Liepājas dome: līguma priekšmets ar VVF Consulting nav gala ziņojums

2008. gada 29. decembris plkst. 12:46
Autors: Vēsma Lēvalde - Db
Sadaļa: Citas ziņas
Dalies ar šo rakstu

Vairas Vīķes Freibergas un Imanta Freiberga firmai VVF Consulting maksāts nevis par 13 lappušu garo gala ziņojumu, kā izskanējis presē, bet par regulāru sadarbību un konsultācijām pilsētai nozīmīgu dokumentu tapšanā, Db norādīja Liepājas domes sabiedrisko attiecību dienestā.

Saskaņā ar  2008. gada 21. janvārī noslēgtā līguma nosacījumiem VVF Consulting apņemaās sniegt Liepājas domei konsultāciju pakalpojumus un dome apņemās saņemt šos pakalpojumus un atlīdzināt par paveikto darbu, liecina noslēgtā līguma saturs.
Laikā no 4. februāra līdz 30. jūlijam ir notikušas 15 tikšanās un apspriedes ar Liepājas pilsētas domes vadības pārstāvjiem.

Liepājas pilsētas deputātiem, domes struktūrvienību darbiniekiem, Liepājas SEZ pārvaldes darbiniekiem, Liepājas universitātes un citu augstākās izglītības  iestāžu pārstāvjiem, Kultūras pārvaldes kolektīvu – saistībā  ar Liepājas pieteikuma  gatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam, Liepājas muzeja darbiniekiem, pilsētas  veselības aprūpes iestāžu vadības un Veselības komisijas pārstāvjiem, Liepājas Olimpiskā centra vadību, Db informēja pašvaldība. Bez oficiālajām konsultācijām notikušas arī  neformālas diskusijas un ekspresintervijas ar uzņēmējiem, pilsētas administrācijas pārstāvjiem, iedzīvotājiem.

"Līgumā iecerētais ir paveikts! Pilsēta ir ieguvusi no tās attīstības politikas (runa ir gan par līdzšinējo, gan uz nākotni vērsto politiku) vispusīgas analīzes un izvērtējuma, kas notika šo tikšanos un apspriežu ietvaros. V. V. Freibergas personiskā līdzdalība līguma izpildē ir izceļams kā Liepājas atpazīstamību veicinošs nozīmīgs pozitīvs blakus faktors," teikts Liepājas domes sagatavotajā komentārā. Vienlaikus dome atzīst, ka gala ziņojums ir pieņemts, neprasot novērst tajā pieļautās mūsdienu latviešu gramatikai neatbilstošās frāzes un kļūdas.
Liepājas dome norāda arī, ka nav saņēmusi nekādu oficiālu informāciju, ka būtu ierpsināts kriminālprocess, un pašvaldība nosūtījusi oficiālu vēstuli Ekonomikas policijai ar lūgumu informēt par faktiem.

Neatkarīgā rīta avīze vēstīja, ka  Ekonomikas policijas pārvalde sākusi kriminālprocesu saistībā ar bijušās Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas un viņas dzīvesbiedra uzņēmuma VVF Consulting saņemto pasūtījumu no Liepājas pašvaldības, kurā eksprezidentes kompānija par vairāk nekā 16 000 latu iesniedza "/../sacerējumu kroplā latviešu valodā, kas ierosināja sakopt dzejnieku apdziedāto pilsētas vēju". Ņemot vērā, ka iesniegumā minētās ziņas norāda uz iespēju, ka noticis noziedzīgs nodarījums, 2008.gada 8. decembrī  pieņemts lēmums par kriminālprocesa Nr.11810044608 uzsākšanu pēc piederības pie noziedzīga nodarījuma grupas objekta saskaņā ar Krimināllikuma XXIV nodaļu. Minētā Krimināllikuma nodaļa attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā. Savukārt iesniegums, ko Ekonomikas policijai pārsūtīja Prokuratūra, aicināja sākt kriminālprocesu par faktiem, kas saistīti ar to, ka "SIA VVF Consulting saņēmusi ievērojama apjoma (Ls 16 190) pašvaldības pasūtījumu no Liepājas pilsētas pašvaldības par "Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.- 2014.gadam izvērtējumu", taču iesniegusi dokumentu, kura zemā kvalitāte liek izdarīt secinājumu par pašvaldības līdzekļu tīšu noziedzīgu izšķērdēšanu". Laikraksts apgalvoja, ka Liepājas domes rīkotajā konkursā par pilsētas attīstības politikas analīzi vairāk nekā 16 000 latu pašvaldības naudas iztērēti par 13 lappuses garu, "sliktā latviešu valodā sarakstītu un vidusskolnieka līmeņa padomiem pilnu sacerējumu". Arī Valsts kontrole esot paziņojusi, ka minētais gadījums tiks izvērtēts.
Db neizdevās gūt apstiprinājumu minētajiem apgalvojumiem.

Dalies ar šo rakstu