Obligācijas kā akcijas un otrādi 

Obligācijas nu ir kļuvušas par «jaunajām akcijām», bet akcijas - par «jaunajām obligācijām».

Jaunākie komentāri