Nodokļi

VID dators cilvēku saskatīt nespēj

Jānis Goldbergs, speciāli Dienai, 12.07.2022

Jaunākais izdevums

VID EDS vienotā konta datorsistēma spēj uzrēķināt kavējumus par samaksātiem nodokļiem.

Divu juristu, zvērināta advokāta un zvērināta advokāta palīga, labprātīgi veikti nodokļu avansa maksājumi Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par 2020. gadu noveduši pie kavējumu naudas aprēķina, kā viņi apgalvo, par jau nomaksātiem nodokļiem. Abi iesnieguši prasības tiesā, un, iespējams, ka šīs prāvas kļūs par paraugprāvām un spēs mainīt VID līdzšinējo praksi nokavējuma naudas aprēķinā, jo faktiski juristi strīdas par datorsistēmas lēmumiem, kuru pareizību VID ierēdņi tagad centīsies pamatot tiesai.

Zvērināta advokāta stāsts

Visi zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi ir pašnodarbinātas personas – šādu nodokļu maksātāja statusu advokātiem nosaka likums. Stāsta ievads ir pirmā pandēmijas gada izmaiņas nodokļu nomaksas kārtībā. Līdz 2020. gadam visiem pašnodarbinātajiem no VID puses tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājums, kas obligāti jāmaksā avansā par katru nākamo taksācijas gadu.

Piemēram, 2018. gadā pašnodarbināto personu veiktie avansa maksājumi tika attiecināti uz 2019. gadu (nodoklis tiek maksāts katrā iepriekšējā gadā par katru nākamo gadu), 2019. gadā bija jāveic avansa maksājumi par 2020. gadu. Tomēr līdz ar Covid-19 pandēmijas sākumu, valstij cenšoties rast šķietami labvēlīgākus nosacījumus nodokļu maksātājiem, konkrēti 2020. gada jūnijā, šis noteikums par obligātu avansa maksājumu veikšanu tika atcelts, nosakot, ka avansa maksājums ir brīvprātīgs, respektīvi, pašnodarbinātais pats varēja izvēlēties, vai turpināt maksāt nodokļa avansu 2020. gadā (par 2021. gadu), vai to nedarīt un tādā gadījumā samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli jau 2021.gadā nevis no iepriekš aprēķinātas un VID prognozētas avansa maksājumu summas, bet gan atbilstoši faktiski gūtajiem ienākumiem 2020. gadā.

Savukārt no 2021. gada 1. janvāra spēkā stājās VID vienotā nodokļu konta kārtība, kas nosaka, ka visi nodokļu maksājumi vairs netiek dalīti pa nodokļu kontiem, bet gan nonāk vienā kontā. Šo vienoto kontu kontrolē datorsistēma vai programma, kas, visticamāk, darbojas pēc principa – nodokļu maksātāji avansa maksājumus neveiks, jo tie ir brīvprātīgi maksājumi, un kurš gan brīvprātīgi un vienlaikus priekšlaikus šķirsies no naudas, lai samaksātu valstij avansā nodokļus, ja reiz Covid-19 pandēmijas atvieglojumu dēļ tie ir tikuši atcelti?

Tomēr zvērināts advokāts, kurš vērsās pie Dienas ar savu stāstu, avansa maksājumus labprātīgi turpināja veikt arī 2020. gadā, tādā veidā avansā samaksājot nodokli par 2021. gadu. Normālā situācijā VID vai datorsistēmai būtu jāsaprot – 2020. gadā ir labprātīgi maksāti avansa maksājumi, tātad nodoklis par 2021. gadu ir maksāts avansā un sekojoši (atbilstoši avansa principam) – pēc nodokļu maksātāja deklarācijas iesniegšanas 2021. gadā jāizrēķina, vai 2020. gadā labprātīgi samaksātais avanss pārsniedza to summu, kas būtu jāsamaksā no faktiskajiem 2020. gada ienākumiem, tādā gadījumā veidojoties nodokļa pārmaksai, vai arī tas ir bijis mazāks, nekā būtu jāmaksā no faktiski nopelnītā 2020. gadā, tādā veidā izveidojoties nodokļa piemaksai, kas attiecīgi jāpiemaksā 2021. gadā.

Zvērināts advokāts 2020. gadā labprātīgi samaksāja avansus tādā apmērā, kādā VID tos bija sarēķinājis vēl pirms avansa maksājumu atcelšanas, un 2021. gadā veica arī atlikušos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus (piemaksa) par 2020. gadu. Taču darbu sāka jaunā datorsistēma, kas minēto principu sagrieza kājām gaisā.

"Viss ir kārtībā līdz 2021. gada novembrim. Tad izrādās, ka avansos 2020. gada laikā iemaksātā nauda kaut kur ir pazudusi, un tad, kad tā VID sistēmā "atradās", man tika automātiski sistēmā aprēķināta kavējuma nauda par tiem nodokļiem, ko esmu jau avansā nomaksājis par 2020. gadu. Pavisam 700 eiro. Sazvanījos ar VID amatpersonu, kas man paskaidroja, ka visu saprotot un ka nokavējuma naudai tiešām nebija jābūt aprēķinātai, bet neko mainīt nevarot un datorsistēmas lēmumu nespēj atcelt! Respektīvi, no VID amatpersonas skaidrotā secināju, ka datorsistēma "atrada" manis maksātās avansa summas tikai 2021. gada novembrī un tikai šajā brīdī, kad "atrada", tad attiecināja tās uz nodokļa maksājumiem par 2021. gadu, tādā veidā radot situāciju, it kā es šos nodokļus, ko faktiski samaksāju jau 2020. gadā, esmu samaksājis ar kavēšanos tikai 2021. gada beigās, kas tādējādi sistēmas ieskatā bija kavēti maksājumi, automātiski sarēķinot nokavējuma naudu. VID amatpersona man skaidroja, ka esot lēmums jāapstrīd un tad būšot iespējams veikt izmaiņas sistēmā, lai nokavējuma naudu tomēr anulētu. To arī izdarīju, cerībā, ka VID amatpersonas, apzinoties acīmredzamo sistēmas kļūdu, šādu lēmumu, ko tiešām pat īsti nevar saukt par lēmumu, bet gan sistēmas nepareizu darbību, atcels, anulējot aprēķināto nokavējuma naudu. To varētu saprātīgi sagaidīt no VID amatpersonām šādā situācijā. Taču, apstrīdot lēmumu, VID augstāka līmeņa amatpersonas neko neatcēla, un sekoja VID ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes atbilde uz iesniegumu, ka viss esot pareizi – esot pareizi aprēķināta nokavējuma nauda par 2020. gadā jau veiktiem nodokļu avansa maksājumiem! Sekoja vēl trakākas lietas. Tos nodokļus, ko samaksāju 2021. gada laikā, pēc jaunās kārtības datorsistēma sāka automātiski izmantot kavējuma naudas dzēšanai, jo tur, raugi, tāds princips iestrādāts – ja persona samaksā kārtējo nodokli, tad sistēmas vispirms dzēsīs nokavējuma naudu, ieturot to no personas veiktajiem maksājumiem, kā rezultātā faktiski atkal izveidosies jauns nodokļa parāds, par ko atkal varēs sākt rēķināt nokavējuma naudu," savu ķezu skaidro advokāts, piebilstot, ka kopējais secinājums ir acīmredzams – tūkstošiem VID darbinieku nespēj vai spītīgi negrib atcelt acīmredzami kļūdainu datorsistēmas darbības rezultātu. "Kādēļ viņi visi tur ir vajadzīgi, ja nespēj pārskatīt datora pieļautu kļūdu?" jautā advokāts.

Diena lūdza finanšu ministru Jāni Reiru (JV) komentēt vienotā nodokļu konta ieviešanas un darbības efektivitāti. Viņš atzina, ka kopš sistēmas ieviešanas ir tikusi saņemta informācija gan no uzņēmēju organizācijām, gan grāmatvežiem, gan citiem finanšu nozares speciālistiem, ka sistēmā ir trūkumi, pie kuru novēršanas tiekot strādāts, un arī pašam VID ir bijušas grūtības ar vienotā konta ieviešanu. Turklāt vienotā konta sistēmas ieviešanu esot sarežģījis arī tas, ka sistēma ieviesta tieši Covid-19 pandēmijas laikā.

Nav pieļaujams, ka sistēma ir netaisnīga

To, ka Covid-19 pandēmija un vienotā nodokļu konta ieviešana vienlaikus nebūt nebija tā labākā kombinācija, atspoguļo arī iepriekš izklāstītais zvērināta advokāta stāsts. Jautāts, vai kavējuma nauda advokātam personīgi ir būtiska summa, advokāts uzsver, ka pati summa nav eksistenciāla un valsts to ātrāk nopelnītu, advokātam darot savu tiešo darbu, nevis staigājot pa tiesām pēc taisnības.

"Taču tas ir principiāls jautājums, kas skar ne tikai mūs – advokātus –, bet ļoti daudzas pašnodarbinātās personas, jo telefonsarunā ar VID amatpersonu, kura mani aicināja apstrīdēt sistēmas aprēķināto nokavējuma naudu, viņa arī atklāti izstāstīja, ka šādu gadījumu kā man esot tūkstošiem. Tie tūkstoši noteikti nav visi, un noteikti pat lielākā daļa nav advokāti, bet arī citas pašnodarbinātas personas ar ļoti dažādiem ienākumu līmeņiem, kurām, "pateicoties" šādai sistēmas absurdai darbībai un VID amatpersonu nespējai vai negribēšanai to labot, arī krietni mazāka nokavējuma naudas summa var būt ļoti sāpīga un nozīmīga. Man jau ir tikai jāsamaksā 30 eiro valsts nodeva par pieteikumu tiesā, bet citās pašnodarbināto grupās pie līdzīga salikuma ir jārēķinās arī ar jurista izmaksām. Turklāt automātiski ieturēto nokavējuma naudu nevarēs jau tāpat atgūt līdz pat tiesvedības beigu iznākumam, kas var aizņemt pat vairākus gadus. Tas ir mūsu pienākums tiesāties un panākt taisnīgu atrisinājumu, jo maksāt kavējuma naudas par jau samaksātiem nodokļiem ir absurda situācija. Nevar būt tā, ka datorsistēma valda pār cilvēkiem un mums vairs nav saprātīgu risinājumu un tādu amatpersonu, kas VID ietvaros šādus risinājumus tomēr spētu rast kļūdainu lēmumu gadījumā!" skaidroja advokāts.

J. Reirs, lūgts komentēt situāciju ar vienotā nodokļu konta sistēmas problēmām, Dienai norāda – nav pieļaujams, ka sistēma ir netaisnīga un rada nelabvēlīgas sekas nodokļu maksātājiem. Saņemot informāciju par iespējamām sistemātiskām problēmām vienotā nodokļu konta sistēmā un automātisko nokavējuma naudas aprēķinu arī godprātīgajiem nodokļu maksātājiem, kuri ir savlaicīgi nokārtojuši savus nodokļu maksājumus pret valsti, finanšu ministrs uzsver, ka šobrīd uzdevis VID atkārtoti rūpīgi izvērtēt situāciju, izanalizēt kļūdas un pārskatīt kļūdainos lēmumus, lai rastu "taisnīgu un konstruktīvu risinājumu, kas nevēršas pret godprātīgajiem nodokļu maksātājiem".

Diena izvēlējās rakstam uzrunāto advokātu vārdus neminēt, lai veidotu godīgu konkurenci. Ļoti iespējams, ka šādu pašnodarbināto ir tūkstošiem un viņu aizstāvība jau ir bizness, proti, jēga ir atklāt problēmu, bet ar kura jurista palīdzību iet uz tiesu, lai klienti lemj paši. Šis nav divu juristu reklāmas raksts. Šis ir stāsts par sistēmu, kas pazemo valsts godprātīgākos nodokļu maksātājus, kas kovida apstākļos nodokļus maksāja avansā.

Zvērināta advokāta palīga stāsts

Uzrunātajam zvērināta advokāta palīgam ir līdzīga ķeza ar nomaksātu nodokļu kavējuma maksu, tikai summa ir mazāka – nepilni 107 eiro. Arī viņš iesniedzis pieteikumu tiesā, un šajā lietā jau ir pat saņemti VID skaidrojumi par pieteikumu tiesai. Situācija veidojas mazliet citādi nekā iepriekšminētajam zvērinātam advokātam, tomēr ir saskatāmas ļoti zīmīgas kopsakarības, kas liek domāt, ka nebija melojusi VID amatpersona telefonsarunā ar zvērinātu advokātu, atklājot, ka šādi gadījumi nav tikai atsevišķas sistēmas kļūdas, bet varētu būt sistemātiski un mērāmi tūkstošos.

Advokāta palīgs arī 2020. gadā labprātīgi maksājis avansa maksājumus vairākos maksājumos atbilstoši VID vēl pirms obligāto avansa maksājumu atcelšanas aprēķinātām summām. Pēc viņa vārdiem, 2020. gadā avansā pilnībā tika samaksāta tāda summa, kāda būtu bijusi jāmaksā arī tad, ja avansi nebūtu atcelti. Šos samaksātos avansa maksājumus advokāta palīgs arī norādījis attiecīgajā 2021. gadā iesniegtajā deklarācijas ailē, kā arī 2021. gadā, kā viņš norāda, noteiktajos termiņos veicis arī nodokļu piemaksu, kas izveidojusies kā starpība starp samaksāto avansu un faktiski maksājamo nodokli no 2020. gada ienākumiem.2021. gada oktobrī, jau krietnu laiku pēc deklarācijas iesniegšanas un nodokļu maksājumu veikšanas, viņš saņēmis vēstuli no VID, ka deklarācijā norādīto avansā samaksāto summu apmērs esot jāmaina, ierakstot attiecīgajā ailē tādas avansa summas, kā VID bija aprēķinājis 2020. gadā līdz brīdim, kad obligātie avansa maksājumi tika atcelti. Tātad kļūda atbilstoši VID norādītajam bijusi tehniska – deklarācijā kā maksātais avanss tika norādīta summa, ko advokāta palīgs 2020. gadā samaksāja labprātīgi, nevis tā, ko bija aprēķinājis VID, kas bija krietni mazāka summa un, pēc VID norādītā, esot bijusi jānorāda deklarācijā.

Advokāta palīgs izpildījis VID vēstulē teikto un ierakstījis deklarācijā mazākas samaksātās avansa summas, nekā VID pieprasījis, jo viņam nebija un nav nekādu šaubu, ka visi nodokļu maksājumi jebkurā gadījumā tika samaksāti noteiktajos termiņos un tas, ko VID lūdza darīt, ir vienīgi deklarācijas tehniska precizēšana. Pēc visām veiktajām darbībām 2021. gada oktobrī, iesniedzot precizētu deklarāciju, sistēmā automātiski parādījās aprēķināta nokavējuma nauda nepilnu 107 eiro apmērā. Proti, pēc VID aicinājuma precizējot deklarāciju, sistēma šo precizēto deklarāciju ar tajā norādītajām avansa summām uztvēra kā iesniegtu tikai 2021. gada oktobrī un attiecīgi arī nodokļu summas par samaksātām sāka "uzskatīt" tikai 2021. gada oktobrī.

"Tā ir paradoksāla un absolūti muļķīga situācija, ka gadījumā, ja es kā nodokļa maksātājs labprātīgi valstij neko nebūtu samaksājis avansā 2020. gadā un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli tikai pēc faktiskajām summām 2021. gadā, man šādi nodokļu kavējumi nekad nevarētu rasties. Bet tagad VID datorsistēma rada situāciju, ka es kā persona, kas labprātīgi samaksājusi valstij nodokļus jau avansā un atbilstoši deklarējusi šīs samaksātās summas, biju faktiski kļuvis par nodokļu parādnieku no manis paša avansā samaksātās naudas. Turklāt manā gadījumā jau pirmajā sarunā nebija nekā saprotoša no VID puses. Ieraugot, ka sistēmā aprēķināta un no citiem manis veiktajiem nodokļu maksājumiem ieturēta kaut kāda nokavējuma nauda, biju pārliecināts, ka radusies kāda muļķīga kļūda, zvanīju VID amatpersonai, kura man sūtījusi vēstuli ar aicinājumu labot deklarāciju. Bet viņa apgalvoja, ka viss korekti un tik tiešām sistēma tā strādā. Apstrīdot šo lēmumu, saņēmu VID ģenerāldirektores pienākumu izpildītājas I. Kārkliņas atbildi, kuras doma bija, ka viss esot kārtībā un nokavējums ir aprēķināts pareizi! Rezultātā es sapratu, ka VID datorsistēmas kļūdu un VID amatpersonu nevēlēšanos šo kļūdu labot ir iespējams labot vien ar tiesas palīdzību, jo pašā iestādē acīmredzot dators un tā aprēķins ir visaugstākā patiesība. Ir jau saņemti VID paskaidrojumi par manu iesniegumu tiesā, un tie turpina iesākto – es interpretējot likumus nepareizi, bet neviena VID amatpersona, kas pieņēma lēmumus, atstājot spēkā datorsistēmas aprēķinu, un ar ko esmu runājis par šo tēmu, tā arī nav spējusi atbildēt uz manu jautājumu šajā saistībā – kurš likums paredz VID tiesības iekasēt nokavējuma naudu, ja nav nokavētu nodokļa maksājumu? Manuprāt, to paredz tikai savdabīgi un pretēji likumam strādājoša datorsistēma, taču diemžēl VID amatpersonas, vismaz tās, ar kurām es saskāros šajā lietā, negrib to atzīt, turpinot arī tiesā apgalvot, ka ir pareizi maksāt kavējuma naudu par jau pilnā apmērā un labprātīgi veiktiem nodokļu maksājumiem pagātnē," tā advokāta palīgs, piebilstot, ka šī ir bijusi pēdējā reize, kad viņš brīvprātīgi veicis kādu avansa maksājumu valstij, un turpmāk daudz kritiskāk tiks izvērtēts arī tas, kādus aicinājumus labot vai precizēt deklarācijas nosūta VID amatpersonas, jo šī situācija būtiski iedragājusi viņa uzticību VID amatpersonām un VID kā iestādei kopumā.

Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs par VID tendenci iesaistīties tiesvedībās arī par salīdzinoši nelielām nodokļu summām Dienai norāda: "Jāizvērtē katra procesa nepieciešamība, un VID jābūt individuālai pieejai katrai situācijai. Arī Augstākās tiesas Senāts savos spriedumos ir norādījis, ka VID nevajadzētu tiesāties tiesāšanās pēc. Uzskatu, ka tiesvedībām nav jābūt iestādes pašmērķim, – VID ir jābūt atvērtam un pretimnākošam pret labticīgiem nodokļu maksātājiem un bargiem pret nemaksātājiem un tiesību normu pārkāpējiem."

VID tiesai norāda uz kļūdām

Zvērināta advokāta palīga gadījumā VID ir gatavs tiesāties un pierādīt savu taisnību un jau arī sniedzis paskaidrojumus tiesai, kuri nonākuši arī Dienas rīcībā. "VID paskaidro, ka MK noteikumu Nr. 662 25.2 apakšpunkts nosaka, ka deklarācijas D3 pielikuma 26. rindā Nodokļa avanss norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības aprēķināto avansa apmēru. Ievērojot minēto, pieteicējs deklarācijā nepamatoti norādīja XXXX eiro, jo labprātīgi samaksātais nodoklis nav jāiekļauj D3 pielikuma 26. rindā kā avansā samaksātais nodoklis, jo tas deklarācijā ir iekļaujams tikai gadījumos, ja ir avansa aprēķins. Par minēto VID informēja pieteicēju 2021. gada 4. oktobrī. Ievērojot minēto, pieteicējs, sākotnēji iesniedzot deklarāciju, bija aizpildījis neprecīzi, un VID, konstatējot neatbilstības, lūdza pieteicēju veikt labojumus. Attiecīgi pēc precizētās deklarācijas iesniegšanas palielinājās katrā samaksas termiņā maksājamā summa.Kā jau VID lēmumā norādīja, tā kā pieteicējs iesniegtajā deklarācijā par 2020. gadu deklarēja un aprēķināja budžetā maksājamo nodokli XXX eiro, savukārt pēc iesniegtās precizētās deklarācijas pieteicējam aprēķinātais budžetā maksājamais nodoklis XXXX eiro (par decimālkārtu vairāk), tad attiecīgi par trūkstošo nodokļa summu aprēķināma nokavējuma nauda par periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz precizētās 2020. gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas dienai," teikts VID skaidrojumā Administratīvā rajona tiesai, tālāk norādot, ka VID pareizi koriģējis maksājamo nodokļa apjomu un aprēķinājis kavējuma naudu.

Jautāts, kādēļ VID norāda uz samaksāto nodokli, kas ir trīszīmju skaitlis, un precizēto deklarāciju, kur ir četrzīmju skaitlis, zvērināta advokāta palīgs paskaidro: "Ir būtiski saprast vienu – precizētā deklarācijas iesniegšana 2021. gada oktobrī nekādā veidā nepalielināja un nevarēja palielināt no manas puses maksājamos nodokļus, tā tikai tehniski un matemātiski samainīja vietām manis deklarācijā norādītās samaksātās avansa maksājumu summas un 2021. gadā piemaksājamās deklarācijā uzrādītās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas, kuras visas pilnā apmērā un līdz pēdējam centam biju samaksājis noteiktajos termiņos jau 2020. gadā un 2021. gada vasarā, un to es bez jebkādām šaubām varu ikvienam pierādīt. Turklāt man nav nekādu šaubu, ka to, ka faktiski viss bija samaksāts laikus, zina arī VID. Nevis nodokļa summas palielinājās, bet VID sistēma strādā tā, ka, iesniedzot precizētu deklarāciju oktobrī, avansā deklarācijā tika norādīta mazāka summa, nekā faktiski biju samaksājis, un tādēļ VID datorsistēma 2020. gadā manis avansā samaksātos un 2021. gada vasarā piemaksātos nodokļu maksājumus, kuri jau bija ieskaitīti VID vienotajā kontā, reāli "atrada" un attiecināja uz samaksātajiem nodokļiem tikai 2021. gada oktobrī tā, it kā šie nodokļi būtu samaksāti nevis 2020. gadā un 2021. gada vasarā, bet 2021. gada oktobrī, kad iesniedzu precizētu deklarāciju. Nebūtu sniedzis precizētu deklarāciju, šāds sistēmas aprēķināts "kavējums" vispār nevarētu rasties. Taču tā strādā VID datorsistēma, un diemžēl tā šai datorsistēmai seko arī VID amatpersonas, uzskatot un mēģinot pierādīt, ka ir pareizi un korekti rēķināt nokavējuma naudu par laikus samaksātiem nodokļiem."

Dators saka – cilvēks dara

Tātad jāsecina, ka advokāta palīga situācija ir ļoti līdzīga situācija kā minētajam zvērinātam advokātam, ar to atšķirību, ka zvērināta advokāta gadījumā sistēma pati pēkšņi "atrada" 2020. gada maksājumus, bet palīga gadījumā tie "atradās" pēc labotas deklarācijas iesniegšanas. Abos gadījumos jāsecina, ka nokavējuma nauda ir sarēķināta par jau nomaksātiem nodokļiem kā kavējuma nauda, kas izklausās absurdi.

J. Reirs Dienai turklāt norāda, ka nokavējuma naudas aprēķina un nodokļu uzrēķinu sistēma, viņaprāt, būtu jāsāk pārskatīt arī kopumā, veicot fundamentālas izmaiņas: "Pienācis laiks pārskatīt un izvērtēt nokavējuma naudu un uzrēķinu noteikšanas kārtību kā tādu. Šī sistēma ir veca, morāli novecojusi un vairs neatbilst mūsdienu izaicinājumiem un iespējām. Kad tā tika veidota, vēl nebija tādu datu bāzu un iespēju, piemēram, novērtēt nodokļu nomaksas disciplīnu, saistītos uzņēmumus un citas, kādas ir šodien. Nokavējuma naudu sistēma ir jāmaina, konsultējoties ar uzņēmēju organizācijām."

Noslēgumā jāpiebilst, ka līdzīgi jautājumi kā finanšu ministram Jānim Reiram tika nosūtīti arī Valsts ieņēmumu dienesta Komunikācijas daļai, tos adresējot VID ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei. Nosūtījām tos 22. jūnijā. Vēlāk autoru informēja, ka atbildes būs 14 darba dienu laikā, proti, 14. jūlijā. Ievērojot, ka pārraugošās ministrijas ministrs ir atbildējis, Diena atļaujas tehniskos skaidrojumus atstāt uz vēlāku laiku, jo, ja patiesi šāda problēma eksistē simtiem vai tūkstošiem pašnodarbināto, tad tai pēc iespējas drīzāk jākļūst publiskai.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Uzņēmēju un sabiedrības vidū lietu ažiotāžu sacēla pasūtījuma kriminālprocesa ziņas Finanšu policijā, kā dēļ tika atstādināta no amata Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadītāja Ieva Jaunzeme un Finanšu policijas priekšnieks Kaspars Podiņš.

Lai gan I. Jaunzeme apgalvo, ka citi šādi pasūtījumu gadījumi VID vadībai neesot zināmi, tomēr Dienas rīcībā ir ziņas, ka jau iepriekš bijušas citas pasūtījumu lietas VID, par ko uzņēmēji VID vadībai arī ziņojuši. Tomēr, atšķirībā no līdz šim publiskotās lietas pret uzņēmēju Ramoliņu, VID nav veicis aktīvas darbības citu pasūtījumu lietu izmeklēšanas sakarā jau vairākus gadus.

Diena pēta divus gadījumus, kurus cietušie uzņēmēji sauc par pasūtījuma lietām, – abos vērojams pārāk daudz līdzību, lai tās uzskatītu par vienkāršām sakritībām.

Lūgts komentēt šo gadījumu, finanšu ministrs Jānis Reirs Dienai pauda: "Dobeles dzirnavnieka gadījums izskatās pēc kārtējā pasūtījuma audita. Jādara viss iespējamais, lai šādas situācijas – pasūtījumu lietas – VID nebūtu iespējamas. Tā kā augstākminētais raisa aizdomas par iespējamu negodprātīgu un krimināli sodāmu rīcību, par šo lietu kopumā esmu rosinājis pārbaudi".

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Šis gadījums nav nekādā veidā tolerējams

Agnese Margēviča, Diena, 16.09.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Par apstākļiem, kādos tika pieņemts lēmums par VID ģenerāldirektores atstādināšanu, un to, kas sekos tālāk pēc pēdējā pasūtījuma un kukuļņemšanas skandāla VID, finanšu ministru Jāni Reiru (JV) iztaujā Agnese Margēviča.

Savā paziņojumā sakāt, ka lēmums par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes atstādināšanu ir pieņemts uz dienesta pārbaudes ziņojuma pamata. Dienesta pārbaude tik īsā laikā bija notikusi par šo pēdējo korupcijas gadījumu?

Notika tā, ka sakrita divas lietas – 15. jūnijā es izdevu rīkojumu par dienesta pārbaudi, kādēļ netiek pildīts mans uzdevums par rotācijām muitā, bet tā vietā sodīti mazie gariņi, lielos neaiztiekot. Otrdien [13. septembrī] šī pārbaude beidzās, un tur ir ļoti nopietni secinājumi par valsts pārvaldes kārtības pārkāpumiem, un tieši uz šī ziņojuma pamata es rosinu Jaunzemes disciplinārlietu. Protams, ņemot vērā, ka šī jaunākā situācija ar VID amatpersonu aizturēšanām ir kliedzoša, mēs arī pievienosim šo lietu klāt un tad uz dienesta izmeklēšanas rezultātu pamata pieņemsim tālākos lēmumus. Šobrīd man vēl nav sagatavots parakstīšanai dokuments par disciplinārkomisijas sastāvu, bet varu pateikt, ka tie būs citi cilvēki, nevis tie, kas iepriekš veica šo dienesta pārbaudi, tā, lai nebūtu vieni un tie paši izvērtētāji.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

FM sākta dienesta pārbaude par rotāciju neveikšanu VID

Db.lv, 09.06.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Finanšu ministrijā (FM) izdots rīkojums par dienesta pārbaudes sākšanu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) saistībā ar rotāciju neveikšanu, informē FM.

Dienesta pārbaudes mērķis ir noskaidrot apstākļus un iemeslus, kas bijuši par pamatu skaidras un caurspīdīgas rotācijas politikas un ilgtermiņa pārcelšanas plāna neizstrādāšanai, tādējādi neveicot VID struktūrvienību augstākās vadības, kas pakļautas augstam korupcijas riskam, rotācijas, tostarp arī Muitas pārvaldes augstākās vadības rotācijas.

FM pārstāvji norāda, ka VID adresētajos auditu ieteikumos 2021.gada novembrī īpaši uzsvērts, ka nepieciešams izstrādāt civildienesta ierēdņu pārcelšanas ilgtermiņa plānu, iekļaujot tajā rotācijai pakļautos amatus, iespējamos jaunos amatus un tiem nepieciešamās kompetences. Tāpat nepieciešams noteikt termiņus, uz cik ilgu laiku amatpersona tiek rotēta, vienlaicīgi nodrošinot iestādes darbības nepārtrauktību un nepiemērojot izņēmumus atsevišķiem vadītāju amatiem.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) piektdien, pamatojoties uz disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas atzinumu, pieņēmis lēmumu izteikt aizrādījumu no amata atstādinātajai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei par novēlotu finanšu ministra doto uzdevumu izpildi, informē Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji.

Līdz ar to Jaunzeme varēs turpināt veikt darba pienākumus līdz pilnvaru termiņa beigām, tomēr kā nosacījumi darba turpināšanai tiks uzdoti vairāki uzdevumi, kas būs jāizpilda noteiktā termiņā un par kuru izpildes gaitu būs regulāri jāziņo ministram. Šo uzdevumu izpildes kontrole būs jāveic FM.

Jaunzemes pilnvaru termiņš beidzas 2024.gada februārī. FM pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka pusgadu pirms termiņa beigām Ministru kabinetam ir jāpieņem lēmums, vai pagarināt esošās VID ģenerāldirektores pilnvaras, vai arī tiks sludināts konkurss un meklēts jauns iestādes vadītājs.

Ašeradens skaidro, ka galvenais VID ģenerāldirektores uzdevums būs atjaunot VID reputāciju, un tas jādara visos līmeņos un visās pārvaldēs, īstenojot nulles tolerances pieeju korupcijas un interešu konflikta jomā. Jaunzemei, jāpanāk, lai kukuļņemšana muitā nekļūst par sabiedrības akceptētu normu, kā arī jāizdara viss, lai pasūtījuma auditi vai safabricēti kriminālprocesi iestādē nav iespējami.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) darbība ir atjaunota un sistēma ir pieejama pilnvērtīgai lietošanai, informē VID pārstāvji.

Dokumentus, kuru iesniegšanas termiņš bija EDS nepieejamības laikā, tas ir, no 27.janvāra līdz 1.februārim, iedzīvotāji un uzņēmēji var iesniegt vēl 10 darba dienas - līdz 15.februārim.

Dokumenti, ko nebija iespējams iesniegt laikā, nav kavējums un attiecīgi par to netikšot piemērots sods.

Jau vēstīts, ka tehnisku iemeslu dēļ 30. un 31.janvārī nebija pieejama Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS).

Ieilgušās tehniskās problēmas pamatīgi apgrūtināja un paralizēja uzņēmēju, grāmatvežu un citu sistēmas lietotāju darbu.

"Laikā, kamēr EDS nav pieejama, iedzīvotājiem un uzņēmumiem nav jāsatraucas par termiņiem dažādu dokumentu iesniegšanai. Ja kaut ko nav iespējams iesniegt laikā, kad nedarbojas EDS, tas netiek uzskatīts par kavējumu un attiecīgi par to nevar tikt piemērots sods. Iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kuru iesniegšanas termiņi bija EDS nepieejamības laikā, varēs vēl 10 darba dienas pēc tam, kad būs atjaunota pilnvērtīga EDS darbība," skaidroja VID.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Atlūgumu iesniedzis VID Nodokļu un muitas policijas ilggadējais direktors Podiņš

LETA, 09.01.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Atlūgumu aizvadītajā nedēļā iesniedzis ilggadējais Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš, pret kuru rudenī tika ierosināta disciplinārlieta saistībā ar iespējamiem noziegumiem viņa vadītajā struktūrvienībā, svētdien vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".

Patlaban uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku atstādinātā Podiņa pēdējā oficiālā darbdiena VID būšot 10.janvāris.

Ģenerālprokurors Juris Stukāns intervijā "Nekā personīga" arī izteicās, ka saistībā ar iespējamām VID Nodokļu un muitas policijā izdarītām pretlikumīgām darbībām kriminālprocesu izmeklēšanā tiek pārbaudīta uzraugošā prokurora līdzatbildība.

Jaunzeme pieķertos neļāva ne atstatīt, ne rotēt 

Lai noskaidrotu, cik operatīva un adekvāta bijusi VID vadības reakcija uz pēdējo...

"Tāpēc tiek vērtēta esošu kriminālprocesu situācija, lai saprastu gan no izmeklēšanas puses, gan no prokuratūras puses, vai esam pietiekoši iesaistījušies un vai nav jāuzņemas kaut kur arī kādam prokuroram atbildība," sacīja Stukāns.

Kā ziņots, iepriekšējais finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) pērn septembrī ierosināja disciplinārlietu un atstādināja no amata VID ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi, kā arī uzdeva lemt par Podiņa atbildību un atstādināšanu uz pārbaudes laiku, ņemot vērā notikušās aizturēšanas VID Nodokļu un muitas policijā.

Reirs norādīja, ka ir aizturēta organizēta noziedzīga grupa, kas sastāv no augsta līmeņa VID darbiniekiem. Aizturētie, kuriem tiesa piemērojusi apcietinājumu, neesot nekādi zema līmeņa inspektori vai kāds atsevišķs muitnieks, bet ļoti augsta līmeņa amatpersonas, kas strādā tiešā pārvaldes direktora vadībā, kurš savukārt pakļaujas tieši ģenerāldirektorei.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pērn augusta izskaņā veica kriminālprocesuālās darbības vairākos objektos, tostarp VID. Šīs izmeklēšanas darbības tika veiktas jūnijā sākumā sāktajā kriminālprocesā aizdomās par iespējamu kukuļņemšanu lielā apmērā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Kriminālprocesa laikā tika aizturētas trīs personas, bet vēl divām personām tika noteiktas tiesības uz aizstāvību. Divām no šīm personām tika piemērots apcietinājums.

KNAB sīkāku informāciju par šo lietu nesniedza, bet aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka lietā tika apcietināts VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kādas nodaļas vadītājs Intars Štālbergs.

"Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka 2021.gada rudenī kokrūpnieks, uzņēmuma "Stiga RM" īpašnieks Andris Ramoliņš saņēmis signālus, ka pret viņu tiekot gatavota pasūtījuma krimināllieta. Pēc dažiem mēnešiem Ramoliņu tiešām uzmeklējusi Nodokļu un muitas policijas izmeklētāja un informējusi, ka pret uzņēmēja ģimenes uzņēmumiem esot sākts kriminālprocess.

"Man visus tos nosacījumus izstāstīja - arestēt visu, kas pieder mums, nevis kā juridiskām personām, bet kā fiziskām personām. Obligāti ir jāaiztur mani uz 48 stundām, tas ir pats, pats mazākais. Un lai pasūtījuma izpildes brīdī viss būtu nopludināts presei. Tas pats lielākais uzsvars bija uz šo maksimālo publicitāti. Jo tas var kaitēt mums kā uzņēmējiem," viņa rīcībā esošo informāciju izklāstīja Ramoliņš.

VID amatpersona uzņēmējam izteikusi piedāvājumu - ja viņš samaksāšot, varēšot vienoties par aizturēšanas laiku un kratīšanām un tām sagatavoties. Par to pieprasīti 100 000 eiro.

Pēc raidījuma rīcībā esošajām ziņām, apcietinājumā saistībā ar kukuļņemšanas lietu nonākusi arī VID darbiniece Inita Lūre, kura Finanšu policijā strādājusi no 2005.gada. VID viņa bijusi arī Pirmās izmeklēšanas daļas vadītāja vietniece.

Štālbergs dienestā strādājis kopš 2018.gada. 2022.gada augustā īsi pirms aizturēšanas viņu paaugstināja amatā par Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vadītāju. Pēc aizturēšanas gan viņš no amata pienākumu pildīšanas tika atstādināts.

KNAB kratīšanas notikušas arī vēl vienas VID amatpersonas - Jāņa Akmentiņa - mājās. Šis kādreizējais Valsts drošības dienesta darbinieks Nodokļu un muitas policijā strādāja par izmeklētāju.

Savukārt uzņēmējam esot zināms, kas stāvot aiz šī pasūtījuma - to esot atklājusi pati VID darbiniece, sakot, ka darbojas pie varas esoša politiskā spēka pazīstama "pelēkā kardināla" uzdevumā. Konkrētā pasūtītāja vārdu uzņēmējs tomēr nav atklājis, atsaucoties uz izmeklēšanas noslēpumu.

Prokuratūra ir apstiprinājusi, ka pret uzņēmēja Ramoliņa ģimenes uzņēmumiem patiešām bijis ierosināts safabricēts kriminālprocess. Prokurors šo Nodokļu un muitas policijas izmeklētāja nelikumīgo lēmumu divus mēnešus vēlāk atcēlis.

Tikmēr lēmums attiecībā par atstādināto VID ģenerāldirektori Jaunzemi joprojām nav pieņemts - tas tikšot izdarīts piektdien, 13.janvārī, aģentūrai LETA sacīja jaunais finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ir lietas, kurās piesardzības dēļ vien vajadzētu rīkoties tālredzīgi un ar apdomu, un viena no šādām lietām ir Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores atstādināšana un iespējamā rotācija uz citu amatu valsts pārvaldē. Pārmetumi ir par korupciju, un tā nav pirmā reize, kad VID darbiniekus pieķer iespējamā kukuļņemšanā.

Iepriekšējais finanšu ministrs Jānis Reirs tieši šo pārkāpumu dēļ, kas met ēnu uz VID vadību, atstādināja Ievu Jaunzemi no amata uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku.

Pašreizējās sarunas ar I. Jaunzemi jaunajam finanšu ministram Arvilam Ašeradenam bijušas konstruktīvas, vēstī aģentūra LETA. Vēl tikai jāsagaida papildu ziņas, un esot daži jautājumi, kas jāprecizē. A. Ašeradens gan skaidri nenorāda, kāds būs lēmums, bet acīmredzami tiek paredzēta iespēja paturēt I. Jaunzemi esošajā amatā, kas nepārprotami rada reputācijas riskus VID kopumā.

Kur ir bažas, un kādi patiesībā ir pārmetumi? Biznesa vidē, tajā, kas maksā nodokļus, ir skaidrs priekšstats par to, kad maināmi vadītāji. Proti, brīdī, kad vadītājs acīmredzami nekontrolē situāciju, pilnībā nepārzina uzņēmumu un tiek pieļauti pārkāpumi apakšnieku dēļ, ir pamats mainīt direktoru. Tieši tik vienkārši – nav jāgudro, vai vadītājs pats personīgi ir vai nav piedalījies likumpārkāpumos, ir vai nav līdzvainīgs pie kādiem zaudējumiem, preventīvi vadītāju maina pret tādu, par kuru ir cerības, ka viņš spēs pārvaldīt uzņēmumu, tādu, kas lauciņu spēs pārskatīt un rīkoties, vēl pirms kāda ķeza ir notikusi.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) gaļas pārstrādātājam SIA "Marno" piemērojis nodrošinājumu, liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija.

Uzņēmumam piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, kā arī grozīšanai Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā.

Nodrošinājums piemērots pirmdien, 30.janvārī.

Jau ziņots, ka VID nodokļu auditā secinājis, ka "Marno" un divi tā saistītie uzņēmumi deklarējuši faktiski nenotikušus darījumus nolūkā izvairīties no nodokļu maksājumiem organizētās darījumu shēmas ietvaros.

Nodokļu audita laikā iegūtie materiāli, konstatētie lietas faktiskie apstākļi kopumā un VID rīcībā esošā informācija ļāvusi pamatoti secināt, ka komersanti organizēja dokumentu un naudas plūsmu, lai mākslīgi radītu iespaidu par nekustamā īpašuma un iekārtu nomas pakalpojumiem, noslēdza līgumus, izrakstīja rēķinus, noteica procentu maksājumus, izsniedza aizdevumus, veicot saskaņotas darbības starp darījumu partneriem, deklarēja faktiski nenotikušus darījumus nolūkā izvairīties no nodokļu maksājumiem organizētās darījumu shēmas ietvaros.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Pēc korupcijas skandāla amatu zaudē VID ģenerāldirektore Jaunzeme

Agnese Margēviča, Diena, 15.09.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pēc kārtējā korupcijas skandāla Valsts ieņēmumu dienestā (VID) finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) nolēmis atbrīvot no amata iestādes ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi, Diena uzzināja Finanšu ministrijā.

Finanšu ministram saskaņā ar likumu ir tiesības VID ģenerāldirektori atstādināt no amata pienākumu pildīšanas uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku vai atbrīvot no amata. Pirmajā gadījumā valdībai pēc finanšu ministra ieteikuma būtu jāapstiprina VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs no VID ģenerāldirektora vietnieku vidus.

Korupcijas skandāls, kā zināms, izcēlās, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aizturēja ietekmīgas VID amatpersonas par mēģinājumu izspiest 100 000 eiro kukuli no kokrūpnieka, SIA Stiga RM īpašnieka Andra Ramoliņa. Pateicoties tam gaismā nāca arī informācija, ka šis kriminālprocess, par kura “sakārtošanu” no uzņēmēja pieprasīts kukulis, bijis pasūtījums kāda biznesa konkurenta interesēs, un tā ierosināšanu panākuši kādi vārdos nenosaukti valdības partnera "Attīstībai"/"Par!" (A/PAR) politiķi.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valdība otrdien atlika atstādinātās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes pārcelšanu Finanšu ministrijas (FM) Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktores amatā.

Pēc ministru diskusijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) nolēma šo jautājumu neiekļaut otrdienas valdības sēdē un atlikt to uz nedēļu.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) valdības sēdē aicināja atlikt šo jautājumu nākamajai valdībai, tāpat arī tieslietu ministrs Jānis Bordāns (K) aicināja šo jautājumu rūpīgi vērtēt.

Jaunzemi rotē uz citu amatu 

Ir uzsākta procedūra, lai no amata atstādināto Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori...

Arī pati Jaunzeme valdības sēdē nevarēja sniegt komentārus, jo viņai ir atvērta darba nespējas lapa.

Plānotajā Ministru kabineta rīkojumā bija teikts, ka Jaunzemi paredzēts pārcelt labas pārvaldības nodrošināšanai valsts interesēs, kā arī ņemot vērā finanšu ministra Jāņa Reira (JV) norādīto lietderības pamatojumu un Jaunzemes atbilstību FM Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora amata aprakstā izvirzītajām prasībām.

Rīkojums paredzēja Jaunzemi pārcelt FM Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora amatā uz nenoteiktu laiku no ceturtdienas, 8.decembra.

Vienlaikus vēl viens Ministru kabineta rīkojums paredzēja, ievērojot Reira ieteikumu, apstiprināt VID ģenerāldirektora vietnieces, Informātikas pārvaldes direktores Indras Kārkliņas kandidatūru VID ģenerāldirektora pienākumu pildīšanai no 8.decembra.

Bija plānots, ka Kārkliņa VID ģenerāldirektora pienākumus pilda līdz jauna VID ģenerāldirektora iecelšanai.

Aģentūra LETA noskaidroja, ka Jaunzemei patlaban joprojām ir atvērta darba nespējas lapa, kā arī viņa nav piekritusi šai plānotajai rotācijai.

Jaunzeme aģentūrai LETA pavēstīja, ka Ministru kabinets, pēc tam, kad viņa uzvarējusi pretendentu konkursā, 2019.gada 6.februārī viņu apstiprināja par VID ģenerāldirektori, dodot mandātu uz pieciem gadiem.

"Es esmu ierēdnis, saprotu un pieņemu ka man ir tiesības uz dienestu, nevis konkrētu amatu, bet lūdzu ļaut nostrādāt VID ģenerāldirektora amatā likumā noteikto termiņu," pauda Jaunzeme.

Viņa norādīja, ka viņai ir idejas un plāni, kas ir realizējami mandāta pēdējā gadā un visi tie ir vērsti un to, lai godīgajiem uzņēmējiem būtu viegli izpildīt saistības pret valsti.

Tāpat Jaunzeme uzsvēra, ka ir pagājuši nepilni četri gadi un apgalvoja, ka valdības doto mandātu ir pildījusi pēc labākās sirdsapziņas.

Tā, piemēram, Jaunzeme kā paveikto četru gadu laikā minēja, ka iepriekš mazākā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) plaisa bija 29,8%, bet tagad ir 4,9%, savukārt mazākā nelegālo cigarešu aprite iepriekš bija 37,7% tagad - 15,8%.

Jaunzeme arī norādīja, ka ir panākusi VID darbības atklātumu - tiek publicēta informācija par pieņemtajiem lēmumiem un katrs nodokļu maksātājs to var redzēt. Tāpat dienests ir mainījis saziņas stilu ar nodokļu maksātājiem, padarot to daudz saprotamāku.

Iepriekš FM paziņoja, ka Jaunzemes rotācija nekādā veidā nav saistīta ar disciplinārlietu, kas ierosināta par vairāku vadošu VID darbinieku aizturēšanu aizdomās par dažādiem noziegumiem.

Patlaban FM Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora amats ir vakants.

Pēc Jaunzemes atstādināšanas no amata sāktās disciplinārlietas pabeigšanas termiņš ir pagarināts līdz 15.decembrim. Pagarinājums esot bijis nepieciešams, lai disciplinārlietas izmeklēšanas komisija varētu kvalitatīvi sagatavot lēmumu.

Finanšu ministrs ierosināja disciplinārlietu un VID ģenerāldirektori Jaunzemi atstādinājis no amata. Rīkojums izdots gan uz dienesta pārbaudes ziņojuma pamata, gan reaģējot uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un VID Iekšējās drošības pārvaldes veiktajām vairāku VID darbinieku aizturēšanām, tostarp Nodokļu un muitas policijā.

Papildus finanšu ministrs uzdeva lemt par VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora Kaspara Podiņa atbildību un atstādināšanu uz pārbaudes laiku. Arī Podiņš septembra beigās atstādināts no amata un pret viņu ierosināta disciplinārlieta.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Atklāj amatpersonu iesaisti krāpšanā saistībā ar akcizēto preču iznīcināšanu

Db.lv, 27.06.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Iekšējās drošības pārvalde (IDP) ar citu VID struktūrvienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) atbalstu aizturējusi piecas VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes amatpersonas un trīs privātpersonas.

Personas aizturētas aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, dokumentu viltošanu, nelikumīgu akcīzes preču apriti lielos apmēros personu grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, informē VID pārstāvji.

Kopumā veiktas vairāk nekā 15 kratīšanas divos kriminālprocesos.

VID IDP direktors Aigars Prusaks skaidro, ka gan viņa vadītās struktūrvienības veiktās izmeklēšanas, gan arī pašas Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes iekšējās kontroles procesu rezultātā konstatēts, ka aizturētās personas īstenojušas nelikumīgas darbības saistībā ar atsevišķiem komersantiem piederošu akcīzes preču iznīcināšanas procesu.

Izmeklēšanas laikā pie minētajām personām atrastas lielas skaidras naudas summas, tabakas izstrādājumi, kā arī vairāk nekā 1900 dažādu alkoholisko dzērienu pudeļu.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Sākot no marta, iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2021.gadu. Iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti, var iesniegt deklarācijas trīs mēnešu laikā, līdz pat 1.jūnijam, bet brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, to var darīt trīs gadu garumā, informē Valsts ieņēmumu dienests.

VID aicina deklarāciju iesniegt elektroniski, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.

VID arī aicina nesniegt deklarācijas tieši marta pirmajās dienās, jo gadījumā, ja sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties pārmēru liels lietotāju skaits, tā var darboties lēnāk vai uz laiku nebūt pieejama.

VID tīmekļvietnes sadaļā "Gada ienākumu deklarācija" ir pieejama video pamācība, semināra ieraksts un citi informatīvi materiāli.

Tiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekamu prasmju vai pieredzes EDS lietošanā, palīdzēt sagatavot deklarāciju var ģimenes locekļi. Tāpat ģimenes locekļi savu radinieku attaisnotos izdevumus var iesniegt savā deklarācijā. Deklarācijā var iekļaut vecāku, vecvecāku, bērnu, mazbērnu un arī laulāto attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību, kā arī izglītības un ārstniecības izdevumus par savām māsām un brāļiem, kuriem ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atprasīt izmaksātos Covid-19 atbalsta līdzekļus uzņēmumam SIA “GRB investīcijas”, kas nodrošina ““OZO” ledushalles” apsaimniekošanu, kā arī uzņēmuma un tā īpašnieku nekustāmo īpašumu aresta, dažādu liegumu un apgrūtinājumu piemērošanas, ir apdraudēta turpmāka “OZO” ledushalles pastāvēšana.

Uzņēmējs, SIA “GRB investīcijas” (GRB) valdes loceklis Dainis Liepiņš ir vērsies tiesā ar prasību atcelt šos absurdos VID lēmumus, kā arī atklātā vēstulē par šo VID rīcību informējis valdības vadītāju Arturu Krišjāni Kariņu, finanšu ministru Jāni Reiru, ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

“Diemžēl VID, manipulējot ar paša pieņemtajiem lēmumiem, cenšas iznicināt uzņēmumu, kas darbojas jau kopš 1995. gada, godprātīgi maksājot nodokļus valsts budžetā. Apdraudēts ir ne tikai uzņēmumus, bet, kas pats skumjākais, Ozolniekiem un tuvāko apkaimju iedzīvotājiem svarīgs sporta infrastruktūras objekts – “OZO” ledushalle. Covid-19 krīzes laikā mēs darījām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu uzņēmuma un “OZO” ledushalles izdzīvošanu, diemžēl šobrīd izskatās, ka to, ko nepaveica Covid-19, pašlaik cenšas izdarīt VID,” uzsver uzņēmējs, SIA “GRB investīcijas” valdes loceklis Dainis Liepiņš.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Pieļauj saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu izmantošanu no gada otrās puses

LETA, 14.02.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ņemot vērā kādas bankas izrādīto interesi nodrošināt saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu darbību, šādu kontu varētu būt iespējams izmantot no 2022.gada otrās puses, šodien Saeimas Nodokļu politikas apakškomisijā pavēstīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

Šāds vienkāršotais nodokļa nomaksas risinājums ir paredzēts mazajiem uzņēmējiem - fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību. VID mājaslapā skaidrots, ka konts ir paredzēts mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem.

Jautājumu par to, kur "pazuda" iecere par saimnieciskās darbības konta ieviešanu, apakškomisijas sēdē aktualizēja Saeimas deputāte Ļubova Švecova (LPV).

VID vadītāja skaidroja, ka iestāde saimnieciskās darbības konta ieviešanai bija gatava jau 2021.gadā, taču tad nebija pieteikusies neviena komercbanka, kas būtu gatava nodrošināt šādu pakalpojumu.

Pašlaik viena banka varētu būt gatava ieviest šo sistēmu, un prognozējams, ka, ja ne gada pirmajā pusē, tad gada otrajā pusē šim kontam būtu jābūt pieejamam, pauda Jaunzeme. VID ģenerāldirektore norādīja, ka vēl arī otra komercbanka pašlaik testē VID izveidoto sistēmu, tomēr viņa nevar atklāt, kas ir šīs bankas, un ka sīkāka informācija būtu jāprasa Finanšu nozares asociācijai.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pasludinājusi SIA "Tokyo city" par maksātnespējīgu, liecina Maksātnespējas reģistra informācija.

Tiesa pasludinājusi "Tokyo city" par maksātnespēju ceturtdien, 24.februārī.

Par kompānijas maksātnespējas procesa administratori iecelta Kristīne Mergina.

Vienlaikus kreditoru pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2022.gada 25.martam.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem (VID), 2022.gada 23.februārī "Tokyo city" bija nodokļu parāds 11,579 miljonu eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka 2021.gada 6.septembrī darbu apturēja visi "Tokyo city" restorāni un piegādes dienests saistībā ar VID īstenotajām darbībām.

"Tokyo city" izpilddirektore Gaļina Gaile iepriekš aģentūrai LETA pauda, ka VID, nespējot piedzīt nodokļu parādus no trim uzņēmumiem - SIA "Resto Court", SIA "Stollons" un SIA "Restograd", kas tika likvidēti 2019.gadā un kuri Latvijā iepriekš bija analoģiskas franšīzes ņēmēji, nolēmis šo kompāniju parādu 10,5 miljonu eiro apmērā piedzīt no "Tokyo city". Uzņēmuma ieskatā tas darīts nepamatoti.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Taksometru un citu transporta pakalpojumu platforma "Bolt" tiesā apstrīdējusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) piemēroto 1,4 miljonu eiro nodokļu uzrēķinu, informē Administratīvajā rajona tiesā.

Tiesā informē, ka lieta ir ierosināta, bet izskatīšanas datums vēl nav zināms.

VID uzdevis taksometru un citu transporta pakalpojumu platformai "Bolt" par uzņēmumu ienākuma nodokļa nemaksāšanu valsts budžetā ieskaitīt 1,4 miljonus eiro.

Šī ir otrā reize, kad Latvijas iestāde soda Igaunijas firmu par uzņēmumu ienākuma nodokļa nemaksāšanu Latvijā. Tikmēr firma "Yandex", kas vēl nesen bija "Bolt" konkurents, no Latvijas aizgāja, uzņēmumu ienākuma nodoklī nesamaksājot ne centu, taču sods no VID par to nedraud.

"Bolt", toreiz ar nosaukumu "Taxify", Latvijā ienāca 2016.gadā. Jau sākumā jaunā uzņēmējdarbības forma, caur lietotni izsaucot šoferi, radīja problēmas ar Valsts ieņēmumu dienestu. Tagad sadarbība ar nodokļu iekasētājiem ir labāka, tomēr joprojām pastāv strīds par uzņēmumu ienākuma nodokli.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lēmums par no amata atstādināto Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi tiks pieņemts piektdien, 13.janvārī, sacīja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).

Ministrs skaidroja, ka pēc Jaunzemes atstādināšanas no amata sāktās disciplinārlietas pabeigšanas termiņš ir pagarināts līdz 15.janvārim, attiecīgi lēmums būs jāpieņem 13.janvārī.

Ašeradens sacīja, ka piektdien tikšanās laikā ar Jaunzemi pārrunāti abu pušu redzējumi par VID darbību, noskaidrots abu pušu viedoklis, un tā bijusi "ļoti laba, konstruktīva saruna".

Vienlaikus Ašeradens sacīja, ka ir palikusi vēl virkne jautājumu, par kuriem ministrs ir lūdzis sagatavot izmeklēšanas iestāžu atzinumus. Ministrs atturējās sīkāk komentēt šos jautājumus, vien norādīja, ka tie ir saistīti ar VID Nodokļu un muitas policijas darbību.

Jautāts, kāds ir viņa personiskais viedoklis par Jaunzemes iespējām turpināt darbu VID ģenerāldirektores amatā, Ašeradens sacīja, ka tas būs atkarīgs no saņemtajiem izmeklēšanas iestāžu atzinumiem, tāpēc patlaban neprognozēja, kāds būs pēc nedēļas gaidāmais lēmums.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šodien finanšu ministram Arvilam Ašeradenam (JV) jāpieņem lēmums par no amata atstādināto Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi, iepriekš sacīja Ašeradens.

Ministrs skaidroja, ka pēc Jaunzemes atstādināšanas no amata pret viņu sāktās disciplinārlietas pabeigšanas termiņš ir pagarināts līdz 15.janvārim, attiecīgi lēmums būs jāpieņem 13.janvārī.

Ašeradens sacīja, ka piektdien, 6.janvārī, tikšanās laikā ar Jaunzemi pārrunāti abu pušu redzējumi par VID darbību, noskaidrots abu pušu viedoklis, un tā bijusi "ļoti laba, konstruktīva saruna".

Vienlaikus Ašeradens sacīja, ka ir palikusi vēl virkne jautājumu, par kuriem ministrs ir lūdzis sagatavot izmeklēšanas iestāžu atzinumus. Ministrs atturējās sīkāk komentēt šos jautājumus, vien norādīja, ka tie ir saistīti ar VID Nodokļu un muitas policijas darbību.

Jautāts, kāds ir viņa personiskais viedoklis par Jaunzemes iespējām turpināt darbu VID ģenerāldirektores amatā, Ašeradens sacīja, ka tas būs atkarīgs no saņemtajiem izmeklēšanas iestāžu atzinumiem, tāpēc neprognozēja, kāds būs gaidāmais lēmums.

Komentāri

Pievienot komentāru
Nodokļi

VID fokusā darbaspēka nodokļi un nedeklarētās darba samaksas īpatsvara mazināšana

LETA, 25.04.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021./2022.gadam ietvaros Valsts ieņēmumu dienests (VID) lielāko vērību pievērsīs darbaspēka nodokļiem un nedeklarētās darba samaksas īpatsvara mazināšanai, pirmdien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē sacīja VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

VID vadītāja norādīja, ka patlaban nodokļu ieņēmumi pildās labi, piemēram pērn nodokļu ieņēmumu plāns paredzēja 9,667 miljardu eiro ieņēmumus, bet plāna izpilde bija 10,06 miljardi eiro, kas ir par 4,1% vairāk. Savukārt šogad pirmajā ceturksnī plāns paredzēja 2,371 miljarda eiro ieņēmumus, bet izpilde ir 2,716 miljardi eiro jeb par 14,5% vairāk, nekā plānots.

Jaunzeme īpašu pieaugumu atzīmēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) ieņēmumos.

Kā galveno rādītāju, kas ļauj aplēst ēnu ekonomikas apmēru, Jaunzeme minēja nodokļu plaisas un norādīja, ka vairākos nodokļos plaisa pēdējos gados ir būtiski samazinājusies līdz līmenim, par kuru zemāku diez vai izdošoties sasniegt. Tostarp akcīzes nodokļa plaisa samazinājusies līdz 5,6% no 12,3% 2013.gadā, bet pievienotās vērtības nodokļa (PVN) plaisa - līdz aptuveni 5% no 29,8% 2010.gadā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ražošana

Pēc VID rīkojuma ierobežo darbības Ditton pievadķēžu rūpnīcas kontos

LETA, 20.09.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkojumu noteikti ierobežojumi darbībām Daugavpils pievadķēžu ražotāja AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" bankas kontos, izriet no uzņēmuma paziņojuma biržai "Nasdaq Riga".

Paziņojumā teikts, ka "Ditton pievadķēžu rūpnīca" 15.septembrī saņēma paziņojumu no uzņēmuma kontus apkalpojošajām bankām par to, ka saskaņā ar VID rīkojumu tiek apturētas bankas operācijas, kas saistītas ar uzņēmuma pret trešajām personām spēkā esošo saistību apmaksu.

"Ditton pievadķēžu rūpnīca" no VID neesot saņēmusi nekādu skaidrojumu par šādas rīcības iemesliem.

Paziņojumā teikts, ka 15.septembrī "Ditton pievadķēžu rūpnīcai" nav parādu saistībā ar tiem nodokļiem, kuru administrēšanu veic VID.

Paziņojumā apgalvots, ka 16.septembrī "Ditton pievadķēžu rūpnīca" nosūtīja VID priekšlikumu sazināties, taču līdz otrdienai, 20.septembrim nekāda atbilde no VID neesot saņemta.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Industra Bank no 2022. gada 6. oktobra saimnieciskās darbības veicējiem-mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem ieviesusi saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu (SDI konts).

Izmantojot SDI kontu, pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, vairs nebūs jāiesniedz MUN deklarācija, kā arī pašai jāaprēķina un jāpārskaita valsts budžetā maksājamā nodokļa summa. Klientam visi savi saimnieciskās darbības ieņēmumi jāieskaita šajā SDI kontā, un tālākās darbības Industra Bank sadarbībā ar VID veiks automātiski.

Banka atgriežas finanšu pakalpojumu tirgū 

Pēc vairāk nekā divu gadu pārbūves Industra Bank ar individuālu attieksmi un...

"Mēs kā uzņēmēju veidota banka zinām, kāda ir biznesa cilvēku ikdiena un cik daudz laika un rūpju var prasīt birokrātisku un administratīvu jautājumu kārtošana, ko citkārt uzņēmējs varētu veltīt sava biznesa attīstīšanai. Saimnieciskās darbības veicēji ir būtisks elements Latvijas ekonomikas asinsritē, tāpēc esmu gandarīts ka sadarbībā ar VID un Finanšu nozares asociāciju esam kā pirmie no nozares ieviesuši SDI kontu un ļoti ceram, ka tas būs labs palīgs mazajiem uzņēmējiem un atslogos viņu ikdienu. Savukārt Valsts ieņēmumu dienestam SDI konts nodrošinās vienkāršu un saprotamu nodokļu administrēšanas procesu, ļaujot izmantot VID cilvēkresursus citu procesu sakārtošanai, lai padarītu uzņēmējdarbības vidi Latvijā patiešām uzņēmējiem draudzīgu," komentē Industra Bank valdes loceklis Uģis Vorons.

"Saimnieciskās darbības ieņēmumu konta ieviešana ir ļoti gaidīts notikums, kas var būtiski atvieglot daudzu saimnieciskās darbības veicēju ikdienu, neatkarīgi no nozares, kurā saimnieciskās darbības veicējs darbojas. Zinu, ka šī konta ieviešanu gaida arī daudzi radošajās industrijās strādājošie, kam šāda veida ieņēmumi nav regulāri, tāpēc tiem nav izdevīgi dibināt uzņēmumus vai algot grāmatvežus. Atver kontu, strādā un esi drošs, ka esi nokārtojis savas saistības ar valsti. Būtiski ir zināt arī to, ka 80% no šādā veidā nomaksātajiem nodokļiem tiek aprēķinātas kā sociālās iemaksas," saka Finanšu ministra padomnieks, mūzikas izdevējs un mūziķis Guntars Račs.

"Kopīgs darbs pie SDI konta regulējuma un tehniskās izstrādes ir rezultējies risinājumā, kas nodrošina automātisku nodokļu atskaitīšanu pašnodarbinātai personai no tās konta, kas būtiski mazina administratīvo slogu. Esam gandarīti par Finanšu nozares asociācijas biedra Industra Bank izrādīto iniciatīvu un atbalstu šāda risinājuma ieviešanā, ļoti ceram, ka šis risinājums būs pamats turpmākām inovācijām vienkāršākā nodokļu iekasēšanā", uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Atbilstoši šā brīža tiesiskajam regulējumam Latvijā, SDI kontu var izmantot saimnieciskās darbības veicēji, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji, taču nav PVN maksātāji, ja tiem nav nodokļa parādu un tie nav darba devēji citiem darba ņēmējiem. Ja saimnieciskās darbības veicējam jau ir konts Industra Bank, kuru tas vēlas izmantot turpmāk kā SDI kontu, tad ir vien jāiesniedz VID EDS pieteikums SDI konta reģistrēšanai, tālāk jau VID sazināsies ar banku par saņemto pieteikumu un informēs klientu, kad konts būs pārslēgts SDI režīmā. Process no MUN maksātāja pieteikuma VID EDS saņemšanas brīža aizņems aptuveni piecas darba dienas.

Izvēloties izmantot iepriekš atvērtu kontu, svarīgi pārliecināties, ka tam nav piesaistīti kredīti un tas netiek izmantots citu, ar saimniecisko darbību nesaistītu maksājumu saņemšanai, jo tad arī no šiem līdzekļiem tiks rezervētas un VID pārskaitītas nodokļu summas atbilstoši SDI konta nosacījumiem.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Čeku loterijā ceturtajā ceturksnī īpašā "nozaru izlozē" trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā varēs laimēt par čekiem vairākās nozarēs, kas saistītas ar apģērbu, apavu un tekstilizstrādājumu tirdzniecību dažādās tirdzniecības vietās, informē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji.

Šogad no oktobra līdz decembrim čeku loterijas tematiskajās nozarēs piedalās čeki, kvītis un rēķini, kas saņemti šādās nozarēs - apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos, tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos.

VID pārstāvji norāda, ka rudens un ziema ir laiks, kad iegādājamies siltāku apģērbu un apavus gada aukstākajiem mēnešiem, atjaunojam savu garderobi saistībā ar gada nogales svētku pasākumiem, tumšajos vakaros vairāk laika veltām grāmatu lasīšanai. Visas šīs lietas tiek iegādātas dažādās tirdzniecības vietās - tirdzniecības centru veikalos, dažādos tirdziņos, lietotu apģērbu veikalos, antikvariātos un citās.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho"", kas tostarp ir skaistumkopšanas salonu ķēdes "Kolonna" pārvaldītājs, neraugoties pasludināto maksātnespēju, darbību vēl nepārtrauks un cer atgriezties pie tiesiskās aizsardzības procesa, informēja kompānijā.

"Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho"" pārstāve Elizabete Vegnere norādīja, ka maksātnespējas administrators likuma noteiktajā kārtībā lems vai turpināt kapitālsabiedrības darbību, taču patlaban kompānijas filiāles darbību nepārtrauks un saglabās visas esošās darbavietas.

Vegnere arī norādīja, ka kompānijas kreditoriem atbilstoši regulējumam būs jālemj par maksātnespējas procesa izbeigšanu un lūgumu tiesai ierosināt tiesiskās aizsardzības procesu.

Komentējot Valsts ieņēmuma dienesta (VID) aprēķināto soda naudu, kompānijas pārstāve norādīja, ka uzņēmums vēl joprojām gaida VID skaidrojumu par soda naudas 300% apmērā likumisko pamatojumu. Pēc Vegneres paustā, 11.janvārī VID pamatparādam 572 405 eiro apmērā tika uzrēķināta 1 607 453 eiro soda nauda.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) uzdevis taksometru un citu transporta pakalpojumu platformai "Bolt" par uzņēmumu ienākuma nodokļa nemaksāšanu valsts budžetā ieskaitīt 1,4 miljonus eiro, svētdien vēstīja LTV raidījums "De facto".

Šī ir otrā reize, kad Latvijas iestāde soda Igaunijas firmu par uzņēmumu ienākuma nodokļa nemaksāšanu Latvijā. Tikmēr firma "Yandex", kas vēl nesen bija "Bolt" konkurents, no Latvijas aizgāja, uzņēmumu ienākuma nodoklī nesamaksājot ne centu, taču sods no VID par to nedraud.

"Bolt", toreiz ar nosaukumu "Taxify", Latvijā ienāca 2016.gadā. Jau sākumā jaunā uzņēmējdarbības forma, caur lietotni izsaucot šoferi, radīja problēmas ar Valsts ieņēmumu dienestu. Tagad sadarbība ar nodokļu iekasētājiem ir labāka, tomēr joprojām pastāv strīds par uzņēmumu ienākuma nodokli.

"Bolt" lietotne Latvijā reģistrēta uz Igaunijas uzņēmuma "Bolt Operations" vārda. Savukārt kopš 2016.gada kompānijai Latvijā ir sava pastāvīgā pārstāvniecība, kas nav uzņēmums, taču kam tik un tā par darbību Latvijā būtu jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Iekšējās drošības pārvalde (IDP) Rīgas Muitas kontrolpunktos pēdējo nedēļu laikā aizdomās par kukuļošanu aizturējusi 15 muitas amatpersonas, kā arī piecus ar tranzītbiznesa nozari saistītus uzņēmējus, informē VID pārstāvji.

Kopumā šobrīd kriminālprocesā tiesības uz aizstāvību ir 20 personām. Ar VID Nodokļu un muitas policijas, Valsts policijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja atbalstu kriminālprocesā tika veiktas vairāk nekā 40 kratīšanas un citas apjomīgas sākotnējās izmeklēšanas darbības.

VID IDP darbs šajā jomā noticis, plānveidīgi un riskos balstīti iegūstot pierādījumus organizētai un sistemātiskai kukuļošanai, kas notikusi vairākus gadus saistībā ar muitas formalitāšu kārtošanu.

VID ir veicis nepieciešamās darbības, lai aizturētās muitas amatpersonas tiktu atstādinātas no pienākumu pildīšanas dienestā, daļa no tām ir pārtraukušas darba attiecības ar VID.

Komentāri

Pievienot komentāru