Piesārņojuma risku mazināšanai vēl daudz mājasdarbu 

Lai samazinātu gaisa piesārņojuma riskus pilsētās, jāmaina saimniekošanas metodes, jāattīsta bezizmešu sabiedriskais transports un alternatīvo transportlīdzekļu infrastruktūra'.

Jaunākie komentāri