SIA Fortum Jelgava parakstījusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes  paaugstināšana, 6. kārta īstenošanu, informē SIA Fortum Jelgava Komunikācijas vadītāja Guntra Matisa.

Projektu plānots pabeigt līdz 2015. gada 15. novembrim un tā kopējās izmaksas ir 2,861 miljons eiro, no kurām attiecināmās izmaksas veido 2,26 miljonus eiro. Savukārt Kohēzijas fonda atbalsta finansējums šim projektam ir 904,1 tūkstotis eiro.

Kompānijā skaidro, ka projekta mērķis ir Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšana. Projekta ietvaros plānots samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, nomainot atsevišķus virszemes, dzelzsbetona kanālos ieguldītos un tehniskajos koridoros atrodošos siltuma tīklu posmu cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm, likvidējot četrus centrālos siltuma punktus (CSP) un četrcauruļu sadales sistēmas karstā ūdens cauruļvadus un uzstādot automatizētus, neatkarīgā pieslēguma individuālos siltuma punktus (ISP).

Īstenojot šo projektu, tiks paaugstināta nepārtrauktas siltuma piegādes kvalitāte un drošība centralizētās siltumapgādes klientiem, samazināsies siltuma zudumi tīklos par apmēram trīs tūkstoš megavatstundām (MWh) gadā, kā rezultātā samazināsies  arī kurināmā patēriņš par apmēram pieciem tūkstošiem MWh gadā un CO2 emisiju līmenis par apmēram trīssimts tonnām gadā.

Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda 3.5.2.1.1. apakšaktivitātē Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai.

Lielākā daļa no Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtrasēm ir rekonstruētas, tomēr atsevišķos posmos vēl ir saglabājušās trases, kas būvētas laika posmā no 1973. līdz 1992. gadam. Šie siltumtīkli kopumā ir tehniski un morāli novecojuši. Normatīvais kalpošanas laiks siltumtīkliem ir 25 gadi.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra