Prioritāte – zemei un pārtikas ražošanai 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme būs svarīgākais ražošanas resurss nākotnē.

Sandra Dieziņa, 24.10.2012

Foto: Dienas Mediju arhīvs

A. Hauka skaidro, ka vislielākais potenciāls LIZ apguvē ir Latgalē, kur pēc statistikas ir visvairāk neapgūto LIZ platību – 2010. gadā to bija ap 49 tūkstoši ha. Tiesa, turpinoties līdzšinējiem procesiem, paredzams, ka Pierīgas reģionā LIZ apjoms saruks, jo šī zeme tiks transformēta par apbūvējamu teritoriju.

A. Hauka uzsver, ka Latvijā dominē mazās saimniecības – 94 % apsaimnieko līdz 50 ha, apgādājot 193 tūkstošus lauku iedzīvotāju. Šīm saimniecībām turpmāk būtu jānosaka lielāka ES atbalsta intensitāte, jāļauj veikt būvniecību saimnieciskā kārtā un jādod iespēju iegādāties lietotu tehniku. LZF eksperte kā mazo uzņēmumu izdzīvošanas iespēju saskata īso pārtikas ķēdi, kas ļauj realizēt saražoto iespējami īsākā laikā par iespējami augstāko cenu.

Jaunākais izdevums