Būvniecība un īpašums

PTAC pārbaudēs konstatējis 26% neatbilstošu būvizstrādājumu

Žanete Hāka, 20.02.2017

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2016. gadā būvlaukumos, tirdzniecības vietās, ražotnēs un uz robežas ir pārbaudījis 685 būvizstrādājumu modeļus, no kuriem 26% ir konstatētas dažāda veida neatbilstības, informē PTAC.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir vērojamas pozitīvas tendences un neatbilstību īpatsvars samazinājies par vidēji 25%. Turpretim, pagājušajā gadā pārbaudot 29 būvizstrādājumu tirdzniecības interneta vietnes, visās tika konstatēti pārkāpumi.

Baiba Vītoliņa, PTAC direktore, uzsver: Mūs priecē, tas, ka tirgū ar katru gadu konstatējam aizvien mazāk neatbilstošu būvizstrādājumu, tāpat acīmredzami audzis būvniecībā iesaistīto profesionāļu zināšanu līmenis par būvizstrādājumu atbilstību un normatīvajiem aktiem, kas ļauj iebūvēt atbilstošus un drošus materiālus. Lai saglabātu pozitīvu tendenci ir būtiski stiprināt atbildību, sniegt atbalstu būvniecības procesā iestāstītajām personām pilnveidot informēšanas platformu, nodrošināt efektīvu rīcību gadījumos, kad ir iestrādāti prasībām neatbilstoši izstrādājumi.

2016. gadā PTAC, veicot pārbaudes būvlaukumos, ir pārbaudījis 468 būvizstrādājumu modeļus, no kuriem 99 modeļiem konstatētās neatbilstības. Ir būtiski uzsvērt, ka 34% no pārbaudītajiem būvobjektiem ir konstatēti tādi būtiski pārkāpumi, kā būvizstrādājumi ir iebūvēti neatbilstoši paredzētajam mērķim vai tie nav atbilstoši novērtēti. Jau vairākus gadus PTAC prioritāte ir slodzi nesošās konstrukcijas (metāla, dzelzsbetona un koka konstrukcijām), 30% no 2016. gadā pārbaudītajām konstrukcijām konstatētas neatbilstības. Vairākos objektos neatbilstošie būvizstrādājumi tika nomainīti, citos – ir bijusi nepieciešamība nesošo konstrukciju pastiprināšana.

Būvizstrādājumu uzraudzībā būvlaukumos PTAC cieši sadarbojas ar Būvniecības valsts kontroles biroju.

Būvizstrādājumu kontroles būvlaukumos BVKB un PTAC īsteno ciešā sadarbībā. Atklājot pārkāpumus, PTAC identificē atbildīgos piegādes ķēdē, savukārt BVKB risina jautājumus par atbildīgajiem būvnieku pusē. Būvizstrādājumi no citām preču grupām atšķiras ar to, ka par preces izmantošanu tās paredzētajam mērķim atbild nevis tās piegādātājs, bet pircējs. Tāpat ar PTAC sadarbojamies ēku ekspluatācijas kontrolēs attiecībā uz bīstamajām iekārtām, informējot kolēģus par iespējamajiem pārkāpumiem. Sadarbību vērtējam ļoti pozitīvi, jo tā ir iespēja nodrošināt būvju un būvdarbu kvalitāti atbilstoši mūsdienu standartiem, uzsver Būvniecības valsts kontroles biroja vadītājs Pēteris Druķis

Ņemot vērā, ka šogad atkal kļūst aktuāls jautājums par māju siltināšanu, PTAC ir īstenojis pirmo Baltijas valstu kopprojektu būvizstrādājumu uzraudzībā, kura ietvaros tika pārbaudīti Baltijas valstīs piedāvāti siltumizolācijas materiāli - rūpnieciski ražotie uzputotā polistirola izstrādājumi (EPS). Ir konstatēts, ka Baltijas valstīs savu produkciju piedāvā 16 ražotāji. Veicot gan administratīvās pārbaudes, gan izņemot paraugus ekspertīzei (ekspertīzei tika izņemti 16 paraugi: Latvijā 5, Igaunijā 4 un Lietuvā 11 paraugi) projekta ietvaros pārbaudīts izstrādājumu spiedes spriegums pie 10% deformācijas (CS(10), kPa) un siltumvadītspējas koeficients (λ, W/m*K). 2 paraugu ekspertīzes rezultāti liecina par neatbilstību deklarētajām vērtībām attiecībā uz faktisko spiedes spriegumu pie 10% deformācijas. Neatbilstības siltumvadītspējai, kas ir būtisks rādītājs siltināšanas projektos, nav konstatētas.

Papildus PTAC ir īstenojis pirmo būvizstrādājumu tirdzniecības uzraudzības projektu interneta vietnēs. Visās 29 pārbaudītajās būvizstrādājumu tirdzniecības interneta vietnēs tika konstatēti dažādi pārkāpumi: netika nodrošināta informācija par galvenajām būvizstrādājumu īpašībām, neatbilstoši un nepilnīgi norādītas cenas, neesoša informācija par atteikuma tiesībām, nepilnīga informācija par pasūtījuma veikšanas, piegādes un apmaksas procesu. PTAC uzsāka 28 administratīvā pārkāpuma lietas, kuru gaitā, norādot uz pārkāpumiem, 4 gadījumos tika pārtraukta būvizstrādājumu piedāvāšana tiešsaistē (slēdzot būvizstrādājumu tirdzniecības sadaļu, turpinot būvizstrādājumus piedāvāt tikai tirdzniecības vietā klātienē). 20 gadījumos administratīvās lietas izbeigtas, jo veikta labprātīga pārkāpumu novēršana, uzlabojot un papildinot informāciju mājaslapā.

PTAC aicina patērētājus, izvēloties būvizstrādājumus interneta vietnēs: rūpīgi iepazīties ar informāciju par būvizstrādājuma pielietošanas mērķi, funkcionalitāti un ekspluatācijas īpašībām, konsultēties ar profesionāļiem pirms būvizstrādājuma izvēles, kā arī pievērst uzmanību, vai ir norādīta informācija par interneta veikala juridisko adresi, kontaktēšanās iespējām, kā arī atteikuma tiesībām.