Mana pieredze: Atvieglo mūzikas apgūšanu 

Klavierskolotāja radījusi mācību līdzekļus ar spēles elementiem, lai atvieglotu mūzikas apgūšanu

Jaunākie komentāri