Izcilībai nav robežu

2017. gada 01. novembris plkst. 8:56
Dalies ar šo rakstu

Vienmēr var kaut ko uzlabot un pilnveidot, un to mēs arī darām – tā par elektronisko iepirkumu sistēmas lietošanas ērtumu un plāniem to pilnveidot intervijā DB stāsta VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs

Fragments no intervijas, kas publicēta 1. novembra laikrakstā Dienas Bizness:

Cik plaši publiskajā pārvaldē iepirkumos tiek izmantota Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS), kādos gadījumos tas ir obligāti?

Reģistrācijas dati rāda, ka pašlaik Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) uzturētajā EIS ir reģistrētas 1243 pircēju organizācijas. Iestādēm, kas ir pasūtītāji attiecīgo Publisko iepirkumu likuma pantu izpratnē, EIS e-konkursu apakšsistēmā ir obligāti jāievieto iepirkumu plāni. Papildus jāizsludina visas iepirkumu procedūras, sākot no noteikta līgumcenas sliekšņa. No šā gada aprīļa EIS e-konkursu apakšsistēmā obligāti jāveic centralizēto iepirkumu institūciju iepirkumi ar paredzamo līgumcenu virs Eiropas Savienības (ES) noteiktā sliekšņa, kas precēm un pakalpojumiem ir 135 000 eiro, bet būvdarbiem – 5 225 000 eiro, savukārt no šā gada 1. oktobra iepirkuma procedūru veikšana EIS ir obligāta visiem iepirkumiem virs šiem sliekšņiem. Šādu iepirkumu ar katru brīdi kļūst aizvien vairāk. EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā ir atrodami VRAA iepirkumu procedūru rezultātā izveidotie preču un pakalpojumu katalogi, kuros jebkurš pasūtītājs var iegādāties sev nepieciešamās preces un pakalpojumus, nerīkojot iepirkumu procedūras.

Vairākas uzņēmēju organizācijas ir uzsvērušas, ka vēlas, lai visi publiskie iepirkumi, tostarp arī nelielie, būtu elektroniski. Vai pašlaik notiek virzība uz to?

Publisko iepirkumu likums paredz, ka no nākamā gada aprīļa visas publiskās iepirkumu procedūras tiks veiktas elektroniski, savukārt no 2019. gada 1. janvāra visi publiskie iepirkumi ar paredzamo līgumcenu virs 10 000 eiro (piegādēm un pakalpojumiem) vai virs 20 000 eiro (būvdarbiem) būs jāizsludina e-konkursos. Varu atzīties, ka šis pēdējais posms mani mazliet biedē, jo EIS primāri ir veidota, lai izpildītu ES direktīvas prasības, tas nozīmē, ka tā ir veidota lielākiem iepirkumiem. Maziem iepirkumiem ir nepieciešama daudz vienkāršāka pieeja. Turklāt nav arī atrisināts cilvēkresursu jautājums, jo e-konkursu darbības nodrošināšanai būtu nepieciešami 14 darbinieki, taču VRAA pašlaik ir četri. Tādēļ mēs nodrošinām interaktīvu apmācības materiālu ievietošanu EIS mājaslapā, piemēram, publicējam video rullīšus, kuros skaidrots, kā strādāt e-konkursu apakšsistēmā.

Par elektroniskajiem publiskajiem iepirkumiem tiek runāts kā par efektīvu rīku šā procesa caurspīdīguma un efektivitātes nodrošināšanai. Vai varat minēt, kā tas izpaužas, kādi ir galvenie ieguvumi pasūtītājiem un piegādātājiem?

Vispirms jau piegādātājiem ieguvums ir tas, ka neskaitāmos portālos un mājaslapās nav jāmeklē informācija par paredzamajiem iepirkumiem. Kā jau minēju, visi iestāžu iepirkumu plāni ir pieejami vienuviet ‒ EIS , kas nodrošina ieinteresēto personu informētību par plānotajiem iepirkumiem. Piedāvājuma iesniegšana elektroniskā veidā ir ērtāka, jo nav nepieciešams pašiem klātienē iesniegt piedāvājumu papīra formātā. Īpaši tas attiecas uz piegādātājiem, kas piedalās iepirkumos, atrodoties ārpus Latvijas (piemēram, kāda uzņēmuma jurists stāstīja, ka EIS piedāvājumu iesniedzis, pats atrodoties Toronto – red.). Piedāvājumu atvēršanai ir iespējams sekot līdzi tiešsaistē, vairs nav nepieciešama dalība piedāvājumu atvēršanā klātienē. EIS nepastāv jebkādas bažas par to, ka pasūtītājs «pielabo» piedāvājumus, jo sistēma vienkārši neļauj veikt šādas darbības.

Visu interviju Izcilībai nav robežu lasiet 1. novembra laikrakstā Dienas Bizness.

Dalies ar šo rakstu