Verdes attīstītājs emitē obligācijas piecu miljonu eiro vērtībā 

Capitalica Baltic Real Estate Fund I, ko pārvalda SBA Group investīciju pārvaldes uzņēmums Capitalica Asset Management, veiksmīgi pabeidzis 2020. gadā emitēto publisko obligāciju izvietošanu.

Jaunākie komentāri