Nav pieļaujama jaunu izdevumu plānošana pirms uzņemto saistību izpildes 

Latvijai jāuzmanās no izdevumu plānošanas, kas pārsniegtu ekonomikas reālās iespējas atgūt ieguldījumus un veicinātu vienīgi deficīta un valsts parāda pieaugumu.

Jaunākie komentāri