Sarkanos gāzes balonus tomēr vēl pilnībā neizņems no tirgus 

Ministru kabinets šā gada 28. novembra sēdē lēma atcelt nosacījumu par visu GOST jeb tā dēvēto sarkano gāzes balonu izņemšanu no tirgus līdz 2017. gada beigām, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku gāzes balonu parka nomaiņa uz ES drošības prasībām atbilstošiem gāzes baloniem, informē Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Rūta Lapiņa, 28.11.2017

Ministrijā skaidro, ka pēdējo gadu laikā veikto tehnisko pārbaužu rezultāti apliecina, un arī gāzes balonu tirgotāji ir norādījuši, ka tehniskās pārbaudes ļauj savlaicīgi identificēt nedrošos GOST balonus, izņemt tos no tirgus un pakāpeniski pāriet uz ES drošības prasībām atbilstošiem gāzes baloniem. Pēdējo trīs gadu laikā gāzes balonu uzpildes stacijās kopumā pārbaudīti 593 930 gāzes baloni, no kuriem 4051 balons jeb 0,7% tika atzīti par nederīgiem turpmākai lietošanai.

Līdz ar to secināms, ka spēkā esošā sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes kārtība ir pietiekama, lai līdz minimumam mazinātu riskus, kas saistīti ar GOST balonu turpmāku lietošanu.

Ekonomikas ministrija rosināja un Ministru kabinets šā gada 28. novembra sēdē lēma atcelt nosacījumu par visu GOST balonu izņemšanu no tirgus līdz 2017. gada beigām, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku gāzes balonu parka nomaiņa uz ES drošības prasībām atbilstošiem gāzes baloniem.

Lai paaugstinātu iedzīvotāju drošību un sekmētu pakāpenisku gāzes balonu parka nomaiņu uz ES drošības prasībām atbilstošiem baloniem, turpmāk tirgot un lietot varēs tikai tādus gāzes balonus kuriem ir veikta tehniskā pārbaude un kuriem ir apliecinājums, ka gāzes balons atbilst noteiktajām prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi; kuri ir aprīkoti ar ventili, kas atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām un ir marķēts ar «Pī» zīmi; kuri ir jaunāki par 40 gadiem kopš to ražošanas brīža.