Eksperti

Kā panākt Latvijas ekonomikas strauju izaugsmi pēckrīzes periodā?

Fredis Bikovs, "ABSL Latvia" valdes priekšsēdētājs, 19.05.2020

Jaunākais izdevums

Pakāpeniski samazinoties sasirgušo skaitam ar COVID izraisīto infekciju, esam neziņā, vai daļēji uzvarot cīņā, nebūsim pilnībā sagrāvuši Latvijas ekonomiku, sekmējot otro emigrācijas vilni, kas varētu būt līdzvērtīgs iepriekšējai krīzei, kad no valsts aizbrauca 170 000 darbspējīgie iedzīvotāji.

Šis periods izrādījies sarežģīts neskaitāmām nozarēm, tajā pašā laikā krīzes skarti, mēs esam spējuši saskatīt sektorus, tai skaitā starptautisko biznesa pakalpojumu nozari, kas spējuši sekmīgi turpināt darbu krīzes apstākļos. Biznesa pakalpojumu nozares asociācija "ABSL Latvia" sagatavojusi priekšlikumus Latvijas valdībai par to, kā veicināt Latvijas ekonomikas attīstību un pārvarēt krīzes radītās sekas, veidojot biznesa vidi, kas pievilcīga gan starptautiskiem investoriem un uzņēmumiem, gan augsta līmeņa speciālistiem no ārvalstīm.

Tieši krīzes laikā iezīmējās, ka eksportējoši uzņēmumi ir būtisks Latvijas ekonomikas dzinējspēks, īpaši vērts atzīmēt starptautisko biznesa pakalpojumu nozari, kas eksportē augsta līmeņa biznesa pakalpojumus tādās jomās kā informāciju tehnoloģijas, grāmatvedība un finanses, klientu serviss, iepirkumi u.c. Tie ir uzņēmumi, kas nodrošina labi apmaksātas darba vietas ar vidējo atalgojumu 1 657 eiro pirms nodokļu nomaksas, starptautiskas karjeras iespējas, modernu birojus, sociālās garantijas un virkni citu labumu, kas nav mazsvarīgi, domājot par dzīves un darba vides kvalitāti.

Papildus tam, biznesa pakalpojumu nozare ir vērtējams kā viens no vadošajiem virzītājspēkiem pilsētu infrastruktūras attīstībā, ņemot vērā, ka šie uzņēmumi iznomā vairāk nekā 20% no visas Rīgā pieejamās biroja telpu platības, ik gadu samaksājot vairāk nekā 15 miljonus eiro telpu nomā. Jāpiebilst, ka labi atalgoti speciālisti ir tā sabiedrības daļa, kas finansiāli spējīgi sildīt Latvijas ekonomiku, iegādājoties un īrējot dzīvokļus, apmeklējot kultūras pasākumus utt.

2018. gada sākumā tika parakstīts SBPC nozares memorands, piedaloties arī Rīgas mēram un ekonomikas ministram. Sadarbības memorands paredz 5 gadu laikā Latvijā radīt 10 tūkstošus jaunu darbavietu SBPC nozares uzņēmumos. Lai veicinātu ne tikai nozares, bet arī Latvijas ekonomikas izaugsmi, nepieciešams veikt virkni darbību ar mērķi sakārtot biznesa vidi, kur izšķiroši svarīga ir valsts iesaiste.Starptautisko biznesa pakalpojumu nozares asociācija ir sagatavojusi un iesniegusi Latvijas valdībā ierosinājumus, lai palīdzētu radīt jaunas darba vietas dažādu profesiju speciālistiem un vadītājiem, tādā veidā aicinot latviešus nepamest valsti labāka darba meklējumos, bet, gluži pretēji - aicinot atgriezties arī tiem tautiešiem, kas mīt ārvalstīs:

Valsts subsidētas apmācības svešvalodu un digitālo prasmju apgūšanai

"ABSL Latvia" kā vienu no ierosinājumiem min nepieciešamību nodrošināt valsts subsidētas apmācības, rūpīgi izvērtējot tās profesionālās kompetences, kuras šobrīd ir nepieciešamas darba tirgū. Caur dažādām valsts subsidētām izglītības programmām (Mūžizglītības programma, NVA kursi bezdarbniekiem u.c.) tiek tērēts laiks un resursi, lai nodrošinātu iespēju sabiedrībai apgūt plašu kompetenču klāstu, tomēr realitātē darba tirgū nepieciešamas ļoti konkrēts zināšanu kopums, kas palīdzētu uzņēmumiem augt un, savukārt, iedzīvotājiem saņemt konkurētspējīgu atalgojumu. Biznesa pakalpojumu centri ik gadu tērē aptuveni 10 miljonus eiro, lai vecinātu darbinieku kvalifikācijas celšanu tādās jomās kā IT, digitālās prasmes, angļu valodas un citu svešvalodu zināšanas. Turklāt, vērtējot informāciju tehnoloģiju nozares straujo attīstību, nepieciešamas valsts subsīdijas cilvēku pārkvalificēšanai darbam IT nozarē, pakalpojumu eksporta uzņēmumos. Jau šobrīd Latvijā iztrūkst vidēji 10-15 tūkstoši IT speciālistu un šo darbinieku trūkumu lielie uzņēmumi cenšas risināt paši, neskatoties uz to, ka tas primāri ir arī valsts interesēs, lai veidotu augošu un uz ilgtermiņu vērstu valsts ekonomisko attīstību.

Darbaspēka migrācijas jautājumi jāvirza kā prioritāte

Galvenais faktors, pēc kura SBPC nozares investori izvērtē dažādas lokācijas (valstis, to pilsētas) biznesa struktūrvienību izveidei, ir cilvēkresursu pieejamība ar noteiktām kompetencēm. Esošā darbinieku migrācijas politika valstī joprojām vērtējama kā neefektīva un laikietilpīga. Augsta līmeņa IT speciālists, kas ieradies Latvijā no Ukrainas, Indijas, Baltkrievijas vai jebkuras citas valsts, var radīt vismaz 12 jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, tos apmācot un instruējot darba izpildes procesā. Jāatzīst, ka tehnoloģijas, biznesa automatizācijas procesi pasaulē attīstās neiedomājamā ātrumā. Lai Latvija spētu tikt līdzi šiem jauninājumiem, ir jāveic būtiski uzlabojumi darba uzturēšanās atļauju piešķiršanas procesā - tas jāvienkāršo, nodrošinot darba devējiem iespēju to kārtot elektroniski. Nozares asociācija aicina Latvijai valdībai nodrošināt "zaļā koridora" principu biznesa pakalpojumu nozares uzņēmumiem, kuri kārto darba atļaujas augsta līmeņa speciālistiem. Realizējot šādu migrācijas politiku, iespējams arī jēgpilni uzrunāt ārvalstīs dzīvojošos latviešus atgriezties dzimtenē, piedāvājot pievilcīgus darba apstākļus, iespējas pārkvalificēties darbam biznesa pakalpojumu centros.

Augsta līmeņa speciālistu piesaiste no ārzemēm

Eiropas un pasaules līmenī Latvija ir maz zināma un, jāatzīst, ne īpaši pievilcīga valsts augsta līmeņa speciālistiem. Lai uzrunātu attiecīgo jomu profesionāļus ārvalstīs pārcelties uz dzīvi Latvijā, kaut arī uz neilgu laiku, nepieciešams radīt atbilstošu valsts tēlu vai šajā gadījumā informatīvu vietni, kas palīdzētu apkopot informāciju par dzīvi Latvijā - dzīves dārdzība, kultūra, nekustamo īpašumu īres cenas u.c. Sekojot mūsu kaimiņu lietuviešu un igauņu piemēriem, arī Latvijai vajadzētu izveidot informatīvu vietni un kustību (LIAA, Rīgas domes) paspārnē, kas sekmētu augsta līmeņa speciālistu vēlmi pārcelties uz dzīvi Latvijā. Izšķiroši svarīgi ir arī valstiskā līmenī veicināt šo augsta līmeņa ārvalstu speciālistu pilnvērtīgu integrēšanu dzīvei Latvijā.

Finansējums investīciju piesaistes profesionāļu komandas izveidei

Tiek aicināts izvērtēt Ekonomikas ministrijas un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) realizēto investīciju piesaistes stratēģiju, kas nepietiekamo finanšu un cilvēkresursu dēļ, līdz šim nav nesusi vēlamos rezultātus. "ABSL Latvia" rekomendē noteikt starptautisko biznesa pakalpojumu nozari par prioritāro valsts investīciju piesaistē, ne tikai formāli, bet arī nodrošinot adekvātu finansējumu augsti kvalificētu speciālistu piesaistei, piešķirot 0.5 miljonu eiro finansējumu atsevišķas nodaļas (5 cilvēku profesionāļu komanda) izveidei LIAA paspārnē, kas strādātu ar investoru piesaisti biznesa pakalpojumu nozarē, pildot rūpīgi uzstādītus un izmērāmus mērķus. Darbinieku vidū, kas strādā ar investīciju piesaisti LIAA, novērojama augsta rotācija un labi zināms, ka praktiski neiespējami atrast augsti kvalificētus biznesa konsultantus par atalgojumu, ko pieļauj Latvijas likumdošana valsts institūciju darbiniekiem. Uzskatām, ka šāda prakse negatīvi ietekmē Latvijas vitāli svarīgo spēju piesaistīt investorus un kāpināt pakalpojumu eksporta apjomu uz citām valstīm. Biznesa pakalpojumu nozares attīstībai Latvijā ir izšķiroši nozīmīga loma, lai nodrošinātu augsta līmeņa, labi apmaksātas darba vietas Latvijas iedzīvotājiem.

Aicina par šiem jautājumiem diskutēt tiešsaistes diskusijā 20.maijā

ABSL Latvia aicina uz tiešsaistes diskusiju 20. maijā, plkst. 13:00, kurā tiks runāts par to, kā piesaistīt Latvijai 10 tūkstošus darbavietu biznesa pakalpojumu nozarē. Diskusijā piedalīsies Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Rožkalns, ABSL Latvia valdes priekšsēdētājs Fredis Bikovs un Zane Čulkstēna, sociālās kustības "Latvija Strādā" idejas līdzautore.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Notiks tiešsaistes diskusija: Kā piesaistīt 10 000 darba vietas Latvijai?

Lelde Petrāne, 13.05.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

20. maijā no pulksten 13:00 līdz 14:00 Starptautisko biznesa pakalpojumu nozares asociācija "ABSL Latvia" aicina uz atvērtu tiešsaistes diskusiju "Kā piesaistīt 10 000 darba vietas Latvijai?".

Tiešraide notiks "ABSL Latvia" "Facebook" kontā.

Fredis Bikovs, "ABSL Latvia" valdes priekšsēdētājs, norāda: "Covid krīze radījusi negatīvu ietekmi uz Latvijas darba tirgu. Labi atminamies iepriekšējās krīzes laiku, kurā no Latvijas emigrēja vairāk nekā 170 000 darbspējīgo iedzīvotāju. Lai Latvija nepiedzīvotu otru emigrācijas vilni, kura ietekme uz valsts ekonomiku varētu būt graujoša, valdībai ir jāspēj ātri reaģēt un pieņemt uz attīstību un sabiedrības labklājību vērstus lēmumus.

Pārstāvot Starptautisko biznesa pakalpojumu nozari Latvijā, esam gatavi diskutēt par nosacījumiem un rekomendācijām valsts atbildīgajām institūcijām, lai radītu jaunas, labi apmaksātas darba vietas valsts iedzīvotājiem."

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Prognozē starptautisko biznesa pakalpojumu centru lomas pieaugumu

Zane Atlāce - Bistere, 30.03.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vērtējot COVID-19 ietekmi uz pasaules ekonomiku un biznesa vidi, jau šobrīd var prognozēt, ka krīzes situācija visā pasaulē liks izvērtēt starptautiski pārstāvētu organizāciju pārvaldības labo praksi, iespējas to padarīt efektīvāku, pārskatot arī par administratīvo izmaksu pārdomātu strukturēšanu.

Starptautiskie pakalpojumu centri, kas izvietojuši biznesa atbalsta funkcijas vienuviet, zināmā mērā ir atbilde uz šo izaicinājumu.

Esošajā ārkārtas situācijā Latvijā, nozare ir pierādījusi tās spēju pilnībā strādāt attālināti, ātri pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un nodrošināt biznesa nepārtrauktību, kas ir izšķirošs faktors globālu organizāciju dzīvotspējai.

"Situācijai pasaulē strauji mainoties, uzņēmumiem pāris dienu laikā nācies pielāgoties darbam attālināti. Ar mainīgām sekmēm, taču liela daļa gan privātajā sektorā, gan valsts institūcijās strādājošo ik dienas apgūst jaunas prasmes tehnoloģiju izmantošanā un komandas darba vadīšanā attālināti. Starptautisko biznesa pakalpojumu centru nozare šajā ziņā ir spējusi pilnībā turpināt darbību attālināti, ņemot vērā, ka noteicoši lielākā daļa biznesa atbalsta funkciju tiek nodrošinātas un apkalpotas online režīmā." atzīst "ABSL Latvia" valdes priekšsēdētājs un "EVRY Latvia" vadītājs Fredis Bikovs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Viedokļi

Vai esam gatavi pazaudēt veselu nozari Lietuvai?

Monta Geidāne - ABSL Latvia izpilddirektore, 26.02.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Zemas pievienotās vērtības darba vietas jeb zvanu centri - tā visbiežāk Latvijā tiek raksturoti Starptautiskie biznesa pakalpojumu centri (SBPC), šķietami konsekventi ignorējot to, ka tieši šī ir nozare, kas pēdējos gados sniegusi vienu no lielākajiem ieguldījumiem tādu nozīmīgu jomu attīstībā kā datu zinātne un robotika.

Vēsturiski veidojušies stereotipi ir novecojuši un zināmā mērā bremzē valsts ekonomisko attīstību. Atstājot novārtā šo būtisko nozari, mēs ne vien zaudējam darba vietas ar konkurētspējīgu atalgojumu, starptautisku darba vidi, izaugsmes iespējām, profesionālajām apmācībām un lērumu citu labumu, bet arī labprātīgi atsakāmies no mūsu pašu dzīves apstākļu uzlabošanas, neveicinot tādu saistīto jomu attīstību pilsētā kā modernu biroja ēku būvniecība, dzīvojamo platību attīstība, pilsētas infrastruktūras pilnveide u.c.

Lietuva, īpaši Viļņa, ir bijusi veiksmīgs piemērs tam, lai laikus pārkāptu šiem stereotipiem un jēgpilni valstiskā līmenī strādātu pie šīs nozares uzņēmumu piesaistes. Pēc jaunākajiem datiem Viļņā šobrīd izvietoti 78 SBPC, kas nodrošina 17 tūkstošus darba vietas. Lietuva pat ir gājusi soli uz priekšu un sākusi aktīvi attīstīt arī Kauņu kā pievilcīgu SBPC lokāciju.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Neraugoties uz Covid-19 radītajām sekām darba tirgū, starptautiskie biznesa pakalpojumu centri (SBPC) turpina uzsāktās darbinieku atlases, aicinot darba ņēmējus izvērtēt šo laiku un atvērti skatīties uz jauniem karjeras pavērsieniem.

Šobrīd darba meklētāju vietnē CV.lv SBPC publicējuši aptuveni 200 darba sludinājumus IT, finanšu, klientu servisa, loģistikas, iepirkumu un citās administratīvajās funkcijās.

"SBPC ir globāli pārstāvētu organizāciju struktūrvienības, kas nodrošina biznesa atbalsta funkciju izpildi (tādas kā grāmatvedība, finanses, IT, klientu serviss, iepirkumi, loģistika, personāla vadība) uzņēmumu grupai vai juridiski nesaistītiem uzņēmumiem," stāsta Monta Geidāne, "ABSL Latvija" izpilddirektore.

"Ņemot vērā šīs nozares uzņēmumu specifiku, vairums uzņēmumu ne tikai šajā laikā turpinājuši darbu bez būtiskām dīkstāvēm vai darba resursu samazinājumiem, bet arī turpina meklēt papildspēkus savām komandām," viņa informē.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Starptautisko biznesa pakalpojumu centru asociācija “ABSL Latvia” piedāvā līdzfinansēt mācību organizēšanu darbinieku kvalifikācijas celšanai eksporta nozarē strādājošajiem.

Atbalsts būs pieejams tādu profesionālo kompetenču attīstībai kā programmēšana, svešvalodu zināšanas, projektu vadība, loģistika un citām.

Finansējuma piešķiršana notiks ERAF atbalsta programmas ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,5 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms 600 000 eiro apmērā.

Šīs atbalsta programmas mērķis ir starptautiskajiem biznesa pakalpojumu centriem (SBPC) un saistītajiem nozaru uzņēmumiem nodrošināt darbinieku prasmju pilnveidošanas mācības, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

“Ņemot vērā nozares izaugsmes un paplašināšanās perspektīvas nākotnē, piesaistot šim reģionam arvien jaunus investorus, darbaspēka kompetenču attīstība ir tikusi izvirzīta kā viena no prioritātēm asociācijas līmenī un šobrīd pie tā aktīvi strādājam, domājot arī par papildus finansējuma iespējām valsts un pašvaldību līmenī,” skaidro Monta Geidāne, “ABSL Latvia” izpilddirektore.

Komentāri

Pievienot komentāru
Pakalpojumi

Latvijā bāzētie biznesa pakalpojumu centri gūst starptautisku atzinību

Zane Atlāce - Bistere, 04.02.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Polijā jau astoto gadu pēc kārtas norisinājās Starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) sektora apbalvošanas pasākums "CEE Shared Services & Outsourcing Summit & Awards" un nominantu vidū bija arī astoņi Latvijā bāzētie centri.

Divi no tiem tika atzīti par labākajiem savā nozarē divās nozīmīgās kategorijās. "SEB Global Services" biznesa centrs tika pasludināts par Gada biznesa pakalpojumu centru Baltijas reģionā 2020. gadā, bet "Cognizant" grupas uzņēmumi tika atzīti par labākajiem biznesa ārpakalpojumu sniedzējiem visā Eiropā.

Jau vairākus gadus Latvijā izvietoto starptautisko biznesa pakalpojumu centru vadītāji tiek aicināti iesniegt savus pieteikumus apbalvošanas pasākumam, kas guvis ievērojamu nozares uzņēmumu atzinību. Šajā gadā apbalvošanas pasākuma organizētāji saņēma 175 pieteikumus, uz fināla sarakstu izvirzot 101, tai skaitā astoņus biznesa pakalpojumu centrus no Latvijas - Cognizant Latvia, Atea Global Services, Allnex Latvia, MSC Shared Service Centre Riga, Circle K Business Centre, SEB Global Services, Tieto Latvia, EVRY Latvia, kas nu jau apvienojušies vienā uzņēmumā ar nosaukumu TietoEVRY.

Komentāri

Pievienot komentāru