Coface: tekstila nozarē latviešiem pārdošanas rādītāji stabili 

Eiropā pieprasījums pēc tekstila ir stabils, taču apģērbu tirdzniecība cieš no patēriņa apjoma krituma. Neskatoties uz to, Latvijas ražotājiem pārdošanas apjomu rādītāji saglabājas stabili.

Dienas Bizness, 22.01.2014

Globālās finansiālās krīzes un pieprasījuma krituma novājinātās Eiropas tekstila un apģērbu ražošanas nozares pašreizējais kredītreitings Coface kredītrisku ekspertu vērtējumā tiek vērtēts tikai kā vidējs.

Coface kredītreitingu indikators tiek veidots, analizējot vairāk nekā 6000 kompāniju finanšu datus Āzijas, Ziemeļamerikas un 15 Eiropas Savienības valstīs. Indikatora tapšanā tiek ņemtas vērā apgrozījuma izmaiņas, rentabilitāte, parādsaistības, naudas plūsma un Coface analītiķu novērotie prasījumi. Indekss ir sadalīts četrās riska kategorijās: mērens, vidējs, augsts un ļoti augsts.

Komentējot situāciju Latvijas tekstila un apģērbu ražošanas nozarē, Sandra Smiltniece, Coface Latvija mārketinga un pārdošanas direktore, norāda, ka pēdējos gados arī Latvijas tekstila industrija uzrāda labu tendenci ar lēnu un stabilu augšupejošu eksporta līkni.

«Pašlaik vairāki Latvijas ražotāji veic būtiskus ieguldījumus tehnoloģiju pilnveidošanā un dažādās inovācijās gan sadarbībā ar augstskolām, gan paši saviem spēkiem. Investīcijas biznesa attīstībā ir viena no uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas pamatnosacījumiem. Jāsaka gan, ka nozares pārdošanas apjomu pieaugumu nodrošina galvenokārt eksports, nevis vietējais patēriņš. Liela daļa Latvijas ražotāju produkcijas tiek eksportēta uz Krieviju, Baltkrieviju – valstīm, kurās noieta iespējas ir milzīgas,» uzsver Coface Latvija pārstāve.

Rādītāji liecina, ka investīcijas inovācijās attaisnojas, taču finanšu speciālisti izsaka šaubas vai ir iespēja sasniegt stabilas pozīcijas, ņemot vērā cenu svārstības izejmateriālu iegādes sektorā. Lai industrija nostabilizētos būtu nepieciešams aptvert pēc iespējas vairākas tirgus nišas, ņemot vērā to, ka tekstils tiek izmantots tādās nozarēs kā sports, mēbeļu ražošana, medicīna, arī lauksaimniecībā un vides aizsardzībā.

Kā rāda Francijas piemērs, tekstila nozare ir radusi jaunu «enerģijas avotu» - kopš 2009. gada maksātnespēju skaits nozarē samazinājies par 50%, neskatoties uz Francijas kopējo salīdzinoši augsto bankrotu līmeni. Līdz 2013.gada oktobrim kredītrisku apdrošinātājs Coface reģistrējis valstī virs 62 tūkstošiem maksātnespēju, no tām tikai 83 tūkstoši ir bijuši saistīti ar tekstila nozari.

Coface norāda, ka Eiropas tekstilražotāji spējuši saglabāt konkurētspēju, neskatoties uz zemo cenu produktiem no jaunattīstības valstīm, panākumu atslēgu rodot inovācijās. Cīņā par izdzīvošanu liela daļa Eiropas ražotāju pārskatījuši tehnoloģiskos procesus, investējot inovatīvos materiālos un modernās tehnoloģijās. Skandināvu valstis bija pirmās, kas veica inovāciju lēcienu, pārstrukturizējot tekstilrūpniecību, bet tradicionāli visvairāk līdzekļu attīstībā un izpētē iegulda Zviedrija - 3,4% apmērā no IKP, kamēr Francijā investīcijas tekstila industrijā sasniedz 2.25%, bet Spānijā un Itālijā tikai 1,5% no IKP.

Coface Grupa darbojas kredītrisku apdrošināšanā un visā pasaulē kompānijām piedāvā risinājumus, lai pasargātu tās no finanšu riskiem – gan vietējā, gan eksporta tirgos.

2012.gadā grupas konsolidētais apgrozījums sasniedza 1,6 miljardus eiro. 66 valstīs kompānija nodarbina 4 400 darbinieku. Katru ceturksni Coface publicē risku novērtējumu 158 valstīm, balstoties uz savu ekspertu zināšanām par kompāniju maksājumu uzvedību.

Jaunākais izdevums