Tiesa daļēji apmierina Swedbank prasību pret Kolonnu strīdā par 3 miljonu latu piedziņu

2012. gada 10. septembris plkst. 18:12
Autors: LETA
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Rīgas apgabaltiesā daļēji apmierināja AS Swedbank prasību pret šobrīd maksātnespējīgo uzņēmēju Kolonnas grupas dibinātāju Ievu Plaudi-Rēlingeri, viņas dēlu Ivaru Plaudi-Lasmani, kā arī Menas salā reģistrēto uzņēmumu Kolonna Limited un tam daļēji piederošo patlaban maksātnespējīgo SIA Hotel Kolonna par 3 miljonu latu piedziņu. Kā informē tiesā, nolemts piedzīt nesamaksāto parāda pamatsummu, nesamaksātos procentus par iztērēto aizdevuma daļu laikā no 2009.gada 18.augusta līdz 2011.gada 1.novembrim, kā arī piedzīt nokavējuma procentus laika posmā no 2010.gada 30.aprīļa līdz 2011.gada 1.novembrim. Tāpat tiesa lēma piedzīt līgumsodu un tiesas izdevumus.

Šodien tika apsludināts saīsinātais spriedums, bet pilns tā teksts būs pieejams 24.septembrī. Sākot no šī datuma, 20 dienu laikā spriedumu varēs pārsūdzēt.

Swedbank vērsās tiesā, lai piedzītu 3 514 020 latu parādu no Ievas Plaudes-Rēlingeres, viņas dēla un uzņēmuma Kolonna Limited, tostarp vēršot parādu piedziņu uz diviem īpašumiem Jaunajā ielā, Langstiņos, ko Plaude-Rēlingere atdāvināja savam dēlam neilgi pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, tādā veidā izņemot īpašumus no maksātnespējas procesa, padarot neiespējamu mantas piedzīšanu.

Jau ziņots, ka Plaudes-Rēlingeres dēla Ivara Plauža-Lasmaņa pārstāve tiesā Agnese Osīte norādīja, ka abi īpašumi bija Plaudes dāvinājums dēlam, kas bija veikts, lai pildītu Plaudes tēva pienākumu par īpašumu nodošanu mazdēlam, līdz ar to šim dāvinājumam nevar piedēvēt simulatīvu raksturu.

Tiesa šodienas sēdē apmierināja Kolonnas dibinātājas Ievas Plaudes-Rēlingeres pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu attiecībā uz viņas kustamās un nekustamās mantas - obligāciju un vērtspapīru - apķīlājumu. Lēmums nav pārsūdzams un ir izpildāms nekavējoties.

Tomēr tiesa pilnībā noraidīja Ievas Plaudes-Rēlingeres pārstāves lūgumu izbeigt tiesvedību šajā lietā, jo neuzskatīja, ka prasība nevar tikt izskatīta līdz maksātnespējas procesa izbeigšanai. Swedbank pārstāvis tiesā norādīja, ka tas būtu iespējams vienīgi tajā gadījumā, ja lieta tikta sadalīta.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2011.gada 22.jūlijā bija atzinusi uzņēmuma maksātnespēju un par Kolonnas administratori iecēla Janu Ruģeli. Tā pati tiesa 1.novembrī atzina par maksātnespējīgu pašu Plaudi-Rēlingeri. Tiesa sāka arī viņas bankrota procedūru, kuras termiņš tika noteikts uz pieciem gadiem.

Rīgas apgabaltiesa šī gada pavasarī atlika prasības izskatīšanu, jo saņēma lūgumu no Latvijas Pasta bankas par tās pieaicināšanu trešās personas statusā. Šodienas tiesas sēdē Latvijas Pasta bankas pārstāvji neieradās.

Swedbank prasību par parādu piedziņu Rīgas apgabaltiesa daļēji nodrošināja bet banka Augstākajā tiesā (AT) bija apstrīdējusi lēmumu daļā, ar kuru noraidīts tās pieteikums par prasības nodrošināšanu.

AT atcēla Rīgas apgabaltiesas lēmumu daļā par nodrošinājuma pieteikuma noraidīšanu un lika jautājumu skatīt atkārtoti.

Pēc Firmas.lv informācijas, 51% no 2004.gada 2.jūlijā reģistrētās Hotel Kolonna pieder Menas salā reģistrētajai Kolonna Limited, 34% īpašniece ir Margarita Platace, bet 15% pieder Anetei Bilzēnai. Sākotnēji 50% uzņēmuma īpašniece bijusi arī pati Plaude-Rēlingere.

Jau ziņots, ka ar prasību tiesā pret Plaudi-Rēlingeri, uzņēmēju Jāni Lasmani, kā arī AS KCG un AS DK Holding, kuras iepriekšējais nosaukums bija AS Holding Kolonna, iepriekš vērsās arī Parex banka. Rīgas apgabaltiesa 2011.gada aprīlī no visiem atbildētājiem solidāri piedzina 1,83 miljonus latu. Spriedums ir stājies spēkā.

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārdi