PTAC: 50 litru gāzes baloni pēc direktīvām nedrīkstētu būt apritē

2011. gada 02. februāris plkst. 13:11
Autors: Sanita Igaune
Sadaļa: Citas ziņas
Dalies ar šo rakstu

Latvijā šobrīd ir saspīlēta situācija ar gāzes baloniem, tāpēc ir vajadzīga iejaukšanās valstiskā līmenī. Proti, 50 litru gāzes baloni, kuri tiek pārdoti Latvijā, pēc Eiropas Savienības direktīvām, nedrīkstētu būt apritē. «Nevienā citā Eiropas valstī tādus gāzes balonus brīvi nevar iegādāties,» trešdien Saeimas komisijas sēdē atzīmēja Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vadītāja Baiba Vītoliņa.

Vienlaikus viņa vērsa deputātu uzmanību uz notikušajiem nelaimes gadījumiem. Latvijā 2009.–2010.gadā atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datiem ir notikuši 12 nelaimes gadījumi, kuri saistīti ar mājsaimniecībā lietojamo sašķidrinātās gāzes balonu sprādzieniem un to rezultātā ir cietuši 11 un dzīvību zaudējuši divi cilvēki.

Ņemot vērā šo situāciju, PTAC savas kompetences ietvaros veica pārbaudes ar gāzes balonu apriti saistītos uzņēmumos, lai izvērtētu Latvijā apritē esošo gāzes balonu un to uzpildes tehnoloģiskā procesa atbilstību normatīvo aktu prasībām un iespējamo risku balonu neapmierinošam tehniskam stāvoklim būt saistītam ar negadījumu cēloņiem.

PTAC pārbaudīja gan uzņēmumus, kuri veic gāzes balonu uzpildi, gan uzņēmumus, kuri nodarbojas tikai ar gāzes balonu apmaiņu. Kopumā tika pārbaudīts 41 uzņēmums, veicot kontroli sašķidrinātas gāzes balonu 104 uzpildes un tirdzniecības vietās.

Kontrolei izlases kārtībā tika pakļauti 3117 patērētājiem piedāvātie dažādas ietilpības baloni, lai pārliecinātos, vai baloniem ir veiktas periodiskās drošības pārbaudes, un vai tie ir nodrošināti ar lietošanas un uzstādīšanas instrukcijām.

Pārbaužu rezultātā tika konstatēti pārkāpumi desmit gāzes balonu tirdzniecības vietās, kurās realizācijai tika piedāvāti gāzes baloni, kopā 110 gab., kuriem beidzies periodiskās tehniskās pārbaudes derīguma termiņš. Pastāvot riska faktoram, ka šie baloni neatbilst drošuma prasībām, minēto gāzes balonu tirdzniecība tika apturēta.

Tehniskās ekspertīzes veikšanai 15 dažādos objektos tika izņemti uzpildīti, realizācijai paredzēti 15 baloni, lai pārliecinātos par šo balonu atbilstību tehniskajām prasībām.

Ekspertīzes rezultātā tika konstatēts, ka trīs gāzes baloni nav derīgi tālākai ekspluatācijai, jo tiem konstatēti nopietni bojājumi. Savukārt pārējie 12 gāzes baloni atzīti par derīgiem tālākai ekspluatācijai pēc konstatēti lokālo krāsas bojājumu novēršanas.

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds