Loginovs: Pēc 2018. gada ogles Rīgas centrā vairs krautas netiks

2016. gada 09. decembris plkst. 10:07
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Līdz 2019.gadam Rīgas centrā tiks pārtraukta akmeņogļu pārkraušana, pārceļot šīs operācijas uz Krievu salas termināli, informē Rīgas Brīvostas pārvalde (RBP).

RBP pauž stingru apņemšanos sekmīgi sasniegt projekta Infrastruktūras attīstība Rīgas ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra uz Krievu salu mērķi, līdz ar to novēršot jebkādus finanšu korekciju riskus no Eiropas Komisijas puses.

Stividoriem, kas īsteno komercdarbību Eksportostas teritorijā, veicot akmeņogļu pārkraušanas operācijas, šīs darbības būs atļautas ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim. Līdz minētajam datumam stividoriem sava darbība ir jāpārceļ uz jaunizbūvēto Krievu salas termināli.

Ja stividori, kas īsteno komercdarbību Eksportostas teritorijā, veicot akmeņogļu pārkraušanas operācijas, atteiksies pildīt uzņemtās saistības par kravu pārkraušanas operāciju pārcelšanu uz Krievu salas termināli, Rīgas brīvostas pārvalde savas kompetences ietvaros, sākot ar 2019. gadu, noteiks ierobežojumus to kuģu ienākšanai Rīgas brīvostā, kuru mērķis būs ogļu kravu pārkraušanas operācijas Eksportostā, tādējādi  pārtraucot šīs teritorijas neatļautu izmantošanu.

«Lai arī publiski no dažādām pusēm, gan valsts uzraugošajām iestādēm, gan privātajām struktūrām Krievu salas projekta lietderība, sekmīga tā īstenošana un mērķu sasniegšana tiek apšaubīta un pat likti dažādi šķēršļi šī projekta īstenošanai, mums nevienā brīdī nav bijušas šaubas par šī projekta sekmīgu ieviešanu – Rīgas brīvosta visas projektā uzņemtās saistībās pret Eiropas Komisiju izpildīs pilnā apmērā. Akmeņogļu pārkraušanas operāciju pārvirzīšanai tālāk no pilsētas centra ar Kohēzijas fonda atbalstu Krievu salā jau ir izbūvēta moderna pasaules līmeņa ostas infrastruktūra, un jau šodien ikviens var pārliecināties, ka ogļu pārkraušanas iekārtas pakāpeniski tiek pārvietotas uz jauno Krievu salas termināli. Rīgas brīvosta pilda savas saistības gan pret pilsētu, gan Eiropas Komisiju, gan piestātņu nomniekiem – stividoriem un arī turpmāk stingri pastāvēs uz to, lai arī mūsu partneri izpilda savas saistības un apņemšanās. Pēc 2018. gada ogles Rīgas centrā vairs krautas netiks,» uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs.

Uzsākot darbu pie projekta īstenošanas ar Eksportostā strādājošiem stividoriem – SIA Strek un SIA Rīgas centrālais termināls (SIA Riga Coal Terminal), Rīgas brīvostas pārvalde ir noslēgusi līgumu, kas paredz to darbības – ogļu kravu pārkraušanas operāciju – pārcelšanu no līdzšinējās komercdarbības veikšanas vietas Eksportostā uz Krievu salu.

Krievu salas projekta Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra mērķis ir atbrīvot Rīgas vēsturisko centru no piesārņojošām ostas kravu pārkraušanas operācijām, pārceļot ostas termināļus uz to darbībai piemērotāku vietu – Krievu salu un vienlaikus nodrošinot Rīgas ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā.

Jau 2005. gada 20. decembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu, ka kravu pārkraušanas operācijas no pilsētas centra un Rīgas vēsturiskā centra, un tā aizsardzības zonas Rīgas brīvostā jāpārceļ uz ziemeļiem tuvāk Daugavas ietekai Rīgas jūras līcī.

Projekts ir ticis īstenots laika posmā no 2010. gada līdz 2015. gada nogalei, kad projekta infrastruktūra nodota ekspluatācijā. Projekta ietvaros ir izbūvētas 4 dziļūdens piestātnes ar kopējo garumu 1180 m un pieslēguma piestātne 249 metru garumā. Piestātņu dziļums - 15,5 m, ar iespēju padziļināt tās līdz 17 metru dziļumam. Teritorijas izveidošanai un Daugavas krasta nostiprināšanai, kā arī ūdens pieejas ceļu padziļināšanai no Daugavas gultnes ir uzskaloti 2,7 miljoni kubikmetru smilts, kas Krievu salas teritoriju 75 ha platībā no nulles atzīmes paceļ līdz 2,50 m virs jūras līmeņa.

Piekļuvei terminālim ir izbūvēti pievedceļi un ielas (5,2 km  garumā), kā arī dzelzceļa tīkls (11 km garumā) un visa nepieciešamā inženiertehniskā infrastruktūra un komunikācijas.

Plānotā termināļa jauda – 15 - 20 milj. tonnu gadā. Projekta kopējās izmaksas ir 151,8 milj. eiro. Pārdomāti īstenojot projekta aktivitātes, ir izdevies panākt 10 milj. eiro ietaupījumu.

Šogad Krievu salas projekts līdz ar saistītajiem VAS Latvijas Dzelzceļš dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektiem tika izvirzīta arī 2016. gada balvai Rīgas arhitektūrā un saņēma Rīgas pilsētas arhitekta biroja īpašo atzinību par ieguldījumu rīdzinieku dzīves kvalitātes celšanā, mērķtiecīgi attīstot Rīgas ostas un dzelzceļa infrastruktūru.

 

Dalies ar šo rakstu