Saldo

Mikrouzņēmuma dalībnieks nevar piemērot nodokļu atvieglojumus citā darba vietā

Dienas Bizness, 09.05.2013

Foto: SXC

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ja mikrouzņēmuma dalībnieks savā uzņēmumā nav ne valdes loceklis, ne darbinieks, likumdošana viņam liedz iespēju saņemt nodokļu atvieglojumus citā darba vietā, skaidro Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālisti.

VID speciālisti norāda, ka mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteikts, ka mikrouzņēmuma īpašnieks ir mikrouzņēmuma kritērijiem atbilstošas sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieks, individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks, individuālais komersants vai cita fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.

Tādējādi konkrētā uzņēmuma (mikrouzņēmuma kritērijiem atbilstošas sabiedrības ar ierobežotu atbildību) dalībnieki ir mikrouzņēmuma īpašnieki. Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1. panta 3. punktu mikrouzņēmuma darbinieks ir fiziska persona, kuru uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums, un mikrouzņēmuma īpašnieks, kā arī prokūrists.

Ņemot vērā minēto, šā uzņēmuma īpašnieki saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1. panta 3. punktā noteikto ir mikrouzņēmuma darbinieki, un neatkarīgi no tā, vai šā mikrouzņēmuma dalībnieks (īpašnieks) tiks svītrots no valdes locekļu saraksta (ievērojot Komerclikuma prasības), mikrouzņēmuma darbinieka statuss dalībniekam (īpašniekam) saglabāsies.

Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 13. panta trešajā daļā noteikts, ka šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktie atvieglojumi nav piemērojami, ja šajā punktā minētās personas patstāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru, vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju), vai tās uztur kāda cita persona, vai tās ir mikrouzņēmuma darbinieki. Maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis mikrouzņēmuma – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – darbinieks, nepiemēro šā panta pirmās daļas 1. un 4. punktā noteiktos atvieglojumus.

Ievērojot minēto, konkrētā mikrouzņēmuma (mikrouzņēmuma kritērijiem atbilstošas sabiedrības ar ierobežotu atbildību) dalībnieks (īpašnieks), kas saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1. panta 3. punktā noteikto ir mikrouzņēmuma darbinieks, nevar piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošām personām citā darba vietā, kamēr tas ir mikrouzņēmuma darbinieks.

Komentāri

Pievienot komentāru