce - Bistere, 26.01.2018

Foto: LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Pašreizējā Eiropas Savienības (ES) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma ir novecojusi, sarežģīta un paver iespēju krāpnieciskām darbībām. Līdz ar to, lai uzlabotu PVN sistēmas efektivitāti, vienkāršotu to un apkarotu arvien pieaugošo krāpšanos, ir ierosinātas būtiskas izmaiņas PVN sistēmas modernizēšanai un vienkāršošanai. Finanšu ministrija (FM) aicina sabiedrību iesaistīties priekšlikumu par galīgo PVN sistēmu apspriešanā.

Pamatojoties uz 2016. gada 7. aprīlī publicēto PVN rīcības plānu, Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumiem par galīgās PVN sistēmas ieviešanu. Jāņem vērā, ka ir paredzēti divi posmi galīgās PVN sistēmas ieviešanai, un 2017. gada 4. oktobrī tika publicēta pirmā posma galīgās PVN sistēmas dokumentu pakotne, kas nosaka pamatprincipus galīgās PVN sistēmas ieviešanai.

Pakotnē ir iekļauti trīs dokumenti: priekšlikums – Padomes Direktīva, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz PVN sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm, priekšlikums – Padomes Īstenošanas Regula, ar ko attiecībā uz dažiem atbrīvojumiem darījumiem Kopienas iekšienē groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 un priekšlikums – Padomes Regula, ar ko attiecībā uz sertificētu nodokļa maksātāju groza Regulu (ES) Nr. 904/2010.

Pašreizējā ES PVN sistēma attiecībā uz darījumiem starp dalībvalstīm ir uzskatāma par pārejas režīmu. Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, katru pārrobežu preču piegādi iedala no PVN atbrīvotajā preču piegādē preču nosūtīšanas dalībvalstī un ar PVN apliekamajā preču iegādē galamērķa valstī. Savukārt galīgās PVN sistēmas pārrobežu darījumos pamatprincips būs PVN uzlikšana galamērķa dalībvalstī.

Ar minētajiem priekšlikumiem tiek noteikti galīgās PVN sistēmas pamatprincipi preču piegādēm ES teritorijā. Viens no galvenajiem elementiem galīgās PVN sistēmas ieviešanā ir jēdziens “sertificēts nodokļa maksātājs”. Statuss “sertificēts nodokļa maksātājs” nodrošina apliecinājumu, ka kādu konkrētu komersantu var uzskatīt par uzticamu PVN maksātāju. Pēc Eiropas Komisijas domām jēdziens “sertificēts nodokļa maksātājs” ļaus pakāpeniski ieviest galīgo PVN sistēmu. Atbilstoši Eiropas Komisijas nākotnes vīzijai pārrobežu preču piegāžu gadījumā varēs piemērot apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību (t.i., par PVN nomaksu ir atbildīgs preču pircējs nevis piegādātājs), ja preču pircējam būs piešķirts sertificētā nodokļa maksātāja statuss. Pretējā gadījumā par PVN nomaksu galamērķa dalībvalstī būs atbildīgs preču piegādātājs.

Vienlaikus, kamēr notiek darbs pie galīgās PVN sistēmas izstrādes, ir jāuzlabo pašreizējā PVN sistēma, ieviešot ātrus vienkāršošanas pasākumus attiecībā uz četriem jautājumiem, proti, PVN identifikācijas numura lietošana, ķēdes darījumi, preču piegādes uz noliktavu (call-off stock) un pierādījumi par preču piegādi Kopienas iekšienē. Tādējādi attiecībā uz pirmajiem trim jautājumiem ir ierosināti grozījumi Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo PVN sistēmu. Savukārt ceturtajam jautājumam ir nepieciešami grozījumi Padomes Īstenošanas Regulā 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu.